Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2019-09-30

Så arbetar vi

Vi har som grundläggande mål att barnen ska känna sig trygga i sig själva och på förskolan. Detta är grunden till en god identitet så att barnen lär sig samarbeta, hjälpa varandra och att känna empati.

Vi ger barnen möjlighet att utvecklas utifrån målen i Läroplanen för förskola, Lpfö98/10.

Vi lär i samspel med varandra, både barn och vuxna.
I allt arbete med barnen är det viktigt att vi som vuxna är goda förebilder.

​Plan mot kränkande behandling

Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla barn och vuxna respektera andra människors värde.

Vi arbetar för att främja barns lika rättigheter. Att motverka trakasserier och diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt att motverka annan kränkande behandling.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons