PDF
Senast publicerad:

Om oss

Äventyrsförskolan Tånga Hed i Vårgårda

Äventyrsförskolan i Vårgårda är en 1-5 årsförskola med tre avdelningar Dungen, Tuvan och Gläntan. 

Vi på förskolan arbetar utifrån läroplanens mål att verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Genom leken skapas förutsättningar för ett livslångt lärande. Vi erbjuder barnen en pedagogiskt utforskande, kreativ och skapande miljö

Gläntan och Tuvan

Vi finns nära barnen på golvet i deras lek och är ett stöd i deras samspel. Vi arbetar med miniäventyr som kopplas till t ex en sång eller ett tema.

Vi använder oss av sagoäventyr. Vi har kontakt med ugglan Fideliora från sagolandet Silvamund. Där bor det många sagofigurer som vi möter i olika sagoäventyr. Detta inspirerar barnen till att ta till sig kunskap kring de olika ämnen vi jobbar med..

Dungen

På Dungen går förskolans äldsta barn. Vi jobbar med kamratövningar samt gruppkänande lekar både ute och inne. Vi arbetar temainriktat där vi väver in både motorik, språk, matematik och sociala förmågor på ett roligt sätt. Vi går regelbundet till skogen, biblioteket, skolans gymnastiksal, badhus och lekplatser i närområdet.

Vår förhoppning är att när barnen lämnar förskolan ska de ha en bra grund för att börja förskoleklass och vara redo att ta nästa steg i det livslånga lärandet.Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons