Besöksadress
Paviljongens förskola
Fredrik Sundlers gata 21
447 32 Vårgårda

Telefon: 0322-600 820

Epost: kommunen@vargarda.se

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt, vänligen ring oss före klockan 08:00. Ring och meddela när ditt barn kommer tillbaka senaste klockan 12:00 dagen innan. Sjukanmälan görs på telefon:

Avdelning Röd
0733-25 61 29

Avdelning Grön
0768-77 01 31

(Blå telefon: 0768- 77 01 32)