Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Sjukanmälan och ledighet

Sjukanmälan

Sjukanmälan skall göras på SchoolSoft eller genom att ringa till röstbrevlådan på telefonnummer 0322-600898 senast klockan 08.00 på insjukningsdagen och sedan varje dag under sjukdomstiden.

På telefonsvararen skall du tala om namn, klass och personnummer.

Meddela mentor eller expeditionen om du måste lämna skolan under dagen eller anmäl på SchoolSoft. Endast myndiga elever kan sjukanmäla sig själva.

Ledighet

Elever ansöker om ledighet på särskild blankett som hämtas i broschyr-stället utanför expeditionen på Sundlergymnasiet.

Om ledigheten sträcker sig över maximalt tre dagar fattar mentor beslut om huruvida ledigheten skall beviljas.

Gäller ansökan en ledighet som sträcker sig över fyra dagar eller mer
lämnar mentor blanketten vidare till rektor som fattar beslut i frågan.

Varje ansökan prövas individuellt.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons