PDF
Senast publicerad:

Rikard Lindgren- rektor på Björkhyddan och Kesbergsförskola

Hur kommer det sig att du började arbeta på Vårgårda kommun?

- Närhet till verksamheten. En kommun med närhet till både beslutfattare samt brukare, alltså goda förutsättning för att göra ett gott jobb.

 Vad gör dig till en bra rektor?

- Jag tycker att det är viktigt att involvera alla på arbetsplatsen för att vi ska kunna nå våra mål och ge alla barn likvärdiga förutsättningar. Jag har en inneboende kraft att utveckla verksamheten framåt, men för att lyckas måste vi arbeta som lag. Ett lag, där alla visar tillit till varandra och där alla är lika viktiga.


Vad tror/hoppas du kunna bidra med hos Vårgårda kommun?

 - Ett möjlighetsbaserat tänk! Jag tror på att se möjligheter i varje situation och medarbetare. Lägg fokus på möjligheten istället för hindret.

Vad ser du som den största utmaningen i din verksamhet?

 - Självklart finns många övergripande frågor som är utmanande. Barngruppernas storlek, lokalanpassningar och annat som man även arbetar med nationellt, men här i Vårgårda ser jag med utmaning fram emot arbetet med att skapa större samsyn i vår förskoleverksamhet. Vi har påbörjat ett kommungemensamt arbete med likvärdig förskola, ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete, gemensamma blanketter/e-tjänster osv. Allt i syfte att förbättra verksamheten för både barn/föräldrar och personal.


Vad gjorde du innan du kom till Vårgårda kommun?

- Jag har varit förskollärare i 11 år, därefter arbetade jag under tre år som rektor i Borås och här i Vårgårda är jag nu inne på mitt sjätte år som rektor. Jag har också, innan min pedagogiska bana, jobbat som kyrkvaktmästare, lantbrevbärare och fyra år som bagare och konditor.


Vad gillar du att göra på din fritid?

- Vara med familj och vänner. Jag är mycket i naturen, jagar, sjunger i kör och älskar att åka motorcykel!

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons