PDF
Senast publicerad:

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument ABC Föräldrautbildning / Föräldracafé
 2. PDF ABVA+Reglemente.pdf Pdf.
 3. PDF ackumulatortank.PDF Pdf.
 4. Fil/dokument Adam stärker vår beredskap - Beredskapsveckan
 5. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-albanska.pdf Pdf.
 6. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-amhariska.pdf Pdf.
 7. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-arabiska.pdf Pdf.
 8. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-dari.pdf Pdf.
 9. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-engelska.pdf Pdf.
 10. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-finska.pdf Pdf.
 11. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-jiddisch.pdf Pdf.
 12. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-lulesamiska.pdf Pdf.
 13. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-meaenkieli.pdf Pdf.
 14. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-nordsamiska.pdf Pdf.
 15. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-pashto.pdf Pdf.
 16. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-persiska.pdf Pdf.
 17. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-polska.pdf Pdf.
 18. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-romani-arli.pdf Pdf.
 19. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-romani-kelderash.pdf Pdf.
 20. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-romani-lovari.pdf Pdf.
 21. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-ryska.pdf Pdf.
 22. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-somaliska.pdf Pdf.
 23. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-spanska.pdf Pdf.
 24. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-svenska.pdf Pdf.
 25. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-sydsamiska.pdf Pdf.
 26. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-thai.pdf Pdf.
 27. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-tigrinja.pdf Pdf.
 28. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-turkiska.pdf Pdf.
 29. PDF affisch_jamsession_vårgårda.pdf Pdf.
 30. PDF Affisch A4 Pappaföreläsning 20150806.pdf Pdf.
 31. PDF Affisch-dialogmöten.pdf Pdf.
 32. PDF Affisch Maria Dufva.pdf Pdf.
 33. PDF Affisch psykiatrins dag2016.pdf Pdf.
 34. PDF Affisch psykiatrins dag2018.pdf Pdf.
 35. Fil/dokument Aktiviteter för äldre
 36. Fil/dokument Aktiviteter i sommar - 2023
 37. Fil/dokument Aktiviteter och evenemang
 38. PDF Aktualitetsprövning av Vårgårda kommuns översiktsplan mandatperiod 2014-2018_Antagen KF 2016-10-12 § 109.pdf Pdf.
 39. Fil/dokument Aktuellt
 40. Fil/dokument Akut hjälp
 41. PDF Algustrop_Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Pdf.
 42. PDF Algustrop_Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Pdf.
 43. Fil/dokument Algutstorp förskola
 44. PDF Algutstorp inskolningshäfte.pdf Pdf.
 45. PDF Algutstorp inskolningshäfte med anteckningsrad 2020.pdf Pdf.
 46. Fil/dokument Alingsås och Vårgårda kommuner lanserar storyspots i kölvattnet av filminspelningen av Utvandrarna
 47. Fil/dokument Alkoholhandläggare
 48. Fil/dokument Alkohol-handläggning, Bemanings-samordning och intraprenad
 49. Fil/dokument Alkoholtillstånd, serveringstillstånd
 50. Fil/dokument allemansratten-inte-stora-inte-forstora.mp4
 51. Fil/dokument allemansratten-vad-ar-det.mp4
 52. Fil/dokument Allemansrätten - ta hänsyn till naturen
 53. Fil/dokument Alliansen meddelar politiska tillsättningar
 54. Fil/dokument Allmänhetens bad
 55. Fil/dokument Ambulerande röstmottagare
 56. Fil/dokument André stärker vår beredskap
 57. Fil/dokument Anhöriga och närstående
 58. Fil/dokument Anhörigstöd
 59. Fil/dokument Anläggningar och sporthallar
 60. Fil/dokument Anmälan
 61. Fil/dokument Anmälan, kurser
 62. Fil/dokument Anmälan av lokaler
 63. PDF Anmälan enligt Lex Sarah.pdf Pdf.
 64. Fil/dokument Anmälan intresse att ta emot PRAO
 65. Fil/dokument Anmälan tillgänglig bostad
 66. Fil/dokument Anmälan till Intensivsimskolor öppnar 25 April kl. 08:00
 67. Fil/dokument Anmälan till simskolor öppnar tisdag 10 januari
 68. Fil/dokument Anmälan till simskolor öppnar tisdag den 14 februari kl 08:00
 69. Fil/dokument Anmälan till sommarsimskolor
 70. Fil/dokument Anmälan till vårens simskolor öppnar tisdag 13 december
 71. Fil/dokument Anmäl evenemang
 72. PDF Annons_till hemsidan_Programinfo.pdf Pdf.
 73. Fil/dokument Anpassad energirådgivning i coronatider
 74. PDF Anpassad grundskola_Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Pdf.
 75. PDF ANSLAG_Protokoll_20181026.pdf Pdf.
 76. PDF ANSLAG Protokoll 2019-11-08.pdf Pdf.
 77. PDF Anslag styrelsemöte 20180322.pdf Pdf.
 78. PDF Anslag styrelsemöte 20180531.pdf Pdf.
 79. PDF Anslag styrelsemöte 20181114_1.pdf Pdf.
 80. Fil/dokument Anslutning till vatten och avlopp
 81. Fil/dokument Ansvar och asylprocess
 82. PDF Ansökan.pdf Pdf.
 83. PDF Ansökan Förhandsbesked Kv Muraren 2021-06-10 Bilaga 1 Planschpresentation A1.pdf Pdf.
 84. PDF Ansökan lovskola.pdf Pdf.
 85. PDF Ansökan Modersmål_201020.pdf Pdf.
 86. PDF Ansökan modersmål.pdf Pdf.
 87. Fil/dokument Ansökan och antagning
 88. PDF Ansökan om tillstånd att bedriva fristående förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg).pdf Pdf.
 89. PDF ansökan planeringsbesked.pdf Pdf.
 90. Fil/dokument Ansöka om bygglov
 91. Fil/dokument Ansök eller säg upp plats
 92. Fil/dokument Ansök med blankett
 93. PDF Ansökningshandlingar - Ribbingsberg 1..1.pdf Pdf.
 94. PDF Ansökningshandlingar Siene 6..4 - Telefonmast samt två teknikbodar.pdf Pdf.
 95. Fil/dokument Ansök om bygglov via vår e-tjänst
 96. Fil/dokument Antagande
 97. Fil/dokument Antagande
 98. PDF antagande - arkeologisk utredning slutmeddelande.pdf Pdf.
 99. Fil/dokument Antagande av detaljplaner för Johannedal och Staren 1
 100. Fil/dokument Antagande av detaljplan för Fagrabo 1.17 m.fl.
 101. Fil/dokument Antagande av detaljplan för Mjölnaren 15 m.fl.
 102. PDF antagande - bedömning av vegetationens framtid.pdf Pdf.
 103. PDF antagande - bedömning av vegetationens framtid - karta.pdf Pdf.
 104. PDF antagande - behovsbedömning.pdf Pdf.
 105. PDF antagande - bullerutredning.pdf Pdf.
 106. PDF antagande - bullerutredning.pdf Pdf.
 107. PDF antagande - bullerutredning.pdf Pdf.
 108. PDF antagande - bullerutredning.pdf Pdf.
 109. PDF antagande - bullerutredning bilagor.pdf Pdf.
 110. PDF Antagande - bullerutredning kartor.pdf Pdf.
 111. PDF antagande - bullerutredning kartor.pdf Pdf.
 112. PDF Antagande - bullerutredning rapport.pdf Pdf.
 113. PDF antagande - dagvattenutredning.pdf Pdf.
 114. PDF Antagande - dagvattenutredning.pdf Pdf.
 115. PDF antagande - dagvattenutredning.pdf Pdf.
 116. PDF antagande - Enkel gatu- VA- och dagvattenutredning.pdf Pdf.
 117. PDF Antagande - Fastighetsförteckning.pdf Pdf.
 118. PDF Antagande - Fastighetsförteckning.pdf Pdf.
 119. PDF antagande - fastighetsförteckning.pdf Pdf.
 120. PDF antagande - fastighetsförteckning.pdf Pdf.
 121. PDF Antagande - Ganskningsutlåtande.pdf Pdf.
 122. PDF antagande - geoteknisk stabilitetsutredning.pdf Pdf.
 123. PDF Antagande - geotekniskt PM.pdf Pdf.
 124. PDF antagande - geotekniskt PM.pdf Pdf.
 125. PDF antagande - geoteknisk utredning.pdf Pdf.
 126. PDF antagande - geoteknisk utredning.pdf Pdf.
 127. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 128. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 129. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 130. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 131. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 132. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 133. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 134. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 135. PDF Antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 136. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 137. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 138. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf Pdf.
 139. PDF antagande - grundkarta A3.pdf Pdf.
 140. PDF antagande - grundkarta A3.pdf Pdf.
 141. PDF antagande - grundkarta A3.pdf Pdf.
 142. PDF Antagande - grundkarta A3.pdf Pdf.
 143. PDF antagande - grundkarta A3.pdf Pdf.
 144. PDF antagande - grundkarta A3.pdf Pdf.
 145. PDF Antagande - Grundkarta A4.pdf Pdf.
 146. PDF Antagande - Grundkarta A4.pdf Pdf.
 147. PDF antagande - grundkarta A4.pdf Pdf.
 148. PDF antagande - grundkarta N.pdf Pdf.
 149. PDF antagande - grundkarta S.pdf Pdf.
 150. PDF Antagande - historisk inventering verksamheter.pdf Pdf.
 151. PDF antagande - illustrationskarta A3.pdf Pdf.
 152. PDF antagande - illustrationskarta A3.pdf Pdf.
 153. PDF Antagande - Illustrationskarta A3.pdf Pdf.
 154. PDF Antagande - Illustrationskarta A3.pdf Pdf.
 155. PDF antagande - illustrationskarta A3.pdf Pdf.
 156. PDF antagande - illustrationskarta A4.pdf Pdf.
 157. PDF Antagande - illustrationskarta A4.pdf Pdf.
 158. PDF antagande - illustrationskarta A4.pdf Pdf.
 159. PDF Antagande - kompletterande miljöteknisk undersökning 2.pdf Pdf.
 160. PDF Antagande - kompletterande milljötekisk undersökning 1.pdf Pdf.
 161. PDF antagande - miljöteknisk undersökning.pdf Pdf.
 162. PDF antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 163. PDF antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 164. PDF antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 165. PDF antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 166. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf Pdf.
 167. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf Pdf.
 168. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf Pdf.
 169. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf Pdf.
 170. PDF Antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 171. PDF antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 172. PDF antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 173. PDF antagande - planbeskrivning.pdf Pdf.
 174. PDF Antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 175. PDF antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 176. PDF antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 177. PDF antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 178. PDF antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 179. PDF Antagande - Plankarta A3.pdf Pdf.
 180. PDF Antagande - Plankarta A3.pdf Pdf.
 181. PDF Antagande - Plankarta A3.pdf Pdf.
 182. PDF Antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 183. PDF antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 184. PDF antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 185. PDF antagande - plankarta A3.pdf Pdf.
 186. PDF Antagande - Plankarta och Planbeskrivning A3.pdf Pdf.
 187. PDF antagande - PM avvattning.pdf Pdf.
 188. PDF antagande - PM buller.pdf Pdf.
 189. PDF antagande - PM geoteknik.pdf Pdf.
 190. PDF antagande - PM geoteknik veoneer.pdf Pdf.
 191. PDF antagande - PM markmiljö.pdf Pdf.
 192. PDF Antagande - provtagningsplan.pdf Pdf.
 193. PDF antagande - redovisning arkeologisk utredning.pdf Pdf.
 194. PDF Antagande - riskanalys.pdf Pdf.
 195. PDF antagande - riskanalys.pdf Pdf.
 196. PDF antagande - riskutredning.pdf Pdf.
 197. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf Pdf.
 198. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf Pdf.
 199. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf Pdf.
 200. PDF Antagande - samrådsredogörelse.pdf Pdf.
 201. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf Pdf.
 202. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf Pdf.
 203. PDF antagande - VA-plan.pdf Pdf.
 204. PDF antagande - vibrationsutredning.pdf Pdf.
 205. PDF antagande - yttrande järpen 1 2 tjädern 5 6 10.pdf Pdf.
 206. PDF Antagande - översiktlig miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf.
 207. PDF Antagnade - Plankarta A3.pdf Pdf.
 208. PDF anteckningar miljöstrategi.pdf Pdf.
 209. Fil/dokument Anvisning för evenemang
 210. Fil/dokument Använd bibliotekets bokinkast dygnet runt
 211. PDF App Manual Edlevo Vårgårda.pdf Pdf.
 212. PDF Arabiska - Att bo i hyresrätt.pdf Pdf.
 213. PDF Arabiska-Modersmålsundervisning.pdf Pdf.
 214. PDF Arabiska - Skadedjur.pdf Pdf.
 215. PDF Arabiska - Skydda dig mot brand.pdf Pdf.
 216. PDF Arabiska - Sortera dina sopor rätt.pdf Pdf.
 217. PDF Arabiska - Till dig som flyttar.pdf Pdf.
 218. Fil/dokument Arbeta inom Vårgårda kommun
 219. Fil/dokument Arbete
 220. Fil/dokument Arbete mot kränkande behandling
 221. Fil/dokument Arbetet igång på allvar
 222. Fil/dokument Arbetet med ny detaljplan för Tånga gränd avbryts
 223. Fil/dokument Arbetsmarknad och vuxenutbildning
 224. PDF Arbetsmarknadsstrategi för Vårgårda kommun.pdf Pdf.
 225. Fil/dokument Arbetssökande?
 226. PDF arkeologisk förundersökning.pdf Pdf.
 227. PDF arkeologisk undersökning 1.pdf Pdf.
 228. PDF arkeologisk undersökning 2.pdf Pdf.
 229. PDF arkeologisk utredning.pdf Pdf.
 230. Fil/dokument Arkiv för webbsidans nyheter
 231. PDF Arkivreglemente Vårgårda kommun, antaget av KF 2022-10-14 § 149.pdf Pdf.
 232. PDF artskyddsutredning.pdf Pdf.
 233. Fil/dokument Asfaltering i höst 2022
 234. PDF Asklanda_Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Pdf.
 235. PDF Asklanda_Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Pdf.
 236. Fil/dokument Asklanda fritidshem
 237. PDF Asklanda fsk_Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Pdf.
 238. PDF Asklanda fsk Plan mot kränkande behandling 20-21.pdf Pdf.
 239. Fil/dokument Asklanda förskola
 240. PDF Asklanda förskola_Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Pdf.
 241. PDF Asklanda förskola - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 20-21.pdf Pdf.
 242. Fil/dokument Asklanda - Ornunga
 243. Fil/dokument Asklanda skola
 244. PDF Asklanda skola Plan mot kränkande behandling 20-21.pdf Pdf.
 245. Fil/dokument A till Ö
 246. PDF Att ansöka till kurser hos vuxenutbildningen.pdf Pdf.
 247. PDF Att bo i hyresrätt.pdf Pdf.
 248. Fil/dokument Attefallshus med mera
 249. PDF Attest- och utbetalningsreglemente_Vårgårda.pdf Pdf.
 250. Fil/dokument Att skriva anbud
 251. Fil/dokument Att tänka på vid kontakt med oss
 252. Fil/dokument Avfall
 253. Fil/dokument Avfall och miljö
 254. Fil/dokument Avfall och återvinning
 255. Fil/dokument Avfallsabonnemang och hämtning
 256. Fil/dokument Avfallshantering för företag
 257. Fil/dokument Avgifter, Livsmedel
 258. Fil/dokument Avgifter för tillstånd och tillsyn Folköl och tobak
 259. Fil/dokument Avgifter för tillstånd och tillsyn - Servering
 260. Fil/dokument Avgifter och betalning
 261. Fil/dokument Avgifter och regler barnomsorg
 262. Fil/dokument Avlopp, kommunalt
 263. Fil/dokument Avläsningshistorik
 264. Fil/dokument Avstängning av väg 2504
 265. Fil/dokument Avstängning på Stockholmsvägen i Vårgårda
 266. Fil/dokument Avvikande sophämtning
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons