Sundlergymnasiet

PDF
Senast publicerad:

Sundlerhälsan

Sundlerhälsan består av kurator, skolledning, skolsköterska, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare. Sundlerhälsan strävar efter att ge varje elev den vägledning ungdomen behöver utifrån sina förutsättningar vad gäller trygghet, hälsa, lärande och utveckling. Sundlerhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande utifrån en helhetssyn som underlättar elevens delaktighet och möjlighet att komma till tals.

Skolhälsovården

Skolhälsovården består av skolsköterska Susanne Adolfsson. Skolläkaren kontaktas via skolsköterska. Samtliga elever erbjuds skolhälsovård. Skolhälsovården är till för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Vi erbjuder även enkla sjukvårdsinsatser.
Skolhälsovården bedrivs i nära samarbete med föräldrar och står under sjukvårdssekretess.

Kurator

Skolkurator Ann-Charlotte Svantesson

Kom till mitt kontor på Sundler (mitt rum ligger mitt emot skolsköterskans rum)  Är dörren öppen är det bara att gå in, annars knacka gärna på. Ring till mig på någon av mina telefoner, skicka sms eller e-post så tar jag kontakt när jag sett meddelandet.

Främja elevhälsa

Skolan har följande handlingsplaner för att främja elevhälsan. Planerna rediveras löpande och finns i sin helhet under relaterad information.

  • Plan mot diskriminering
  • Drogpolicy
  • Ordningsregler
Minimera
Kontakt
Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons