Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2021-03-22

Lär känna människorna i skolan

Vi kommer i en serie presentera människorna i skolan, början med våra rektorer. Vi har bra personal som gör ett fantastiskt jobb med våra barn/elever i skolorna. Här kommer du att kunna ta del av deras tankar. Vi presenterar både nya rektorer och rektorer som har varit hos oss en längre tid.

 • Rektor Annika Svensson - ny rektor på Nårunga skola

  Hur kommer det sig att du började arbeta
  på Vårgårda kommun?
  För 20 år sedan började jag min rektors-/förskolechefsbana i Vårgårda och mitt ansvarsområde var då Vårbergskolan f-6, särskola/träningsskola samt Björkhyddans förskola. Ett stort ansvarsområde, men trots det trivdes jag mycket bra. Under åren har jag haft lite koll på Vårgårda kommun och i höstas kändes det rätt att söka mig tillbaka av två anledningar, arbetsmässigt lockade den lilla kommunen med närhet inom och utanför den egna verksa...
  Läs mer
 • Karin Mattsson-Johansson - Rektor på Lena skola och förskola

  Hur kommer det sig att du började arbeta i Vårgårda kommun?Jag var intresserad av en större utmaning i mitt arbetsliv och fick reda på av en bekant att det fanns en rektorstjänst att söka i Vårgårda. 
  Läs mer
 • Rikard Lindgren- rektor på Björkhyddan och Kesbergsförskola

  Hur kommer det sig att du började arbeta på Vårgårda kommun?- Närhet till verksamheten. En kommun med närhet till både beslutfattare samt brukare, alltså goda förutsättning för att göra ett gott jobb.
  Läs mer
 • Rektor i Hol - Stina Ekdahl

  Stina Ekdahl - Hol skola, förskola och fritidshem

  Hur kommer det sig att du började arbeta i Vårgårda kommun?– Under min studietid till förskollärare började jag att intressera mig för barn i behov av särskilt stöd. När jag var färdig förskollärare fick jag möjligheten att börja arbeta inom grundsärskolan i Vårgårda kommun 2002, där arbetade jag fram till 2012. Perioden 2012-2016 arbetade jag på barnkliniken på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås där jag främst arbetade med barn som hade fått en cancerdiagnos och familjerna till dessa barn. Mina ta...
  Läs mer
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons