Vuxenutbildningen Herrljunga-Vårgårda

PDF
Senast publicerad:

Definitioner

Mobbning

Förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning.

Direkt diskriminering

En elev missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan, har behandlats eller skulleha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med de fem diskrimi-neringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Indirekt diskriminering

En elev missgynnas genom att huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal tillämpar en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt, men som i praktiken särskilt missgynnar ett barn eller en elev av ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller visst funktionshinder.

Trakasserier

Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med ovan angivna diskrimineringsgrunder.

Sexuella trakasserier

Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som är av sexuell natur.

Annan kränkande behandling

Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara:

  • fysiska (till exempel slag och knuffar)
  • verbala (hot eller tillmälen som hora, bög)
  • psykosociala (utfrysning, ryktesspridning)
  • text- och bildburna (klotter, brev, e-post, sms mm)
Minimera
Kontakt
Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons