Gullhögskolan

PDF
Senast publicerad:

Så arbetar vi

Alla barn ska känna sig trygga, sedda och trivas. Eleverna ska få ett bra självförtroende och kunskaper för att möta framtiden. Vår ambition är att ge varje elev det stöd den behöver

Vi är olika men alla är lika värda.

På Gullhögskolan arbetar vi med att kombinera värdegrundsfrågor med tydlighet, struktur och trygghet. Syftet är att skapa lugn, motivation och arbetsglädje för elever och personal. Alla ska kunna lära sig så mycket som möjligt

Vårt långsiktiga mål är att utveckla förmågorna hos eleverna så de ges möjlighet att bli medskapare i morgondagens samhälle

På skolan arbetar vi för att alla ska trivas och mötas med respekt. Vi arbetar aktivt mot diskriminering. Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 446.5 kB. är ett viktigt dokument som hålls levande och aktuellt i undervisningen, på raster och andra aktiviteter.

Utvecklingssamtal hålls två gånger per läsår. För de yngre åldrarna skrivs en individuell utvecklingsplan. Från årskurs 6 ges betyg varje termin.
Vill du läsa mer om kommunens arbete att utveckla skolan. I plan för ökad måluppfyllelse Pdf, 283.4 kB. kan du läsa om strategin för att nå de uppsatta målen och förbättra måluppfyllelsen i kommunens grundskolor.

Att gå på högstadiet innebär att:

  • Eleverna träffar många olika lärare i undervisningen.
  • Eleverna har en handledare som de träffar minst en gång/vecka.
  • Eleverna förvarar sitt material i ett elevskåp i korridoren.
  • Elever från olika klasser kan ha undervisning tillsammans.

Värdegrund

Respektera dig själv

Gör det som hjälper dig att uppnå en framgångsrik och hälsosam framtid

Respektera andra

Behandla alla med artighet, rättvisa och tillit

Respektera egendom

Ta vara på det som är ditt och de saker som vi har gemensamt

Gullhögskolans självklara regler

  • Kom i tid, ha med dig arbetsmaterial och var förberedd för lärande
  • Samarbeta med alla på skolan.
  • Arbetsro skall finnas på lektionerna. Visa hänsyn.
  • Använd ett vårdat språk.
  • Nolltolerans mot hot, våld, kränkande behandling, trakasserier och diskriminering gäller.
  • Håll rent och snyggt i skolan och dess omgivning.
Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons