PDF
Senast publicerad:

Ekonomi, resor och boende

Du som går i gymnasieskolan får ekonomisk studiehjälp från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20.

Du behöver inte ansöka om bidraget utan det betalas ut till dig direkt av Centrala Studiestödsnämnden CSN. Om du är omyndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare.

När du inte längre har rätt till studiehjälp (från och med höstterminen det år du fyller 20) måste du göra en ansökan till CSN för att få studiemedel. Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om rätt till svenskt studiestöd.

Resor till och från skolan

Resebidraget innebär att din hemkommun ersätter dina dagliga resekostnader till och från skolan.

Om du är inskriven i gymnasieskola i Vårgårda vid höstterminens skolstart, behöver du inte ansöka om resebidrag och busskort.

Stöd till inackordering

Om du behöver inackordering under din gymnasietid kan du få ekonomiskt stöd av din hemkommun. Du kan beviljas inackorderingsstöd om du går i en kommunal gymnasieskola i en annan kommun än din hemkommun och är mottagen i första hand.

Stödet för inackordering består av ekonomisk hjälp till ditt boende och hemresor. Du kan inte få inackorderingsbidrag om du har beviljats busskort.

Din hemkommun har den här skyldigheten till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20. Om du ändrar folkbokföringsadress, studieväg eller avbryter studierna är du skyldig att anmäla detta till din hemkommun.

Går du i en fristående skola, en riksinternatskola eller en folkhögskola, är utlandssvensk eller går på en Rh-anpassad utbildning? (En Rh-anpassad utbildning är speciellt anpassad för ungdomar med svåra rörelsehinder. Då ska du vända dig till CSN med din ansökan om inackorderingsstöd.

Regler och ansökan

Du måste ansöka om stöd till inackordering. Ansökan görs inför varje termin. Regler för inackorderingsbidrag och ansökningsblankett för dig som är folkbokförd i Vårgårda kommun och som går i kommunal gymnasieskola hittar du under E-Tjänster och blanketter. Länk till annan webbplats.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons