PDF
Senast publicerad:

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Daglig sysselsättning
 2. Fil/dokument Daglig verksamhet
 3. Fil/dokument Dagvatten
 4. PDF dagvattenutredning.pdf
 5. PDF dagvattenutredning.pdf
 6. PDF dagvattenutredning bilaga 1.pdf
 7. PDF dagvattenutredning bilaga 1.pdf
 8. PDF dagvattenutredning bilaga 2.pdf
 9. PDF dagvattenutredning bilaga 2.pdf
 10. PDF dagvattenutredning bilaga 3.pdf
 11. PDF dagvattenutredning bilaga 5.pdf
 12. Fil/dokument Dagverksamhet
 13. Fil/dokument Dagverksamhet Träffen
 14. PDF Dari - Att bo i hyresrätt.pdf
 15. PDF Dari-Modersmålsundervisning information.pdf
 16. PDF Dari - Skadedjur.pdf
 17. PDF Dari - Skydda dig mot brand.pdf
 18. PDF Dari - Sortera dina sopor rätt.pdf
 19. PDF Dari - Till dig som flyttar.pdf
 20. Fil/dokument Databaser
 21. Fil/dokument Datorer och internet
 22. Fil/dokument default.css
 23. PDF Delegationsordning.pdf
 24. PDF Delegationsordning Myndighetnämnd Bygg och Miljö.pdf
 25. PDF Delegationsordning Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg.pdf
 26. PDF Delegeringsordning KS Reviderad 2014-09-17.pdf
 27. PDF Delårsrapport 2017-08-31.pdf
 28. PDF Delårsrapport 2018-08-31 (1).pdf
 29. PDF Delårsrapport 2019-08-31.pdf
 30. Fil/dokument Den goda kommunen.wav
 31. Fil/dokument Den gröna småstaden
 32. PDF Den gröna småstaden.pdf
 33. Fil/dokument Den nya barnskötarutbildningen har startat
 34. Fil/dokument Depression
 35. Fil/dokument Detaljplane-processen
 36. Fil/dokument Detaljplanerade områden
 37. Fil/dokument Detaljplanering
 38. Fil/dokument Detaljplan för Algutstorp - del av Hägrunga 5:2
 39. Fil/dokument Detaljplan för del av Hoberg 1:96 med flera
 40. Fil/dokument Detaljplan för Del av Klockarebolet med flera
 41. Fil/dokument Detaljplan för Del av kvarteret Anden 3
 42. Fil/dokument Detaljplan för Del av kvarteret Björnen - Björkgatan
 43. Fil/dokument Detaljplan för Del av Lagmansholm 2:79
 44. Fil/dokument Detaljplan för E20 förbi Vårgårda
 45. Fil/dokument Detaljplan för Fagrabo 1:17 m.fl.
 46. Fil/dokument Detaljplan för Fagrabo väst
 47. Fil/dokument Detaljplan för Flaskeberget
 48. Fil/dokument Detaljplan för Förvaltaren 1 m.fl.
 49. Fil/dokument Detaljplan för Hallaberget
 50. Fil/dokument Detaljplan för Hjultorps kulle
 51. Fil/dokument Detaljplan för Hyvlaren 5 m.fl.
 52. Fil/dokument Detaljplan för Johannedal
 53. Fil/dokument Detaljplan för kv. Björkängen
 54. Fil/dokument Detaljplan för kv. Björkängen har vunnit laga kraft
 55. Fil/dokument Detaljplan för kvarteret Björkängen överklagad
 56. Fil/dokument Detaljplan för Kvarteret Sidensvansen med flera
 57. Fil/dokument Detaljplan för Kvarteret Staren 1
 58. Fil/dokument Detaljplan för Mjölnaren 15 m.fl.
 59. Fil/dokument Detaljplan för Staren 1
 60. Fil/dokument Detaljplan för Svarthall 1:4 m.fl.
 61. Fil/dokument Detaljplan för Tånga gränd
 62. Fil/dokument Detaljplan för Vårgårda norra
 63. Fil/dokument Det finns fortfarande tid att komma med synpunkter på tätortens utveckling
 64. Fil/dokument Det finns mycket oro just nu. Hur ska jag prata med mina barn om det?
 65. Fil/dokument Det här erbjuder Vårgårda kommun
 66. Fil/dokument Det här måste din ansökan innehålla
 67. Fil/dokument Det här är en detaljplan
 68. Fil/dokument Detljaplan för Del av Skövde 2:74
 69. Fil/dokument Detta arbetar kommunen med
 70. Fil/dokument Detta bör egenkontrollen innehålla
 71. PDF Dialogmöten elevråd.pdf
 72. Fil/dokument Dialog och synpunkter
 73. Fil/dokument Diarium, handlingar, protokoll och sammanträden
 74. Fil/dokument Digitala scenen
 75. Fil/dokument Digital skrivskola med Sofia Jarlo, 8 april
 76. Fil/dokument Digital skrivskola med Sofia Jarlo, 8 april
 77. Fil/dokument Digitalt författarbesök med Karin Edvall, 5 maj
 78. Fil/dokument Digitalt luciafirande i Vårgårda 2020
 79. Fil/dokument Digitalt Öppet Hus
 80. Fil/dokument Digtial dropin 31 jan
 81. Fil/dokument Dina rättigheter
 82. Fil/dokument Dina rättigheter på soc
 83. Fil/dokument Diplomerade NPF-coacher
 84. Fil/dokument Direktupphandling
 85. Fil/dokument Diskussion med flyktingmottagarna
 86. Fil/dokument Distansstuderande elevers möjlighet att hämta skolmat
 87. Fil/dokument Djur
 88. Fil/dokument Djurhållning
 89. Fil/dokument Djurolycka, aggressiva djur eller djur som far illa
 90. PDF Dokumenthanteringsplan för styrande processer antaget av KS 2021-05-26 § 119.pdf
 91. Fil/dokument Dricksvatten, kommunalt
 92. Fil/dokument Dricksvatten-anläggningar
 93. Fil/dokument Driftbidrag för väg- och belysningsföreningar
 94. Fil/dokument Driva livsmedels-verksamhet
 95. PDF Drive-in-konsert OS2020.pdf
 96. PDF Drogpolicy 16 17.pdf
 97. PDF Drogpolicy uppdaterad aug 2018 2019.pdf
 98. Fil/dokument Drop-in på Sundlergymnasiet torsdag 24 januari
 99. Fil/dokument Dubbla VA-fakturor i november
 100. Fil/dokument Du som förälder
 101. Fil/dokument Du som förälder
 102. Fil/dokument Du som förälder
 103. Fil/dokument Du som förälder
 104. Fil/dokument Du som förälder
 105. Fil/dokument Du som förälder
 106. Fil/dokument Du som förälder
 107. Fil/dokument Du som förälder
 108. Fil/dokument Du som förälder
 109. Fil/dokument Du som förälder
 110. Fil/dokument Du som förälder
 111. Fil/dokument Du som förälder
 112. Fil/dokument Du som förälder
 113. Fil/dokument Du som förälder
 114. Fil/dokument Du som förälder
 115. Fil/dokument Du som förälder
 116. Fil/dokument Du som förälder
 117. Fil/dokument Du är inte ensam - Stöd för psykiska ohälsa
 118. Fil/dokument Dyslexi
 119. Fil/dokument Dödsfall
 120. Fil/dokument Dödsfall och begravning
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons