Meddelande

Spara på vatten! Vattenåtgången är stor just nu i Vårgårda. Grundvattennivån är låg och för stort uttag kommer innebära att vi inte kan försörja kommunen på ett bra sätt. Det är varmt och torrt just nu, vi har efter förra årets torka redan låga nivåer vatten. Vi ber alla att använda vatten omsorgsfullt.

PDF
Senast publicerad: 2017-03-03

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Gator och trottoarer
 2. Fil/dokument Gatubelysning
 3. Fil/dokument Gatuenheten
 4. Fil/dokument Gatuenheten
 5. Fil/dokument Gaturenhållning och snöröjning
 6. PDF Geoteknisk utredning.pdf
 7. PDF Geoteknisk utredning.pdf
 8. PDF Geoteknisk utredning Algutstorp.pdf
 9. Fil/dokument Gifta sig
 10. Fil/dokument Giltighet och ändring i verksamheten - serveringstillstånd
 11. Fil/dokument Goda exempel Hållbar miljö
 12. Fil/dokument God man
 13. Fil/dokument God man, förvaltare, förmyndare
 14. Fil/dokument Godstransport
 15. Fil/dokument Golvbrunn enkel ARABISK.mp4
 16. Fil/dokument Golvbrunn enkel Engelsk-.mp4
 17. Fil/dokument Golvbrunn enkel fransk-.mp4
 18. Fil/dokument Golvbrunn enkel SOMALISK.mp4
 19. Fil/dokument Golvbrunn enkel svensk.mp4
 20. Fil/dokument Golvbrunn enkel TIGRINSK.mp4
 21. PDF grafisk manual_vargarda (färdig version).pdf
 22. Fil/dokument Grannsamverkan
 23. Fil/dokument Granskning
 24. Fil/dokument Granskning 2 detaljplan för kv. Björkängen
 25. PDF Granskning 2 - Fastighetsförteckning.pdf
 26. PDF Granskning 2 - Granskningsutlåtande.pdf
 27. PDF Granskning 2 - Illustrationskarta mm A3.pdf
 28. PDF Granskning 2 - Planbeskrivning.pdf
 29. PDF Granskning 2 - Plankarta A3.pdf
 30. PDF Granskning av delårsrapport 2015.pdf
 31. PDF Granskning av delårsrapport 2016.pdf
 32. PDF Granskning av delårsrapport 2017.pdf
 33. PDF Granskning av intern kontroll.pdf
 34. PDF Granskning av årsredovisning 2015.pdf
 35. PDF Granskning av årsredovisning 2016.pdf
 36. PDF Granskning av årsredovisning 2017.pdf
 37. PDF Granskning - Behovsbedömning av miljöbedömning.pdf
 38. PDF Granskning - Bullerutredning.pdf
 39. PDF Granskning - Bullerutredning.pdf
 40. PDF Granskning - Bullerutredning.pdf
 41. PDF granskning - bullerutredning.pdf
 42. PDF granskning - bullerutredning bilagor.pdf
 43. PDF Granskning - Bullerutredning kartor.pdf
 44. PDF Granskning - Bullerutredning kartor.pdf
 45. PDF Granskning - Bullerutredning rapport.pdf
 46. PDF Granskning - Dagvattenutredning.pdf
 47. PDF Granskning - Dagvattenutredning.pdf
 48. PDF Granskning - Dagvattenutredning.pdf
 49. Fil/dokument Granskning detaljplan för Staren 1
 50. PDF Granskning - Fastförteckning.pdf
 51. PDF Granskning - Fastighetsförteckning.pdf
 52. PDF Granskning - Fastighetsförteckning.pdf
 53. PDF Granskning - Fastighetsförteckning.pdf
 54. PDF Granskning - Fastighetsförteckning.pdf
 55. PDF Granskning - Fastighetsförteckning.pdf
 56. PDF Granskning - Fastighetsförteckning.pdf
 57. PDF Granskning - Fastighetsförteckning.pdf
 58. Fil/dokument Granskning för detaljplan Fagrabo 1.17 m.fl.
 59. Fil/dokument Granskning för detaljplan för E20 förbi Vårgårda
 60. Fil/dokument Granskning för detaljplan Hyvlaren 5 m.fl.
 61. Fil/dokument Granskning för detaljplan Johannedal
 62. PDF Granskning - Geotekniskt PM.pdf
 63. PDF Granskning - Geotekniskt PM.pdf
 64. PDF Granskning - Geoteknisk undersökning.pdf
 65. PDF Granskning - Geoteknisk utredning.pdf
 66. PDF Granskning - Grundkarta A3.pdf
 67. PDF Granskning - Grundkarta A3.pdf
 68. PDF Granskning - Grundkarta A3.pdf
 69. PDF granskning - grundkarta A3.pdf
 70. PDF Granskning - Grundkarta A4.pdf
 71. PDF Granskning - Grundkarta A4.pdf
 72. PDF Granskning - Grundkarta A4.pdf
 73. PDF Granskning - Illustrationskarta.pdf
 74. PDF Granskning - Illustrationskarta A3.pdf
 75. PDF Granskning - Illustrationskarta A3.pdf
 76. PDF Granskning - Illustrationskarta A3.pdf
 77. PDF Granskning - Illustrationskarta A3.pdf
 78. PDF Granskning - Illustrationskarta A4.pdf
 79. PDF Granskning - Miljöteknisk undersökning.pdf
 80. PDF Granskning - Planbeskrivning.pdf
 81. PDF Granskning - Planbeskrivning.pdf
 82. PDF Granskning - Planbeskrivning.pdf
 83. PDF granskning - planbeskrivning.pdf
 84. PDF Granskning - Planbeskrivning.pdf
 85. PDF Granskning - Planbeskrivning.pdf
 86. PDF Granskning - Planbeskrivning.pdf
 87. PDF Granskning - Planbeskrivning.pdf
 88. PDF Granskning - Planbeskrivning.pdf
 89. PDF Granskning - Plankarta.pdf
 90. PDF Granskning - Plankarta A3.pdf
 91. PDF Granskning - Plankarta A3.pdf
 92. PDF Granskning - Plankarta A3.pdf
 93. PDF Granskning - Plankarta A3.pdf
 94. PDF Granskning - Plankarta A3.pdf
 95. PDF Granskning - Plankarta A3.pdf
 96. PDF Granskning - Plankarta A3.pdf
 97. PDF granskning - plankarta och illustrationskarta A3.pdf
 98. PDF Granskning - Plankarta och Planbeskrivning A3.pdf
 99. PDF Granskning - Riskanalys.pdf
 100. PDF Granskning - Riskanalys.pdf
 101. PDF Granskning - Riskutredning.pdf
 102. PDF Granskning - Rredovisning arkeologisk utredning.pdf
 103. PDF Granskning - Samrådsredogörelse.pdf
 104. PDF Granskning - Samrådsredogörelse.pdf
 105. PDF Granskning - Samrådsredogörelse.pdf
 106. PDF Granskning - Samrådsredogörelse.pdf
 107. PDF Granskning - Samrådsredogörelse.pdf
 108. PDF granskning - samrådsredogörelse.pdf
 109. PDF Granskningsutlåtande laga kraft.pdf
 110. PDF Granskning - VA-plan.pdf
 111. PDF Granskning - Vibrationsutredning.pdf
 112. PDF Granskning - Översiktlig miljöteknisk markundersökning.pdf
 113. Fil/dokument Gratis bad på Tånga hela juli
 114. Fil/dokument Gravfältet i Hol
 115. Fil/dokument Gregers Sommarskola
 116. Fil/dokument Grovavfall
 117. Fil/dokument Grunder för att behandla personuppgifter
 118. Fil/dokument Grundförutsättningar
 119. PDF grundkarta N.pdf
 120. PDF grundkarta N.pdf
 121. PDF grundkarta S.pdf
 122. PDF grundkarta S.pdf
 123. Fil/dokument Grundläggande vuxenutbildning
 124. Fil/dokument Grundskola och förskoleklass
 125. Fil/dokument Grundskolor i kommunen
 126. Fil/dokument Gruv läromedel
 127. Fil/dokument Grävtillstånd
 128. Fil/dokument Grävtillstånd
 129. Fil/dokument Grön Flagg
 130. Fil/dokument Grön Flagg-firande
 131. Fil/dokument Gudstjänst med kyrkkaffe - 19 maj
 132. Fil/dokument Gullhögskolan högstadie
 133. PDF GWFiles6817Utlåtande Magnus Josefsson Byggnadsteknik 20160526.pdf
 134. Fil/dokument Gymnasial vuxenutbildning
 135. Fil/dokument Gymnasial yrkesutbildning i Boråsregionen
 136. Fil/dokument Gymnasiesärskolan
 137. Fil/dokument Gymnasium
 138. Fil/dokument Gymn läromedel
 139. Fil/dokument Gym och utegym
 140. PDF Gång- och cykelvägsplan för Vårgårda tätort.pdf
 141. Fil/dokument Gällande detaljplaner
 142. PDF Gällande - Planbeskrivning.pdf
 143. Fil/dokument Götatunneln.mp4
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons