PDF
Senast publicerad:

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument ABC Föräldrautbildning / Föräldracafé
 2. PDF ABVA+Reglemente.pdf Pdf.
 3. PDF ackumulatortank.PDF Pdf.
 4. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-albanska.pdf Pdf.
 5. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-amhariska.pdf Pdf.
 6. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-arabiska.pdf Pdf.
 7. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-dari.pdf Pdf.
 8. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-engelska.pdf Pdf.
 9. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-finska.pdf Pdf.
 10. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-jiddisch.pdf Pdf.
 11. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-lulesamiska.pdf Pdf.
 12. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-meaenkieli.pdf Pdf.
 13. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-nordsamiska.pdf Pdf.
 14. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-pashto.pdf Pdf.
 15. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-persiska.pdf Pdf.
 16. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-polska.pdf Pdf.
 17. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-romani-arli.pdf Pdf.
 18. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-romani-kelderash.pdf Pdf.
 19. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-romani-lovari.pdf Pdf.
 20. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-ryska.pdf Pdf.
 21. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-somaliska.pdf Pdf.
 22. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-spanska.pdf Pdf.
 23. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-svenska.pdf Pdf.
 24. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-sydsamiska.pdf Pdf.
 25. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-thai.pdf Pdf.
 26. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-tigrinja.pdf Pdf.
 27. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-turkiska.pdf Pdf.
 28. PDF affisch_jamsession_vårgårda.pdf Pdf.
 29. PDF Affisch A4 Pappaföreläsning 20150806.pdf Pdf.
 30. PDF Affisch-dialogmöten.pdf Pdf.
 31. PDF Affisch Maria Dufva.pdf Pdf.
 32. PDF Affisch psykiatrins dag2016.pdf Pdf.
 33. PDF Affisch psykiatrins dag2018.pdf Pdf.
 34. Fil/dokument AI-råd tillsatt för att påskynda AI-utvecklingen i svenska kommuner
 35. Fil/dokument Aktiviteter för äldre
 36. Fil/dokument Aktiviteter och evenemang
 37. PDF Aktualitetsprövning av Vårgårda kommuns översiktsplan mandatperiod 2014-2018_Antagen KF 2016-10-12 § 109.pdf Pdf.
 38. Fil/dokument Aktuellt
 39. Fil/dokument Akut hjälp
 40. PDF albanska-shqip.pdf Pdf.
 41. PDF Algustrop_Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Pdf.
 42. PDF Algustrop_Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Pdf.
 43. Fil/dokument Algutstorp förskola
 44. PDF Algutstorp inskolningshäfte.pdf Pdf.
 45. PDF Algutstorp inskolningshäfte med anteckningsrad 2020.pdf Pdf.
 46. Fil/dokument Alingsås och Vårgårda kommuner lanserar storyspots i kölvattnet av filminspelningen av Utvandrarna
 47. Fil/dokument Alkoholhandläggare
 48. Fil/dokument Alkohol-handläggning, Bemanings-samordning och intraprenad
 49. Fil/dokument Alkoholtillstånd, serveringstillstånd
 50. Fil/dokument allemansratten-inte-stora-inte-forstora.mp4
 51. Fil/dokument allemansratten-vad-ar-det.mp4
 52. Fil/dokument Allemansrätten - ta hänsyn till naturen
 53. Fil/dokument Alliansen meddelar politiska tillsättningar
 54. Fil/dokument Allmänhetens bad
 55. Fil/dokument Ambulerande röstmottagare
 56. Fil/dokument Anhöriga och närstående
 57. Fil/dokument Anhörigstöd
 58. Fil/dokument Anläggningar och sporthallar
 59. Fil/dokument Anmälan
 60. Fil/dokument Anmälan, kurser
 61. Fil/dokument Anmälan av lokaler
 62. PDF Anmälan enligt Lex Sarah.pdf Pdf.
 63. Fil/dokument Anmälan intresse att ta emot PRAO
 64. Fil/dokument Anmälan tillgänglig bostad
 65. Fil/dokument Anmälan till Intensivsimskolor öppnar 25 April kl. 08:00
 66. Fil/dokument Anmälan till simskolor på lördagar
 67. Fil/dokument Anmälan till simskolor öppnar tisdag 10 januari
 68. Fil/dokument Anmälan till simskolor öppnar tisdag den 14 februari kl 08:00
 69. Fil/dokument Anmälan till sommarsimskolor
 70. Fil/dokument Anmälan till vårens simskolor öppnar tisdag 13 december
 71. Fil/dokument Anmäl evenemang
 72. PDF Annons_till hemsidan_Programinfo.pdf Pdf.
 73. Fil/dokument Anpassad energirådgivning i coronatider
 74. Fil/dokument Anpassad grundskola
 75. PDF Anpassad grundskola_Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Pdf.
 76. PDF ANSLAG_Protokoll_20181026.pdf Pdf.
 77. PDF ANSLAG Protokoll 2019-11-08.pdf Pdf.
 78. PDF Anslag styrelsemöte 20180322.pdf Pdf.
 79. PDF Anslag styrelsemöte 20180531.pdf Pdf.
 80. PDF Anslag styrelsemöte 20181114_1.pdf Pdf.
 81. Fil/dokument Anslutning till vatten och avlopp
 82. Fil/dokument Ansvar och asylprocess
 83. PDF Ansökan.pdf Pdf.
 84. PDF Ansökan Förhandsbesked Kv Muraren 2021-06-10 Bilaga 1 Planschpresentation A1.pdf Pdf.
 85. PDF Ansökan lovskola.pdf Pdf.
 86. PDF Ansökan Modersmål_201020.pdf Pdf.
 87. PDF Ansökan modersmål.pdf Pdf.
 88. Fil/dokument Ansökan och antagning
 89. PDF Ansökan om tillstånd att bedriva fristående förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg).pdf Pdf.
 90. PDF ansökan planeringsbesked.pdf Pdf.
 91. Fil/dokument Ansöka om bygglov
 92. Fil/dokument Ansök eller säg upp plats
 93. Fil/dokument Ansök med blankett
 94. PDF Ansökningshandlingar - Ribbingsberg 1..1.pdf Pdf.
 95. PDF Ansökningshandlingar Siene 6..4 - Telefonmast samt två teknikbodar.pdf Pdf.
 96. Fil/dokument Ansök om bygglov via vår e-tjänst
 97. Fil/dokument Antagande
 98. Fil/dokument Antagande
 99. PDF antagande - arkeologisk utredning slutmeddelande.pdf Pdf.
 100. Fil/dokument Antagande av detaljplaner för Johannedal och Staren 1
 101. Fil/dokument Antagande av detaljplan för Fagrabo 1.17 m.fl.
 102. Fil/dokument Antagande av detaljplan för Mjölnaren 15 m.fl.
 103. PDF antagande - bedömning av vegetationens framtid.pdf Pdf.
 104. PDF antagande - bedömning av vegetationens framtid - karta.pdf Pdf.
 105. PDF antagande - behovsbedömning.pdf Pdf.
 106. PDF antagande - bullerutredning.pdf Pdf.
 107. PDF antagande - bullerutredning.pdf Pdf.
 108. PDF antagande - bullerutredning.pdf Pdf.
 109. PDF antagande - bullerutredning.pdf Pdf.
 110. PDF antagande - bullerutredning bilagor.pdf Pdf.
 111. PDF Antagande - bullerutredning kartor.pdf Pdf.
 112. PDF antagande - bullerutredning kartor.pdf Pdf.
 113. PDF Antagande - bullerutredning rapport.pdf Pdf.
 114. PDF antagande - dagvattenutredning.pdf Pdf.
 115. PDF Antagande - dagvattenutredning.pdf Pdf.
 116. PDF antagande - dagvattenutredning.pdf Pdf.
 117. PDF antagande - Enkel gatu- VA- och dagvattenutredning.pdf Pdf.
 118. PDF Antagande - Fastighetsförteckning.pdf Pdf.
 119. PDF antagande - fastighetsförteckning.pdf Pdf.
 120. PDF antagande - fastighetsförteckning.pdf Pdf.
 121. PDF Antagande - Fastighetsförteckning.pdf Pdf.
 122. PDF Antagande - Ganskningsutlåtande.pdf Pdf.
 123. PDF antagande - geoteknisk stabilitetsutredning.pdf Pdf.
 124. PDF Antagande - geotekniskt PM.pdf Pdf.
 125. PDF antagande - geotekniskt PM.pdf Pdf.
 126. PDF antagande - geoteknisk utredning.pdf Pdf.
 127. PDF antagande - geoteknisk utredning.pdf Pdf.
 128. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 129. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 130. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 131. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 132. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 133. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 134. PDF Antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 135. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 136. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 137. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 138. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 139. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 140. PDF antagande - grundkarta A3.pdf Pdf.
 141. PDF antagande - grundkarta A3.pdf Pdf.
 142. PDF Antagande - grundkarta A3.pdf Pdf.
 143. PDF antagande - grundkarta A3.pdf Pdf.
 144. PDF antagande - grundkarta A3.pdf Pdf.
 145. PDF antagande - grundkarta A3.pdf Pdf.
 146. PDF Antagande - Grundkarta A4.pdf Pdf.
 147. PDF antagande - grundkarta A4.pdf Pdf.
 148. PDF Antagande - Grundkarta A4.pdf Pdf.
 149. PDF antagande - grundkarta N.pdf Pdf.
 150. PDF antagande - grundkarta S.pdf Pdf.
 151. PDF Antagande - historisk inventering verksamheter.pdf Pdf.
 152. PDF antagande - illustrationskarta A3.pdf Pdf.
 153. PDF antagande - illustrationskarta A3.pdf Pdf.
 154. PDF Antagande - Illustrationskarta A3.pdf Pdf.
 155. PDF antagande - illustrationskarta A3.pdf Pdf.
 156. PDF Antagande - Illustrationskarta A3.pdf Pdf.
 157. PDF Antagande - illustrationskarta A4.pdf Pdf.
 158. PDF antagande - illustrationskarta A4.pdf Pdf.
 159. PDF antagande - illustrationskarta A4.pdf Pdf.
 160. PDF Antagande - kompletterande miljöteknisk undersökning 2.pdf Pdf.
 161. PDF Antagande - kompletterande milljötekisk undersökning 1.pdf Pdf.
 162. PDF antagande - miljöteknisk undersökning.pdf Pdf.
 163. PDF antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 164. PDF antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 165. PDF antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 166. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf Pdf.
 167. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf Pdf.
 168. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf Pdf.
 169. PDF Antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 170. PDF antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 171. PDF antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 172. PDF antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 173. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf Pdf.
 174. PDF antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 175. PDF antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 176. PDF antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 177. PDF antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 178. PDF Antagande - Plankarta A3.pdf Pdf.
 179. PDF Antagande - Plankarta A3.pdf Pdf.
 180. PDF Antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 181. PDF Antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 182. PDF antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 183. PDF antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 184. PDF antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 185. PDF Antagande - Plankarta A3.pdf Pdf.
 186. PDF antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 187. PDF Antagande - Plankarta och Planbeskrivning A3.pdf Pdf.
 188. PDF antagande - PM avvattning.pdf Pdf.
 189. PDF antagande - PM buller.pdf Pdf.
 190. PDF antagande - PM geoteknik.pdf Pdf.
 191. PDF antagande - PM geoteknik veoneer.pdf Pdf.
 192. PDF antagande - PM markmiljö.pdf Pdf.
 193. PDF Antagande - provtagningsplan.pdf Pdf.
 194. PDF antagande - redovisning arkeologisk utredning.pdf Pdf.
 195. PDF Antagande - riskanalys.pdf Pdf.
 196. PDF antagande - riskanalys.pdf Pdf.
 197. PDF antagande - riskutredning.pdf Pdf.
 198. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf Pdf.
 199. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf Pdf.
 200. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf Pdf.
 201. PDF Antagande - samrådsredogörelse.pdf Pdf.
 202. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf Pdf.
 203. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf Pdf.
 204. PDF antagande - VA-plan.pdf Pdf.
 205. PDF antagande - vibrationsutredning.pdf Pdf.
 206. PDF antagande - yttrande järpen 1 2 tjädern 5 6 10.pdf Pdf.
 207. PDF Antagande - översiktlig miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf.
 208. PDF Antagnade - Plankarta A3.pdf Pdf.
 209. PDF anteckningar miljöstrategi.pdf Pdf.
 210. Fil/dokument Anvisning för evenemang
 211. Fil/dokument Använd bibliotekets bokinkast dygnet runt
 212. PDF App Manual Edlevo Vårgårda.pdf Pdf.
 213. PDF arabiska---.pdf Pdf.
 214. PDF Arabiska - Att bo i hyresrätt.pdf Pdf.
 215. PDF Arabiska-Modersmålsundervisning.pdf Pdf.
 216. PDF Arabiska - Skadedjur.pdf Pdf.
 217. PDF Arabiska - Skydda dig mot brand.pdf Pdf.
 218. PDF Arabiska - Sortera dina sopor rätt.pdf Pdf.
 219. PDF Arabiska - Till dig som flyttar.pdf Pdf.
 220. Fil/dokument Arbeta inom Vårgårda kommun
 221. Fil/dokument Arbete
 222. Fil/dokument Arbete mot kränkande behandling
 223. Fil/dokument Arbetet igång på allvar
 224. Fil/dokument Arbetet med ny detaljplan för Tånga gränd avbryts
 225. Fil/dokument Arbetsmarknad och vuxenutbildning
 226. PDF Arbetsmarknadsstrategi för Vårgårda kommun.pdf Pdf.
 227. PDF arkeologisk förundersökning.pdf Pdf.
 228. PDF arkeologisk undersökning 1.pdf Pdf.
 229. PDF arkeologisk undersökning 2.pdf Pdf.
 230. PDF arkeologisk utredning.pdf Pdf.
 231. PDF arkeologisk utredning.pdf Pdf.
 232. Fil/dokument Arkiv för webbsidans nyheter
 233. PDF Arkivreglemente Vårgårda kommun, antaget av KF 2022-10-14 § 149.pdf Pdf.
 234. PDF artskyddsutredning.pdf Pdf.
 235. Fil/dokument Asfaltering i höst 2022
 236. PDF Asklanda_Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Pdf.
 237. PDF Asklanda_Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Pdf.
 238. Fil/dokument Asklanda fritidshem
 239. PDF Asklanda fsk_Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Pdf.
 240. PDF Asklanda fsk Plan mot kränkande behandling 20-21.pdf Pdf.
 241. Fil/dokument Asklanda förskola
 242. PDF Asklanda förskola_Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Pdf.
 243. PDF Asklanda förskola - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 20-21.pdf Pdf.
 244. Fil/dokument Asklanda - Ornunga
 245. Fil/dokument Asklanda skola
 246. PDF Asklanda skola Plan mot kränkande behandling 20-21.pdf Pdf.
 247. Fil/dokument A till Ö
 248. PDF Att ansöka till kurser hos vuxenutbildningen.pdf Pdf.
 249. PDF Att bo i hyresrätt.pdf Pdf.
 250. Fil/dokument Attefallshus med mera
 251. PDF Attest- och utbetalningsreglemente_Vårgårda.pdf Pdf.
 252. Fil/dokument Att skriva anbud
 253. Fil/dokument Att tänka på vid kontakt med oss
 254. Fil/dokument Avfall
 255. Fil/dokument Avfall och miljö
 256. Fil/dokument Avfall och återvinning
 257. Fil/dokument Avfallsabonnemang och hämtning
 258. Fil/dokument Avfallshantering för företag
 259. Fil/dokument Avgifter, Livsmedel
 260. Fil/dokument Avgifter för tillstånd och tillsyn Folköl och tobak
 261. Fil/dokument Avgifter för tillstånd och tillsyn - Servering
 262. Fil/dokument Avgifter för vård och omsorg
 263. Fil/dokument Avgifter och betalning
 264. Fil/dokument Avgifter och regler barnomsorg
 265. Fil/dokument Avlopp, kommunalt
 266. Fil/dokument Avläsningshistorik
 267. Fil/dokument Avstängning av väg 2504
 268. Fil/dokument Avstängning på Stockholmsvägen i Vårgårda
 269. Fil/dokument Avvikande sophämtning
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons