PDF
Senast publicerad:

Aktuellt:
Språkutvecklande arbete på Västerbo förskola

På Västerbo förskola har vi arbetat länge med språkutvecklande arbete men ville nu ta det ett steg längre och gjorde ”bokpåsar” till alla barn. Vi fäste även en informationslapp med text från ”Bokstart” som berättade om hur man kan läsa för barnen så det blir mer språkutvecklande. Påsarna är tänkta att vårdnadshavarna samt barn skulle få låna hem med en bok i för att öka läsningen med barnen hemma. Bokpåsarna togs emot med glädje och vårdnadshavarna kom tillbaka efter 1–2 veckor och ville ha en ny bok.


Under ht22 – vt23 har vi fått förmånen att delta i ett musikprojekt genom kulturrådet där en musiklärare kommer och sjunger och spelar med barnen. Sångtexter och musik är språkutvecklande och kan även få tysta barn att börja använda det talade språket. Detta är ett mycket uppskattat inslag i vår verksamhet.

Nästa steg i vårt språkutvecklande arbete blev att vi skapade ett mindre bibliotek på ena avdelningen (Bokskogen) på förskolan precis som på biblioteket i Vårgårda men i liten skala. Vårdnadshavarna kan låna hem barnböcker och läsa för barnen hemma.

Allt detta utmynnar från Västerbo förskolas arbetat med språkutvecklande genom sagolådor sedan ca: 2005. Det konkreta materialet tillsammans med sagoberättande gör det lättare för barnen att förstå sagan och samtidigt väcker det deras intresse för läsning och böcker. Sagoberättandet tas även med ut till skogen där barnen får möjlighet att tillverka delar av sagan av skogens material.

Under sagoberättandet samt sånger använder vi även tecken som stöd för att ytterligare göra sagan tydlig.

Kommunen har köpt in licenser för polyglutt (digitalt verktyg för att läsa bildböcker som finns på flera språk.). Polyglutt är inköpt till förskolan men även till Vårdnadshavarna så de kan läsa för barnen hemma. Allt detta har gjort att läsandet både på och utanför förskolan har fått ett lyft.

Läroplanen för förskolan:
Lpfö 18

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” (Lpfö, sid.7)

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” (Lpfö, sid. 8)

 
Minimera
Kontakta oss

Text

Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons