PDF
Senast publicerad:

Fritids, fritidshem

Vårgårda kommun erbjuder fritidshem för elever i från förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år. Fritidshemmet är ett komplement till grundskolan och erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier. Barn till arbetslösa eller föräldralediga vårdnadshavare erbjuds inte fritidsverksamhet.

Ansökan om plats görs direkt i Vårgårda kommuns E-tjänst. Länk till annan webbplats. Uppsägningstiden är två månader, undantag gäller vid vårdnadshavares arbetslöshet, då omgående uppsägning sker för barn i fritidsverksamhet. Uppsägning ska göras skriftligen eller via vårdnadshavarappen Edlevo.

Lovplacering

Lovplacering erbjuds elever från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år, under lov och studiedagar, enligt särskild taxa.

Terminsavgift lovplacering: 600 kr

Terminsavgiften debiteras efter innevarande termin.

Vid övergång från fritidshem till lovplacering tillämpas två (2) månaders varseltid. Uppsägning av lovplacering ska göras skriftligt eller via vårdnadshavarappen Edlevo.

I Vårgårda kommun finns sex (6) stycken kommunala fritidshem, se under respektive grundskola.

Ansök på webben

Gör din ansökan direkt i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons