Meddelande

SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall. Under onsdagsmorgonen drar ett snöfallsområde in över Vårgårda kommun. Snöfallet kan ge upphov till störningar i trafiken i samband med halka, snömodd och dålig sikt. Framkomligheten på vägar som inte har hunnit snöröjas kan bli begränsad.

PDF
Senast publicerad:
Rektor i Hol - Stina Ekdahl

© Foto: Vårgårda kommun

Stina Ekdahl - Hol skola, förskola och fritidshem

Hur kommer det sig att du började arbeta i Vårgårda kommun?

– Under min studietid till förskollärare började jag att intressera mig för barn i behov av särskilt stöd. När jag var färdig förskollärare fick jag möjligheten att börja arbeta inom grundsärskolan i Vårgårda kommun 2002, där arbetade jag fram till 2012. Perioden 2012-2016 arbetade jag på barnkliniken på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås där jag främst arbetade med barn som hade fått en cancerdiagnos och familjerna till dessa barn. Mina tankar på att arbeta som rektor hade funnits ganska länge så när möjligheten kom, 2016, att börja arbeta som rektor för Hol och Asklanda förskola så blev jag oerhört tacksam och även glad över att vara tillbaka i Vårgårda kommun.

Varför ska du sluta?

– Ibland tar livet snabba vändningar som man inte alltid själv har planerat för. Jag hade inga planer på att byta arbete men så dök en tjänst upp som var för intressant för mig att inte söka. Så det är verkligen med sorg i mitt hjärta som jag lämnar Hol samtidigt som jag ser fram emot att prova på nya utmaningar. Jag kommer att arbeta som enhetschef på Barn- och ungdomshabiliteringen i Alingsås.

Hur länge har du jobbat här?

– Som rektor i Hol har jag arbetat i fyra år.

Vad har gjort dig till en bra rektor?

– Det viktigaste för mig i mitt uppdrag har varit att vi skapar den bästa förskolan och skolan tillsammans, jag som rektor, alla pedagoger, föräldrar och barn. Att vi hjälper varandra i olika situationer och frågeställningar som vi möter. Jag har försökt att ha ett prestigelöst ledarskap samtidigt som jag har varit tydlig med att fatta beslut när det krävs. Att vara närvarande i verksamheterna har också varit viktigt för mig. Det är svårt att leda och utveckla verksamheterna om jag själv inte vet vad som pågår på avdelningar, i klassrum och ute på skolgården.

Vad känner du att du bidragit med till Hol skola och Vårgårda kommun denna tid?

– Jag hoppas så klart att jag har bidragit, i min roll som rektor, till att barn och elever i Hol har utvecklats så långt det är möjligt och att de har lärt för livet, både när det gäller kunskaper men också socialt. Men en sak är jag helt säker på, det jag har bidragit till hade jag aldrig kunnat bidra med utan alla medarbetare som finns runt omkring mig. Sedan hoppas jag att jag även har kunnat bidra med min kunskap och erfarenhet till nya rektorer som har kommit efter mig, för att underlätta för dem i deras vardag.

Vad har varit den största utmaningen i din verksamhet?

– Från början var min största utmaning att hitta ett hållbart ledarskap som varar över tid, det känner jag verkligen att jag har funnit nu. Jag har fått struktur på mitt eget arbete samtidigt som erfarenheten också bidrar till att jag är tryggare i yrkesrollen som rektor. I verksamheterna är största utmaningen att organisera oss på bästa sätt för att tillgodose alla barn och elevers behov. I arbetet med personalen är en av utmaningarna att se till att alla har en hållbar arbetsmiljö där man exempelvis får ut sin planering, har den resurs som är tänkt så att den inte används som vikarie i allt för stor utsträckning, inte för stora barngrupper etc. Detta samtidigt som vi ska förhålla oss till den budget vi har.  

Vad tar du med dig härifrån?

– Jag tar med mig all min personal som på ett fantastiskt sätt har samverkat under dessa år. Nej, jag ska låta personalen vara kvar men jag tar med dem i mitt hjärta. Jag tar också med mig allt som jag lärt mig under dessa år som rektor och som jag kommer att ha stor nytta av i mitt framtida arbete. Tack alla i Hol och på förskolan i Asklanda för dessa år ❤️

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons