Besöksadress:
Parkgatan 18
447 31 Vårgårda

Expedition

Telefon: 0322 - 60 08 17
E-post: giesela.sahlander@vargarda.se

 

Rektor

Elisabeth Svennungsson
Telefon: 0322 - 60 08 11
E-post: elisabeth.svennungsson@vargarda.se