Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:
Lektion där en person leder en virtuell grupp på en skärm

Virtuella elever ska utveckla ledarskap i klassrummet

Vårgårda kommun har i samarbete med ledarskapsexpert och biträdande professor Marcus Samuelsson, fått möjligheten att erbjuda lärare i Vårgårda kommun att utveckla sitt ledarskap i undervisningen genom att möta virtuella elever.

Detta sker konkret genom agerande i simulatormiljö. Marcus och hans forskningskollegor har genomfört detta på Linköpings universitet med lärarstudenter och nu har även Skolverket visat intresse för konceptet inom rektorsporgrammet. Linköpings universitet är ensamma i Europa med licens för semivirituell simulering. Vårgårda har nu möjlighet att använda sig av detta koncept, vilket känns både spännande och utmanande! 

Rent konkret innebär simuleringsträningen en fortbildning där man som pedagog ges träning inom hur man som lärare leder undervisning som t.ex. avser moment som:

  • inledning
  • genomgång
  • möta elever inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
  • engagemang

Genom att träna på att undervisa virtuellt får lärare också träna på att ha en kollega med och det har visat sig vara att nyttigt för att de ska bli hållbara som lärare. Lärare känner sig många gånger ensamma och forskarna vill tydligt visa hur bra det är att släppa in en kollega och ”att lära tillsammans”. 

De pedagoger som ges möjlighet att ingå i satsningen för simuleringen och i mötet med de digitala eleverna får också direkt/löpande handledning av Marcus Samuelsson. De är en grupp om max sex pedagoger som deltar i simuleringen och i kollegialt lärande. De kommer växla vem som aktiv är inne i simuleringen och vilka som observerar.

I simuleringen får lärare möjlighet att träna på att känna igen och hantera vanliga svårigheter i klassrummet.

Marcus menar att auktoriteten i klassrummet inte är given i dag, det är något lärare måste förtjäna och jobba på för att upprätthålla. Å andra sidan kan det vara svårt att hitta rätt i sitt förhållande till eleverna, vara en viktig vuxen som erbjuder relationellt stöd. Det gäller att utveckla en handlingsberedskap och omdömesförmåga och sedan hitta det verktyg du ska använda för att hjälpa att stötta eller stoppa och återföra elever till innehållet.

Många lärare upplever att de har för lite kunskap om ledarskap och konflikthantering och den här insatsen möjliggör för att få bredare handlingsberedskap och bli tryggare i sin roll att leda undervisning.

Genom att träna på att undervisa virtuellt på detta sätt får de också träna på att ha en kollega med och det har visat sig vara att nyttigt för att de ska bli hållbara som lärare. Lärare känner sig många gånger ensamma och forskarna vill tydligt visa hur bra det är att släppa in en kollega och ”att lära tillsammans”.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons