Fridhemskolan

PDF
Senast publicerad: 2016-09-15

Råd och stöd

Elevhälsan på skolan arbetar för att skolans lärmiljö ska bli så bra som möjligt, men stödjer också enskilda elever.

Elevhälsan består av:

Skolsköterska – finns på skolan måndag och onsdag

Skolkurator – finns på skolan måndag och onsdag

Specialpedagoger finns tillgängliga på skolan alla dagar

Talpedagog - finns på skolan på tisdagar

Elevhälsans kontaktuppgifter

Skolan har också tillgång till skolpsykolog och skolläkare. Elevhälsan leds av rektor. 

På Skolverkets hemsida hittar du informationsmaterial om det mesta som skolan arbetar med.

Har du frågor kring ditt eget barns lärande och utveckling ska du i första hand kontakta barnets lärare eller fritidspersonal. 

Olycksfallsförsäkring

Ditt barn är försäkrat i protectorforsakring under resa till och från skolan och under skoltid. Läs mer om olyckfallsförsäkringen

Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons