PDF
Senast publicerad: 2016-08-09

Du som förälder

Vi har daglig kontakt och dialog med dig som vårdnadshavare. Detta är viktigt för oss pedagoger då det är i mötet med dig som trygghet och förtroende skapas. Du ska känna att vi vill det bästa för ditt barn, vi tar tillvara på de åsikter och tankar kring vår verksamhet som du kommer med, både när vi ses vid det dagliga mötet och i våra utvecklingssamtal.

”Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.” (Lpfö-98. Rev.2010)

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons