Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:
Färja i en skärgård

Lust att läsa-projekt reser till Åland

Mellan 18-21 april åker flera olika professioner från Vårgårda kommun till Åland för att göra studiebesök. Det är representanter för Vårgårdas förskola, grundskola, bibliotek, öppna förskola, folkhälsa, språk-, läs- och skrivutvecklare, utvecklingsledare/nätverkande skola, socialtjänst, rektor i grundskola samt politiker som åker. Dessutom åker två elever från Gullhögskolan årskurs 8 med som elevrepresentanter.

Studiebesöket är en del av projektet Lust att läsa. Projektmedel är avsatta för 20 personer att delta i studieresan, med uppdrag att förarbeta, genomföra och efterarbeta studiebesöken. Syftet är att fördjupa kunskapen i hur de olika samhällsfunktionerna samverkar och bidrar till en god start i livet men med särskilt fokus i redovisningen kring läsa och skriva.

Finlands skola ett framgångsexempel

Det är tredje året som Vårgårda kommun gör en projektansökan till Kulturrådet gällande projektet Lust att läsa. En viktig del av projektet är att göra en studieresa till Finland som återkommande visar på goda resultat i internationella undersökningar. Gruppen får möjlighet att se, uppleva och föra en internationell dialog mellan berörda samhällsaktörer.

– Det är bra att ta lärdom av Finlands framgångar för att kunna dra nytta av dem och skapa goda effekter i våra verksamheter i Vårgårda, berättar utvecklingsledare Malin Norlander, som är med och planerar studieresan.

Projektet Lust att läsa

Vårgårda kommun arbetar i ett projekt som heter Lust att läsa, som omfattar utbildning, socialtjänst och bibliotek i åldrarna 0-15 år och finansieras av Kulturrådet.

– Projektet har flera olika delar där allt mynnar ut i att elever ska kunna lära sig läsa, skriva och få ett så rikt ordförråd som möjligt, uppleva världen genom litteratur och att det i den yttersta förlängningen utgör grunden till att kunna leva ett gott liv som demokratisk medborgare, berättar Carola Gustavsson, språk-läs- och skrivutvecklare som är mycket involverad och delansvarig för hela projektet.

Tidigare i projektet har det hållits workshops för lärare i förskolan och i grundskolan upp till årskurs 9, vilket utgjort del av kompetensutveckling för pedagoger. Det har handlat om berättar- & skrivarverkstäder och att väcka läslusten för barn och elever.

Projektet har arbetat med att förstärka litteraturen genom teaterföreställningar inklusive förberedande och bearbetande arbetsmaterial. Det har byggts upp ett litet utbud av samhällsnära bibliotek i simhall och sporthall, bokpåsar har funnits tillgängliga för vårdnadshavare vid både bibliotek och familjecentral. Vikten av högläsning och textsamtal har under projekttiden belysts på många föräldramöten och på familjecentralens arenor vilket också skett i samverkan med Vårgårda bibliotek.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons