Meddelande

Regeringen har infört en rad restriktioner. Bland annat ska all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig, omedelbart stängas ned fram till den 24 januari.

PDF
Senast publicerad: 2020-11-24

Lust att läsa - projekt

FORSKNING VISAR:
80% av vårt ordförråd kommer från tryckt text.
För att kunna läsa och förstå en dagstidning krävs ett ordförråd på cirka 50 000 ord. 

Vårgårda kommun har fått 250 000 kronor från kulturrådet för att öka kunskap om läsning hos elever, personal och föräldrar. Projektets namn är ”Lust att läsa” och kommer att pågå under läsåret 20/21.

"Lust att läsa" är ett projekt tillsammans med biblioteket, familjecentralen och utbildning. Åldrarna som projektet omfattar är 0-9 år men vissa arrangemang kommer finnas tillgängliga från förskolan till gymnasiet. De planerade insatserna kommer att vara föreläsningar för personal, teatrar, intensivläsningsperioder, det kommer finnas bokhyllor och böcker att läsa vid sporthall och badhus. 

”Lust att läsa” projektet kommer vara synligt på sociala medier för att visa på vikten av att läsa. Alla nya forskningsrön framhåller hur viktigt det är att tidigt arbeta med barns/elevers språkutveckling. Språket utvecklas när det används i skolan, i hemmet och i andra sammanhang. Att kunna använda sitt språk, läsa och skriva är en förutsättning för delaktighet i dagens samhälle. Att erbjudas denna förmåga är en demokratisk rättighet.

LÄSA ÄR VIKTIGT PÅ RIKTIGT!

Häng med oss uti böckernas värld. 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons