Meddelande

SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall. Under onsdagsmorgonen drar ett snöfallsområde in över Vårgårda kommun. Snöfallet kan ge upphov till störningar i trafiken i samband med halka, snömodd och dålig sikt. Framkomligheten på vägar som inte har hunnit snöröjas kan bli begränsad.

Hol skola

PDF
Senast publicerad:

Så arbetar vi

Alla barn ska känna sig trygga, sedda och trivas. Eleverna ska få ett bra självförtroende och kunskaper för att möta framtiden. Vår ambition är att ge varje elev det stöd den behöver

Vi är olika men alla är lika värda.

Undervisningssätten varieras beroende på arbetsområde och årskurs. Med ökad ålder ges eleverna ökat ansvar och inflytande. Vårt långsiktiga mål är att utveckla förmågorna hos eleverna så de ges möjlighet att bli medskapare i morgondagens samhälle

På skolan arbetar vi för att alla ska trivas och mötas med respekt. Vi arbetar aktivt mot diskriminering. Skolans likabehandlingsplanPDF är ett viktigt dokument som hålls levande och aktuellt i undervisningen, på raster och andra aktiviteter.

Utvecklingssamtal hålls två gånger per läsår. För de yngre åldrarna skrivs en individuell utvecklingsplan. Från årskurs 6 ges betyg varje termin.
Vill du läsa mer om kommunens arbete att utveckla skolan. I plan för ökad måluppfyllelsePDF kan du läsa om strategin för att nå de uppsatta målen och förbättra måluppfyllelsen i kommunens grundskolor.

Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons