PDF
Senast publicerad:

Ansök/säg upp plats

Ansökan barnomsorg

Ansökan om plats görs direkt i Vårgårda kommuns E-tjänst, eller genom att fylla i och skicka in en blankett.

Ansökan kan och får gärna skickas in så tidigt som möjligt, dock räknas ködatum tidigast fyra (4) månader innan önskat placeringsdatum.

Kommunen har skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader enligt Skollagen 8 kap. 14 §, när vårdnadshavare har anmält önskemål om plats i förskola.

Ansökan på webben

Gör din ansökan direkt i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Placering

Vid placering tas hänsyn till barngruppernas sammansättning och storlek. Skälig hänsyn tas till vårdnadshavarens önskemål.

Här tackar du ja eller nej till erbjuden plats direkt i vårdnadshavarappen Edlevo Länk till annan webbplats.

Omplaceringar

Omplacering sker en gång per år i augusti, med undantagsfall om tex  syskon är placerade på olika förskolor.

Här kan du ansöka omplacering av förskola och pedagogisk omsorg direkt i Länk till annan webbplats.vår e-tjänst Länk till annan webbplats.
(logga in med e-legitimation)

Platsgaranti

Platsgaranti erbjuds alla vårdnadshavare som inte önskar ha sina barn i barnomsorgen vid föräldraledighet. Platsgarantin innebär förtur till samma förskola eller familjedaghem. Garantin gäller endast i samband med placering i augusti.

Följande turordning gäller vi placering

1. Barn i behov av stöd (placering enligt skollagen 8 kap. 7 §)
2. Syskonförtur/platsgaranti
3. Omplaceringar
4. Allmän förskola
5. Ködatum

Uppsägning

Uppsägning av plats görs direkt i vårdnadshavarappen Edlevo. Uppsägningstiden är två månader. Avgift betalas under hela uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Undantag gäller vid vårdnadshavarens arbetslöshet, då omgående uppsägning sker för barn placerade på fritidshem.

Vid uppsägning kan ansökan till ny plats göras först tre månader efter att barnet har slutat. Undantag är om placeringen har sagts upp på grund av arbetslöshet.

Uppsägning på webben

Här säger du upp plats i webbversionen till Edlevo app Länk till annan webbplats.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons