Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Utlandsstudier

Elever från Vårgårda har möjlighet att gå i svensk gymnasieskola i utlandet under ett år. Som elev och vårdnadshavare tar du själv kontakt med den svenska utlandsskolan för att få upplysningar om t ex möjlighet till utbildningsplats, ansökningsförfarande, boende och elevavgifter.

Krav för ansökan till utlandsstudier

 • Skolan ska följa svensk skollag, läroplan och ämnesplaner samt ha Skolverket som tillsynsmyndighet.
 • Eleven ska vara folkbokförd i Vårgårda kommun.
 • Utbildningen skall avse samma utbildning som eleven går i Sverige.
 • Erbjudandet gäller inte elever vars vårdnadshavare flyttar till eller är bosatt på berörd ort.

Möjliga studier

 • Totalt finns två utbildningsplatser för elever från Vårgårda per läsår.
 • Studierna skall i första hand genomföras under gymnasiets andra läsår.
 • Studierna skall i första hand ske på programmen EK, NA eller SA.
 • Berörd utlandsskola skall till kommunen bekräfta att de är redo att ta emot eleven.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 1 februari. Din ansökan görs på särskild blankett som finns att hämta på Sundlergymnasiets expedition. Till ansökan skall bifogas ett personligt brev som berättar om dig själv och varför du vill studera utomlands.

Bedömning av vem som får studera

Elev, förälder och rektor för tillsammans en dialog om elevens möjligheter att klara både undervisningen i önskad utlandsskola och att leva i den nya miljön under en längre tid. I kommunens bedömning läggs stor vikt vid om eleven bedöms ha förutsättningar att avsluta sina studier på tre år. Beslut fattas av rektor senast 15 mars.

Kommunens ekonomiska åtaganden

 • Kommunen ersätter utlandsskolan med motsvarande belopp som skolan får i statsbidrag per elev.
 • Kommunen betalar ut inackorderingsbidrag till eleven. Detta söks av eleven och vårdnadshavare på separat blankett.
 • Eleven ansöker själv om studiebidrag från CSN.
 • Bidrag till elevens resa utgår ej.

  Upplysningar kontakta Sundlergymnasiets expedition
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons