Besöksadress: 
Äventyrsförskolan Tånga Hed
Campingvägen 24
447 34 Vårgårda 

Avd. Gläntan
Tfn: 0322-60 09 55

Avd. Dungen
Tfn: 0322-60 09 70

Epost: kommunen@vargarda.se

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt, logga in i vårdnadshavarappen Edlevo Öppnas i nytt fönster. och anmäl barnets frånvaro. Du kan också ringa personalen på ditt barns avdelning före klockan 08:00. Ring och meddela när ditt barn kommer tillbaka senaste klockan 12:00 dagen innan.