Gå till innehåll

Cykelplan för Vårgårda kommun

Parkerade cyklar på rad under tak

Arbete pågår med en cykelplan för Vårgårda kommun, med konkreta åtgärder för hur cyklandet och därmed det hållbara resandet ska öka i kommunen.

I Vårgårda ska det vara trivsamt och självklart att gå, cykla och åka kollektivt. År 2017 antog Kommunfullmäktige i Vårgårda en cykelstrategi som visar hur cykling kan ske på ett trafiksäkert sätt i hela kommunen. De övergripande målen i cykelstrategin är:

  • Ökad och säker cykling i hela kommunen.
  • Stärka Vårgårda kommun som cykelkommun.

För att omsätta strategin i handling säger cykelstrategin att en handlingsplan ska tas fram. Det görs i form av en cykelplan.

Cykelplanen föreslår dels var åtgärder i cykelvägnätet ska prioriteras, dels andra åtgärder som kommunen ska göra för att öka möjligheterna att cykla. Det kan exempelvis vara att se till att det finns bra cykelparkeringar vid populära målpunkter och att prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar vid vinterväder.

Samråd

Under hösten 2023 var förslag till cykelplan utställd på samråd. Många tog chansen att ta del av och tycka till om förslaget. Efter samrådet sammanställs de synpunkter som kommit in och planen revideras. Därefter kan cykelplanen antas av politiken och börjar användas.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-15
Senast uppdaterad: 2024-01-15
Sidansvarig: Ida Bryngelsson