PDF
Senast publicerad:

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Daglig sysselsättning
 2. Fil/dokument Daglig verksamhet
 3. Fil/dokument Dagvatten
 4. PDF dagvattenutredning.pdf
 5. PDF dagvattenutredning.pdf
 6. PDF dagvattenutredning.pdf
 7. PDF dagvattenutredning bilaga 1.pdf
 8. PDF dagvattenutredning bilaga 1.pdf
 9. PDF dagvattenutredning bilaga 1.pdf
 10. PDF dagvattenutredning bilaga 2.pdf
 11. PDF dagvattenutredning bilaga 2.pdf
 12. PDF dagvattenutredning bilaga 2.pdf
 13. PDF dagvattenutredning bilaga 3.pdf
 14. PDF dagvattenutredning bilaga 5.pdf
 15. Fil/dokument Dagverksamhet
 16. Fil/dokument Dagverksamhet Träffen
 17. PDF Dari - Att bo i hyresrätt.pdf
 18. PDF Dari-Modersmålsundervisning information.pdf
 19. PDF Dari - Skadedjur.pdf
 20. PDF Dari - Skydda dig mot brand.pdf
 21. PDF Dari - Sortera dina sopor rätt.pdf
 22. PDF Dari - Till dig som flyttar.pdf
 23. Fil/dokument Databaser
 24. Fil/dokument Datorer och internet
 25. Fil/dokument default.css
 26. PDF Delegationsordning.pdf
 27. PDF Delegationsordning Myndighetnämnd Bygg och Miljö.pdf
 28. PDF Delegationsordning Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg.pdf
 29. PDF Delegeringsordning KS Reviderad 2014-09-17.pdf
 30. PDF Delårsrapport 2017-08-31.pdf
 31. PDF Delårsrapport 2018-08-31 (1).pdf
 32. PDF Delårsrapport 2019-08-31.pdf
 33. Fil/dokument Den goda kommunen.wav
 34. Fil/dokument Den gröna småstaden
 35. PDF Den gröna småstaden.pdf
 36. Fil/dokument Den nya barnskötarutbildningen har startat
 37. Fil/dokument Detaljplane-processen
 38. Fil/dokument Detaljplanerade områden
 39. Fil/dokument Detaljplanering
 40. Fil/dokument Detaljplan för Algutstorp - del av Hägrunga 5:2
 41. Fil/dokument Detaljplan för del av Hoberg 1:96 med flera
 42. Fil/dokument Detaljplan för Del av Klockarebolet med flera
 43. Fil/dokument Detaljplan för Del av kvarteret Anden 3
 44. Fil/dokument Detaljplan för Del av kvarteret Björnen - Björkgatan
 45. Fil/dokument Detaljplan för Del av Lagmansholm 2:79
 46. Fil/dokument Detaljplan för E20 förbi Vårgårda
 47. Fil/dokument Detaljplan för Fagrabo 1:17 m.fl.
 48. Fil/dokument Detaljplan för Fagrabo väst
 49. Fil/dokument Detaljplan för Flaskeberget
 50. Fil/dokument Detaljplan för Förvaltaren 1 m.fl.
 51. Fil/dokument Detaljplan för Hallaberget
 52. Fil/dokument Detaljplan för Hjultorps kulle
 53. Fil/dokument Detaljplan för Hol 14:8 m.fl.
 54. Fil/dokument Detaljplan för Hol 14:8 - planeringsbesked
 55. Fil/dokument Detaljplan för Hyvlaren 5 m.fl.
 56. Fil/dokument Detaljplan för Johannedal
 57. Fil/dokument Detaljplan för kv. Björkängen
 58. Fil/dokument Detaljplan för kv. Björkängen har vunnit laga kraft
 59. Fil/dokument Detaljplan för kvarteret Björkängen överklagad
 60. Fil/dokument Detaljplan för Kvarteret Sidensvansen med flera
 61. Fil/dokument Detaljplan för Kvarteret Staren 1
 62. Fil/dokument Detaljplan för Mjölnaren 15 m.fl.
 63. Fil/dokument Detaljplan för Staren 1
 64. Fil/dokument Detaljplan för Svarthall 1:4 m.fl.
 65. Fil/dokument Detaljplan för Tånga gränd
 66. Fil/dokument Detaljplan för Vårgårda norra
 67. Fil/dokument Det finns fortfarande tid att komma med synpunkter på tätortens utveckling
 68. Fil/dokument Det finns mycket oro just nu. Hur ska jag prata med mina barn om det?
 69. Fil/dokument Det här erbjuder Vårgårda kommun
 70. Fil/dokument Det här måste din ansökan innehålla
 71. Fil/dokument Det här är en detaljplan
 72. Fil/dokument Detljaplan för Del av Skövde 2:74
 73. Fil/dokument Detta arbetar kommunen med
 74. Fil/dokument Detta bör egenkontrollen innehålla
 75. PDF Dialogmöten elevråd.pdf
 76. Fil/dokument Dialog och synpunkter
 77. Fil/dokument Diarium, handlingar, protokoll och sammanträden
 78. Fil/dokument Digitala scenen
 79. Fil/dokument Digital skrivskola med Sofia Jarlo, 8 april
 80. Fil/dokument Digital skrivskola med Sofia Jarlo, 8 april
 81. Fil/dokument Digitalt författarbesök med Karin Edvall, 5 maj
 82. Fil/dokument Digitalt luciafirande i Vårgårda 2020
 83. Fil/dokument Digitalt Öppet Hus
 84. Fil/dokument Digtial dropin 31 jan
 85. Fil/dokument Dina rättigheter
 86. Fil/dokument Dina rättigheter på soc
 87. Fil/dokument Diplomerade NPF-coacher
 88. Fil/dokument Direktupphandling
 89. Fil/dokument Diskussion med flyktingmottagarna
 90. Fil/dokument Djur
 91. Fil/dokument Djurhållning
 92. Fil/dokument Djurolycka, aggressiva djur eller djur som far illa
 93. PDF Dokumenthanteringsplan för styrande processer antaget av KS 2021-05-26 § 119.pdf
 94. PDF Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten.pdf
 95. Fil/dokument Dricksvatten, kommunalt
 96. Fil/dokument Dricksvatten-anläggningar
 97. Fil/dokument Driftbidrag för väg- och belysningsföreningar
 98. Fil/dokument Driva livsmedels-verksamhet
 99. PDF Drive-in-konsert OS2020.pdf
 100. PDF Drogpolicy 16 17.pdf
 101. PDF Drogpolicy uppdaterad aug 2018 2019.pdf
 102. Fil/dokument Dubbla VA-fakturor i november
 103. Fil/dokument Du som förälder
 104. Fil/dokument Du som förälder
 105. Fil/dokument Du som förälder
 106. Fil/dokument Du som förälder
 107. Fil/dokument Du som förälder
 108. Fil/dokument Du som förälder
 109. Fil/dokument Du som förälder
 110. Fil/dokument Du som förälder
 111. Fil/dokument Du som förälder
 112. Fil/dokument Du som förälder
 113. Fil/dokument Du som förälder
 114. Fil/dokument Du som förälder
 115. Fil/dokument Du som förälder
 116. Fil/dokument Du som förälder
 117. Fil/dokument Du som förälder
 118. Fil/dokument Du som förälder
 119. Fil/dokument Du som förälder
 120. Fil/dokument Du är inte ensam - Stöd för psykiska ohälsa
 121. Fil/dokument Dödsfall och begravning
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons