PDF
Senast publicerad:

Barnomsorg på obekväm tid


Barnomsorg erbjuds under kvällar och helger utom storhelgerna påsk (fre-mån), midsommar (fre-sön), jul och nyår. Under de fyra sommarveckorna med begränsat öppethållande erbjuds inte barnomsorg på obekväm tid.

Rätt till barnomsorg på obekväm tid gäller endast för arbete. Det ska dessutom vara ett regelbundet och kontinuerligt behov som uppgår till minst två tillfällen per månad. Avgift beräknas enligt reglerna för maxtaxa.  

Barnomsorg på obekväm tid innebär att barn 1-5 år omplaceras till den enhet där omsorg på obekväm tid bedrivs.

För barn 6-12 år som är placerade på fritids ansvarar vårdnadshavaren för transport mellan enhet som bedriver omsorg på obekväm tid och ordinarie plats på fritids. 

Ansökan om plats görs genom att fylla i och skicka in en blankett som finns på Vårgårda kommuns hemsida.

Här kan du ansöka om Barnomsorg på obekväm tid Länk till annan webbplats.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons