Besöksadress: 
Algutstorp förskola
Skördevägen 1

Telefon: 0322-600 913

Epost: kommunen@vargarda.se

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt, vänligen ring oss före klockan 08:00. Ring och meddela när ditt barn kommer tillbaka senaste klockan 12:00 dagen innan. Sjukanmälan görs på telefon till personalen på ditt barns avdelning.