Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Förskola och barnomsorg

Vårgårda kommun erbjuder förskola för barn mellan 1-5 år i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier. Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga erbjuds förskola 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet. En god omsorg ihop med utveckling och inlärning bildar goda förutsättningar för varje barns utveckling. Barn lär genom lek, socialt samspel och utforskande. I nära samarbete med hemmen arbetar förskolan för att skapa förutsättningar för varje barns utveckling och lärande.

I Vårgårda kommun finns tio (10) förskolor i kommunal regi och tre (3) i fristående regi. 

Allmän förskola

Alla barn, som inte redan har en plats i förskolan, erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3. Den allmänna förskolan kostar ingenting och omfattar 15 timmar i veckan och följer skolans läsårsindelning.

Verksamheten i allmän förskola grundar sig, precis som i förskolan i övrigt, på förskolans läroplan. Ansökan till förskola gör du antingen direkt i vår e-tjänst, eller genom att fylla i en blankett.

Kontaktuppgifter till kommunala förskolor

Pedagogisk omsorg

Om du vill starta fristående förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) eller friliggande fritidshem  måste verksamheten  följa reglerna i skollagen för att bli godkänd och få rätt till bidrag.

Vill du starta, fristående förskola, annan fristående pedagogisk omsorg eller fritidshem så kan du ansöka hos kommunen. Pdf, 165.3 kB.

 
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons