Besöksadress: 

Lindbladskolan

Parkgatan 22

44731 Vårgårda

 Expedition
Telefon: 0322 - 600 652

Epost: kommunen@vargarda.se