Skolbuss 7 - 22 sittplatser


Landa - Kvinnestad - Asklanda skola

Morgontur

Mån - Fre

Landa

07.00

Kvinnestad Stommen

X

Kvinnestad Smedsgården

X

Uddetorp

07.10

Björkäng

X

Grutlanda

07.13

Ramnaklev

07.18

Asklanda by

07.21

Sällerhögsvägen

X

Asklanda kyrka

X

Asklanda skola

07.28


Ormentorp - Stenatorp - Fridhemskolan - Lindbladskolan

Morgontur

Mån - Fre

Ormentorp

07.40

Eklanda Rikastigen

07.43

Eklanda Västergården

X

Eklanda Brogården

X

Kvide

07.45

Stenatorp

X

Bänatorp Mellomgården

07.47

Bänatorp Österlyckan

X

Bänatorp Gård

X

Fridhemskolan

08.05

Lindbladskolan

08.10

Vårgårda station

08.15

Asklanda - Landa

Eftermiddagstur

Mån - Fre

Asklanda skola

12.30

Ornunga kvarn

X

Ornunga badplats

X

Sjötorp(Algutsgärde korsning)

X

Sjölid

X

Asklanda skola

X

Asklanda by

X

Bleke

X

Romnefall

X

Ramnaklev

X

Uddetorp

X

Kvinnestad

X

Stommen

X

Grutlanda

X

Landa

ca 13.00


Vårgårda - Landa

Eftermiddagstur

Mån - Fre

Lindbladskolan

13.15

Fridhemskolan

13.20

Bänatorp

X

Häggrunga

X

Landa

ca 13.40

Asklanda - Landa

Eftermiddagstur

Mån - Fre

Asklanda skola

14.30

Ornunga kvarn

X

Ornunga badplats

X

Sjötorp(Algutsgärde korsning)

X

Sjölid

X

Asklanda skola

X

Asklanda by

X

Bleke

X

Romnefall

X

Ramnaklev

X

Uddetorp

X

Kvinnestad

X

Stommen

X

Grutlanda

X

Landa

ca 15.00