PDF
Senast publicerad: 2019-05-02

Växelvis boende, väntetider och övrig information

Busskort

Det är skolskjutshandläggaren som avgör vilka elever som ska hänvisas till linjelagd trafik och vilka som ska hänvisas till upphandlad trafik och därmed vilka som får busskort eller ej. Vägledande för det beslutet är utöver avstånd till busshållplats även plats på upphandlad skolbuss och kostnad för busskort. 

Växelvis boende

Elev som har växelvis boende mellan två vårdnadshavare är berättigade till skolskjuts förutsatt att båda föräldrarna är bosatta inom kommunen och eleven i övrigt uppfyller kravet på att få skolskjuts.

Väntetid

Samordning av skolskjutsar medför att väntetider kan förekomma. Väntetid för elev bör inte överstiga 60 minuter per dag. I väntetiden ingår inte lektionsfri tid, så kallade håltimmar. 

Färdtid

Med färdtid avses restiden mellan skolskjutsens ordinarie på- och avstigningsplats. Förvaltningen svarar för att färdvägar och tidplaner i möjligaste mån upprättas med hänsyn till att färdtiden inte överstiger 60 minuter per enkelresa. 

Försenade elever

Om elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det vårdnadshavare som har ansvaret för att eleven kommer till skolan. Vårgårda kommun svarar ej för kostnader eller ersättningsanspråk i samband med händelsen. Endast i de fall eleven på grund av undervisning missat hemskjuts, är det skolans/rektors skyldighet att ordna hemtransport för eleven.

Olycka/tillbud

Varje busschaufför informeras om att de vid olycka eller tillbud ska kontakta skolskjutshandläggare, rektor för aktuell skola och kommunens reception för att säkerställa att information om händelsen når berörda.

Information

Skolskjutshandläggare tar fram informationsmaterial som läggs ut på hemsida. Inför terminsstart ansvarar rektor för att elever och vårdnadshavare får denna information om hur kommunens skolskjutsar är organiserade, samt ordningsregler och trafiksäkerhetsfrågor. Elever som tillkommer under ett läsår ska informeras i anslutning till att de börjar skolan.

Elever i grundskolan

Elev som glömt, tappat eller blivit bestulen på färdbeviset får följa med bussen till skolan ändå. Under dagen måste eleven skaffa ett intyg som gäller för hemresa. Det intyget får eleven genom skolexpeditionen på Gullhögskolan, eller av sin lärare på övriga skolor.
Om färdbeviset inte fungerar får eleven en remsa av chauffören som gäller som färdbevis i 7 dagar. För att få nytt färdbevis görs en anmälan till skolskjutshandläggare.

Gymnasieelever

Eleven betalar alltid sin resa om färdbeviset är kvarglömt hemma, borttappat eller stulet, både till skolan och hem till bostaden. Vid fel på färdbeviset erhålles en remsa att åka på i 7 dagar.
Kontakta expedition på gymnasiet för att erhålla nytt färdbevis. Har en elev tappat eller blivit bestulen på färdbevis måste eleven betala 50:- i administrationsavgift för att få ett nytt. 

Du som börjar eller fortsätter på gymnasium

Du får, om du är berättigad till det, färdbevis från skolans expedition.
  
Vissa gymnasier vill inte utfärda färdbevis. Vänd dig i de fall till skolskjutsansvarig i Vårgårda.

Ansök om skolskjuts på blankettlänk till annan webbplats

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons