Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2020-11-11

Covid-19 och Musikskolan

 

Vi anpassar verksamheten efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Från och med v. 45 2020 gäller följande:

 • Alla med förkylningssymptom stannar hemma. Den elev som ändå kommer till lektion med t.ex. hosta eller snuva, kan få vända i dörren.

 • Bara elever som har lektion eller väntar på lektion får komma in i lokalerna. Skjutsande föräldrar t.ex. ombedes lämna sitt barn utanför och inte följa med in, förutsatt att eleven klarar sig själv.

 • Händerna tvättas noga före och efter lektion. Dessutom används handsprit före lektion och annars vid behov.

 • Elever spelar bara på sina egna ägda eller hyrda instrument. Inga instrument lånas ut till lektionerna. Undantag: Piano, där tangenterna desinfekteras inför varje lektion.

 • Elever, i första hand över 15 år med enskild undervisning, kan erbjudas distansundervisning eller lektioner på plats, efter överenskommelse.

 • Orkesterspel med elever över 15 år ställs in eller ersätts med aktiviteter som kan hållas på distans.

 • In/Så -elever följer så långt som möjligt gymnasiets riktlinjer.

 • Inga offentliga konserter tillsvidare. I stället fler interna samlingar med färre deltagare och utan publik. Viktigt att deltagarna då inte är fler, och lokalen inte mindre, än att man kan hålla ordentliga avstånd.

 • Glasskärm mellan lärare och elev används vid enskild undervisning i Musikskolans egna lokaler.

 • Ytor inklusive dörrhandtag och andra föremål som kan bidra till att sprida smitta desinfekteras så ofta som möjligt, d.v.s. flera gånger om dagen.

 • Lokalerna har utökats med ett större rum, för att undervisning i mindre rum i möjligaste mån ska kunna undvikas.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons