Meddelande

Regeringen har infört en rad restriktioner. Bland annat ska all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig, omedelbart stängas ned fram till den 24 januari.

PDF
Senast publicerad: 2017-10-30

Så arbetar vi

Vi ger barnen möjligheter att utvecklas utifrån målen i Läroplanen för förskolan, Lpfö98/10.

Ett grundläggande mål är att barnen ska känna sig trygga i sig själva och på förskolan. Med en god identitet lär sig barnen samarbeta, hjälpa varandra och känna empati. Vi lär i samspel med varandra, både barn och vuxna.

Plan mot kränkande behandling

Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I vår förskola ska alla barn och vuxna respektera andra människors värde.

Förskolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.  Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten.

Vi arbetar för att främja barns lika rättigheter. I samtal kring barns olikheter vill vi visa barnen att man är bra på olika saker. Vi hjälper barnen att sätta ord på sina känslor.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons