Nårunga skola

PDF
Senast publicerad: 2018-02-06

Elevinflytande

De demokratiska principerna; att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Formerna för elevernas inflytande anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna har möjlighet att ta initiativ till de frågor som rör deras utbildning. På Nårunga skola har vi regelbundna klassråd och elevråd.

Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons