Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:
Logotyp: Vård- och omsorgcollege

Vårgårda licensierade som Vård- och omsorgscollege

Nu är Vårgårda och Herrljunga kommun tillsammans med vuxenutbildningen och Sundlergymnasiet certifierade och godkända att ingå i lokalt Vård och omsorgscollege tillsammans med Borås och Bollebygd.

Vård- och omsorgscollege är en nationell samverkan mellan arbetsliv, fackliga företrädare och utbildning för att kvalitetssäkra vård- och omsorgsutbildningen och locka fler att söka jobb inom vården.

Vi är mycket glada och stolta att nu tillhöra vård- och omsorgscollege och ser fram emot gemensam samverkan framåt och att få fler människor att söka sig till Sveriges vanligaste (och viktigaste) jobb!

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons