PDF
Senast publicerad: 2019-08-22

Förskola och barnomsorg

Vårgårda kommun erbjuder förskola för barn mellan 1-5 år i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier. Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga erbjuds förskola 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Förskoleverksamheten lägger grunden för det livslånga lärandet. En god omvårdnad är en förutsättning för utveckling och inlärning samtidigt som omvårdnaden i sig har ett pedagogiskt innehåll. Leken och barnens egna aktiviteter har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. I samarbete med hemmet arbetar vi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn utvecklas rikt och mångsidigt.

I Vårgårda kommun finns tio (10) förskolor i kommunal regi och fyra (4) i fristående regi. 

Allmän förskola

Alla barn, som inte redan har en plats i förskolan, erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3. Den allmänna förskolan kostar ingenting och omfattar 15 timmar i veckan och följer skolans läsårsindelning.

Verksamheten i allmän förskola grundar sig, precis som i förskolan i övrigt, på förskolans läroplan. Ansökan till förskola gör du antingen direkt i vår e-tjänst, eller genom att fylla i en blankett.

Pedagogisk omsorg

Om du vill att ditt barn ska få vara i en mindre barngrupp kan du välja familjedaghem (dagmamma) som tar emot barn mellan 1 och 6 år. Detta gäller till och med juli månad det året ditt barn börjar i förskoleklass, därefter är det fritids som erbjuds.

I Vårgårda finns 2 dagbarnvårdare eller familjedaghem i Lena område. Dagbarnvårdarna samarbetar i nätverk så att barnen får träffa andra barn i samma ålder och i större grupp. Dagbarnvårdaren tar emot ditt barn i sitt eget hem.

Den här typen av barnomsorg heter pedagogisk omsorg.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons