PDF
Senast publicerad:
""

Elevhälsan och skolan

Centralt arbetar en barn- och elevhälsostrateg/NPF coach,två skolpsykologer, språk- läs- och skrivutvecklare och logoped.

Elevhälsan

Är du skolbarn eller skolungdom kan du vända dig till Elevhälsan. På varje skola i kommunen finns ett lokalt elevhälsoteam. I elevhälsan ingår rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog/speciallärare och skolpsykolog. I elevhälsan finns också tillgång till studie- och yrkesvägledare (SYV). I kommunen finns tillgång till skolläkare.

Vid problem som är relaterade till skolan kan man alltid vända sig till någon i det lokala elevhälsoteamet. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida. Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet.

Varje skola har möjlighet att utifrån en handlingsplan ansöka om hjälp från centrala Elevhälsan med fortsatt utredning av elever i behov av särskilt stöd. Ta kontakt med din lärare eller mentor på din skola om du vill komma i kontakt med Elevhälsan.

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Ungas hälsa

På hemsidan finns samlat information kring problemområden som kan uppstå för unga och för familjer under korta eller längre perioder av livet. Då är elevhälsan på skolan alltid en insats som du kan vända dig till. Information om annat stöd hittar du här Familjens hus/Solrosen.   

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons