Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

Vuxenutbildningen Herrljunga-Vårgårda

PDF
Senast publicerad:

SFI - svenska för invandrare

Kursen riktar sig till dig som är invandrare/flykting och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. På skolverkets hemsida beskriver man vem som har rätt att delta i sfi-undervisningen. Man skriver:

"Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare (sfi) har den som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Rättigheten gäller för den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. Ingen övre åldersgräns definieras i skollagen."

Du kan läsa mer på skolverkets hemsida om SFI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

SFI-undervisningen är indelad i tre studievägar: 1,2 resp 3. Vilken studieväg som passar bäst att starta på bestäms tillsammans med läraren. Beroende på svenskakunskaper och tidigare studievana tar studietiden på SFI olika lång tid.

Du får även lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen. Kurserna betygsätts enligt skolverkets bestämmelser.

Anmälan kan göras under hela året. Antagning sker under större delen av året - hur snabbt du kan börja beror på om plats finns.

OBS! Ansökan till sfi kan endast göras på dator, eftersom tjänsten inte fungerar på mobiltelefon.

Minimera
Kontakt
Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons