PDF
Senast publicerad:

Resesätt och regler

Resesätt och regler för resor till skolan

Det finns olika sätt att resa till skolan: Linjetrafik, skolskjuts och särskild skolskjuts. Här kan du läsa om de olika resesätten och vad som kan vara aktuellt för just dig. Du kan också ta del av de regler som gäller för grund- och särskoleelevers skolresor i Vårgårda kommun.

Om färdbevis

För elever som reser inom Vårgårda kommun till respektive skola gäller följande:

 • Reser eleven med enbart upphandlad skolbuss eller Taxifordon behövs inte något färdbevis att visa upp.
 • Reser eleven med linjerna 543, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587 eller 588 behövs ett färdbevis.
 • Elever som reser över kommungränsen behöver färdbevis.
 • Föregående läsårs färdbevis gäller till den 14 september.
 • Elever som börjar skolan eller byter skola och behöver färdbevis får ett på skolan första skoldagen.

Gångavståndet mellan hemmet och närmaste skolskjutshållplats bör inte överstiga:

 • Elever som går i förskolan till och med tredje klass ska ha minst 2 kilometer mellan hemmet och skolskjutshållplats.
 • Mellan fjärde och sjätte klass krävs minst 3 kilometer.
 • Elev i åldrarna 13-16 år, från sjunde klass till nionde klass krävs minst 4 kilometer gångväg mellan hem och skolskjutshållplats.
 • För elev i gymnasieskolan krävs 4 kilometer.

Skolskjuts

Skolskjuts är en särskilt anordnad skolbuss och finns där allmän kollektivtrafik saknas eller är så gles att den inte fungerar för resor till och från skolan. Skolskjutsen ordnas:

 • För elever som går på sin närområdesskola om avståndet är tillräckligt långt.
 • Om skolvägen bedöms som trafikfarlig.
 • Om eleven har funktionsnedsättningar.

Skolbussen går till och från närområdesskolan i anslutning till skolans början och slut.

Ansök om skolskjuts på blankett Länk till annan webbplats.

Skolskjutsen är öppen för alla

Har en elev valt en annan skola än sin närområdesskola har eleven ändå möjlighet att åka med skolskjutsen om tider och hållplatser passar.

Särskild skolskjuts

Särskild skolskjuts är till för för grundskoleelever som på grund av en funktionsnedsättning inte kan resa med skoltransport eller skolskjuts.

Regler

Kommunstyrelsen har ett regelverk angående skolskjuts som du kan ta del av nedan.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons