Meddelande

Trygghetslarmen är nu åter fungerande. Trots det allvarliga i situationen fungerade arbetet väl under gårdagen, detta tack vare vår kompetenta personal inom hemtjänsten. Alla samarbetade och hade fokus på att säkerställa våra äldres trygghet, både med extra besök och telefonsamtal. En eloge till alla er som arbetar för att se till att vårgårdaborna ska få hjälp och kunna känna sig trygga dygnets alla timmar!

PDF
Senast publicerad:

Modersmål

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. Elevens visade kunskaper och förmågor bedöms utifrån kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen.

Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer, medan eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ansökan sker alltid via skolans rektor. Ansök via E-tjänst Länk till annan webbplats. eller Ansökningsblankett. Pdf, 131.9 kB.

Enligt Skollagen 10 kap. 7 § ska elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om:
• en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
• språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
• eleven har grundläggande kunskaper i språket.
Huvudmannen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om
• det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen
• dessa elever önskar att få undervisning i språket, och
• det finns en lämplig lärare.

Om en elev tillhör en av Sveriges nationella minoriteter ska eleven erbjudas modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk (jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska). Huvudmannen är alltid skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i ett minoritetsspråk om en elev tillhör den minoriteten.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons