Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

Vuxenutbildningen Herrljunga-Vårgårda

PDF
Senast publicerad: 2019-03-11

Jag vill studera

Här hittar du det utbud av utbildningar som vi erbjuder, dels i eget regi dels via samarbete inom Boråsregionen.

Du kan läsa på grundläggande och gymnasial nivå, och de kurser vi erbjuder på dagtid med lärarledda lektioner är svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap och matematik.

Vill man läsa andra kurser på grundläggande nivå än de listade ovan kan man kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

På gymnasial nivå erbjuder vi även möjligheten att läsa kurser på distans inom ovan angivna ämnen samt i kurser som vi inte har möjlighet att erbjuda på plats hos oss, t.ex. inom naturvetenskap och ekonomi. De vanligaste distanskurserna finns sökbara i vår ansökningswebb. Önskar du läsa någon annan kurs är det välkommen att kontakta vår studievägledare.

Mer information om respektive skolform hittar du nedan.


Minimera
Kontakt
Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons