Kesberg förskola

PDF
Senast publicerad: 2019-09-03

Kesberg förskola Äventyrsförskolan

Kesbergs Äventyrsförskola

Välkommen till en certifierad äventyrsförskola! Vi arbetar med äventyrspedagogik kopplat till läroplanen för förskolan Lpfö18. Äventyrspedagogiken är ett spännande pedagogiskt arbetsätt där barnen i grupp och genom upplevelser använder hela kroppen och på ett roligt sätt lär sig samarbeta och lösa problem.


På vår förskolan finns tre åldersindelade avdelningar där material och aktiviteter anpassas efter barnens behov och utvecklingsnivå. Vi har ett dagligt sammarbete mellan avdelningarna och vi vill att barnen ska få god självkänsla, tro på sin förmåga och vara trygga hos oss.

Vår förskola är certifierad Grön Flagg, vi tar ansvar och arbetar med hållbar utveckling.

Vår vision

Med äventyrspedagogiken och hållbar utveckling som grund vill vi genom lek och lärande skapa förutsättningar för att barnen skall känna sig trygga, ha roligt och lära för livet.

Välkommen till en certifierad äventyrsförskola! Vi arbetar med äventyrspedagogik kopplat till läroplanenför förskolan Lpfö18. Äventyrspedagogiken är ett spännande pedagogiskt arbetsätt där barnen i gruppoch genom upplevelser använder hela kroppen och på ett roligt sätt lär sig samarbeta och lösa problem.
Minimera
Kontakt
Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons