PDF
Senast publicerad:

Fritidshemmets uppdrag

Under läsåret 2021–22 har fritidshemmets personal träffats vid sex tillfällen och genomfört Skolverkets webbaserade utbildning Fritidshemmets uppdrag.

De har läst, diskuterat, reflekterat och planerat tillsammans. Värdefull tid för att utveckla både verksamheten och individerna.

Ämnen som varit på agendan är bland annat:

  • Det kompletterande och kompensatoriska uppdraget
  • Undervisning i fritidshemmet
  • Nyanlända och flerspråkiga elever
  • Digitala verktyg i undervisningen
  • Miljön som verktyg för lärande
  • Lekens betydelse Lycka till med ert viktiga uppdrag att stödja och lotsa eleverna mot goda skolresultat och ett gott liv.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons