Asklanda skola

PDF
Senast publicerad: 2016-01-12

Råd och stöd

Elevhälsan på skolan arbetar för att skolans lärmiljö ska bli så bra som möjligt, men stödjer också enskilda elever.

Elevhälsan består av:

Skolsköterska - finns på skolan torsdagar

Skolkurator - finns på skolan tisdagar

Tal- och specialpedagog - finns på skolan tisdag-onsdag

Skolan har också tillgång till skolpsykolog och skolläkare.

På skolverkets hemsida hittar du informationsmaterial om det mesta som skolan arbetar med. Har du frågor kring ditt eget barns lärande och utveckling ska du i första hand kontakta barnets lärare eller fritidspersonal.

Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons