PDF
Senast publicerad:

Gymnasiesärskolan

Välkommen till en 4-årig utbildning där vi lägger stor vikt vid personlig utveckling, intressant undervisning och en trygg miljö. Här ska du lära för livet!

Vi erbjuder det individuella programmet på Sundlergymnasiet särskola. Vi vill skapa en trygg miljö utifrån dina behov där du får arbeta i din egen takt.

Våra klassrum är placerade mitt i gymnasieskolan. Vi försöker även i den mån det går att samarbeta med andra program på gymnasiet.

En stor och viktig del av utbildningen är din praktik. Vi lägger stor vikt på att hitta en bra praktikplats som ska ge dig en bra grund att stå på inför ett kommande arbetsliv. Under dina fyra år på gymnasiesärskolan får du göra många intressanta studiebesök, resor och vara med om en mängd upplevelser.

Förutom särskolegemensamma ämnen erbjuder vi bland annat hem- och konsumentkunskap. Vi har en hälsoprofil där vi prioriterar ämnet idrott och hälsa samt natur och friluftsliv, för att främja välmående och studieresultat.

När du lämnar skolan är vår ambition att du fått hjälp till en för dig meningsfull sysselsättning. Målet är att du fått hjälp till en för dig meningsfull sysselsättning. Målet är att ge dig de kunskaper och erfarenheter som du behöver får att få ett rikt och självständigt vuxenliv.

BF-läger 2014Minimera
Kontakt
Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons