PDF
Senast publicerad: 2017-03-03

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Parkering
 2. Fil/dokument Parkeringsnorm
 3. PDF Parkeringsnorm för Vårgårda kommun.pdf
 4. Fil/dokument Parkeringstillstånd
 5. Fil/dokument PCB
 6. Fil/dokument Pedagogiskt material om matsvinn
 7. PDF Pekbok.pdf
 8. PDF Persiska - Att bo i hyresrätt.pdf
 9. PDF Persiska - Skadedjur.pdf
 10. PDF Persiska - Skydda dig mot brand.pdf
 11. PDF Persiska - Sortera dina sopor rätt.pdf
 12. PDF Persiska - Till dig som flyttar.pdf
 13. Fil/dokument Personalavdelning
 14. Fil/dokument Personlig assistans
 15. Fil/dokument Personligt ombud
 16. Fil/dokument PIE.htc
 17. PDF planbeskrivning.pdf
 18. PDF planbeskrivning.pdf
 19. PDF planbeskrivning.pdf
 20. PDF Planbeskrivning Algutstorp laga kraft.pdf
 21. PDF Planbeskrivning björkängen.pdf
 22. PDF Plan diskriminering och kränkande behandling, Nårunga.pdf
 23. Fil/dokument Planerad gallring av Kesberget
 24. Fil/dokument Planerat VA-arbete i korsningen av Ågatan och Färgaregatan, 18 november-29 november
 25. PDF Plan för introduktionsprogram.pdf
 26. PDF Plan för ökad måluppfyllelse 2017.pdf
 27. PDF Plan Hols förskola 2014-2015.pdf
 28. PDF Plan Introduktion o utv ny chef V-H 2016-2017.pdf
 29. PDF plankarta.pdf
 30. PDF plankarta.pdf
 31. PDF plankarta A3.pdf
 32. PDF Plankarta Algutstorp laga kraft A3.pdf
 33. PDF Plankarta björkängen.pdf
 34. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Asklanda.pdf
 35. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Hol fritidshem.pdf
 36. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Hol skola.pdf
 37. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017.pdf
 38. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling 20182019.pdf
 39. PDF PLan mot diskriminering och kränkande behandling Algutstorp förskola - 2016 - .pdf
 40. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Asklanda.pdf
 41. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eken och Fridhems förskola 2015 .pdf
 42. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nårunga.pdf
 43. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nårunga förskola.pdf
 44. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nårunga förskola -H17.pdf
 45. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerbo förskola 2015.pdf
 46. PDF Plan mot diskriminering skola fritids lå 14-15.pdf
 47. PDF Plan mot kränkande behandling Asklanda förskola.pdf
 48. PDF Plan mot kränkande behandling Asklanda förskola 2019.pdf
 49. PDF Plan mot kränkande behandling Asklanda förskola 2019 2020.pdf
 50. PDF Plan mot kränkande behandling Hol förskola 2019.pdf
 51. PDF Plan mot kränkande behandling Hol förskola 2019 2020.pdf
 52. PDF Plan mot kränkande behandling Hols skola.pdf
 53. PDF Plan mot kränkande behandling Lena förskola 2014-2015.pdf
 54. PDF Plan mot kränkande behandlin likabehandlingsplan 15-16 Fridhem nr 2 pdf_1.pdf
 55. Fil/dokument Planprogram Fagrabo
 56. PDF Planprogram Fagrabo - Planområde.pdf
 57. PDF Planprogram för Vårgårda centrum_Antagen KF 190814 § 153.pdf
 58. Fil/dokument Planprogram för Vårgårda centrum antaget i kommunfullmäktige
 59. Fil/dokument Planprogram Vårgårda centrum
 60. PDF PM avvattning.pdf
 61. PDF PM avvattning.pdf
 62. PDF PM buller.pdf
 63. PDF PM buller.pdf
 64. PDF PM geoteknik.pdf
 65. PDF PM geoteknik.pdf
 66. PDF PM geoteknik veoneer.pdf
 67. PDF PM geoteknik veoneer.pdf
 68. PDF PM Geoteknisk utredning.pdf
 69. PDF PM markmiljö.pdf
 70. PDF PM markmiljö.pdf
 71. PDF POL1734_Folder_Vapenamnesti_Webb.pdf
 72. PDF Policy för arbetsmiljö.pdf
 73. PDF Policy för ekonomistyrning beslutad.pdf
 74. PDF Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering.pdf
 75. PDF Policy för internkontroll.pdf
 76. PDF Policy för intraprenad.pdf
 77. PDF Policy för upphandling.pdf
 78. PDF Policy mobiler 2017 jan.pdf
 79. PDF Polisens registerutdrag.pdf
 80. Fil/dokument Polisen varnar för Vishing
 81. Fil/dokument Politisk ordlista
 82. Fil/dokument POSOM - (psykiskt och socialt omhändertagande vid olycker och kriser)
 83. Fil/dokument Poängdagen 2018
 84. Fil/dokument Poängplan BF
 85. Fil/dokument Poängplan EK
 86. Fil/dokument Poängplan FT
 87. Fil/dokument Poängplan GS
 88. Fil/dokument Poängplan HA
 89. Fil/dokument Poängplan IN
 90. Fil/dokument Poängplan NA
 91. Fil/dokument Poängplan SA
 92. Fil/dokument Poängplan TE
 93. Fil/dokument Poängplan VO
 94. Fil/dokument Praktisk information
 95. PDF Presentation 18 jan - Dialogmöte förhandsbesked Lommared 1 15.pdf
 96. PDF Press_jamsessions2.1_vgda_16nov.pdf
 97. Fil/dokument Press och informationsmaterial
 98. Fil/dokument Priser
 99. Fil/dokument Problem i familjen
 100. Fil/dokument Problem i skolan
 101. Fil/dokument Process för översiktsplan
 102. PDF Produktblad LOV-24hvo20190425.pdf
 103. PDF Produktblad LOV-Living Care.pdf
 104. PDF Produktblad LOV-Vårgårda kommun.pdf
 105. Fil/dokument Program
 106. Fil/dokument Program
 107. PDF Program_2015_utskrift.pdf
 108. PDF Program aktiviteter Trevnaden sept och okt..pdf
 109. PDF Programblad cykelhelgen i Vårgårda2018.pdf
 110. PDF Programblad cykelhelgen i Vårgårda2019.pdf
 111. PDF Programblad framtidsdagen 2017.pdf
 112. PDF Programblad framtidsdagen 2018.pdf
 113. PDF Program cykelhelgen i Vårgårda2016.pdf
 114. PDF Program cykelhelgen i Vårgårda2017.pdf
 115. PDF Program Fagrabo 190508_rev0607.pdf
 116. Fil/dokument Program för aktiviteter
 117. PDF Program för framtidens äldreomsorg i Vårgårda.pdf
 118. PDF program-för-mässan.pdf
 119. Fil/dokument Program hösten 2019
 120. PDF Program mot våldsbejakande extremism.pdf
 121. PDF program-och-uställarlista.pdf
 122. PDF Program till Fördjupad översiktsplan - Småstaden Vårgårda 2040_antagen KF 2017-11-08 § 133.pdf
 123. PDF Program Vargardamote18.pdf
 124. Fil/dokument Projektet tar semester
 125. Fil/dokument Projektet är avslutat
 126. Fil/dokument Projektet är igång
 127. Fil/dokument Projekt Framtidens Centrum
 128. Fil/dokument PromoSVE169-H264.mp4
 129. PDF Promoting health in adolescents preventing the use of tobacco.pdf
 130. PDF Protokoll ITVT 2019-09-16.pdf
 131. PDF Protokoll KF 2018-01-17 Scannat.pdf
 132. PDF Protokoll KF 2019-01-16.pdf
 133. PDF Protokoll Kommunfullmäktige 2018-04-11.pdf
 134. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-10.pdf
 135. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-17.pdf
 136. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2018-11-07.pdf
 137. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2019-11-06.pdf
 138. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-02-07.pdf
 139. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-02-28.pdf
 140. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-28.pdf
 141. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-23.pdf
 142. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-06-20.pdf
 143. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29.pdf
 144. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-09-26.pdf
 145. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-24.pdf
 146. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-11-21.pdf
 147. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-12-19.pdf
 148. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-01-30.pdf
 149. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-02-27.pdf
 150. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-03-27.pdf
 151. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-04-24.pdf
 152. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-05-29.pdf
 153. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-06-19.pdf
 154. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-08-28.pdf
 155. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-09-25.pdf
 156. PDF Protokoll Kommunstyrelsen 2019-10-23.pdf
 157. Fil/dokument Protokoll kommunstyrelsen 23 oktober, omedelbar justering 2019
 158. Fil/dokument Protokoll kommunstyrelsen 23 oktober 2019
 159. PDF Protokoll kommunstyrelsen omedelbar justering 2019-10-23.pdf
 160. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miiljö 2018-04-19.pdf
 161. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-01-25.pdf
 162. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-02-22.pdf
 163. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-03-22.pdf
 164. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-05-28.pdf
 165. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-06-28.pdf
 166. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-09-17.pdf
 167. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-10-22.pdf
 168. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-12-13.pdf
 169. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-12-19_1.pdf
 170. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-12-20.pdf
 171. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-01-31.pdf
 172. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-02-28.pdf
 173. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-03-28.pdf
 174. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-04-25.pdf
 175. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-06-05.pdf
 176. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-06-27 S.pdf
 177. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-08-29.pdf
 178. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-09-26.pdf
 179. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-10-31.pdf
 180. Fil/dokument Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 31 oktober 2019
 181. Fil/dokument Protokoll Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2019-11-05
 182. Fil/dokument Protokoll sammanträde kommunfullmäktige 6 november 2019
 183. Fil/dokument Protokoll sammanträde Servicenämnden Ekonomi och Personal 11 november 2019
 184. PDF Protokoll Servicenämnd ekonomi och personal 2018-11-13.pdf
 185. PDF Protokoll servicenämnd ekonomi och personal 2019-03-06.pdf
 186. PDF Protokoll Servicenämnd ekonomi och personal 2019-09-16.pdf
 187. PDF Protokoll Servicenämnden ekonomi och personal 2018-03-07.pdf
 188. PDF Protokoll Servicenämnden ekonomi och personal 2018-05-14.pdf
 189. PDF Protokoll servicenämnden ekonomi och personal 2018-09-12..pdf
 190. PDF Protokoll servicenämnden ekonomi och personal 2019-05-13.pdf
 191. PDF Protokoll Servicenämnden ekonomi och personal 2019-11-11.pdf
 192. PDF Protokoll Servicenämnden IT Växel Telefoni 2018-05-14.pdf
 193. Fil/dokument Protokoll Servicenämnd IT/Växel/Telefoni 11 november 2019
 194. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-03-07.pdf
 195. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-09-12.pdf
 196. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-09-12.pdf
 197. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-11-13 med bilaga.pdf
 198. PDF Protokoll servicenämnd ITVäxelTelefoni 2019-03-06.pdf
 199. PDF Protokoll Sjuhärads Samordningsförbund 2019-09-11.pdf
 200. PDF Protokoll styrelse 20171213.pdf
 201. PDF Protokollsutdrag §133 Detaljplan för E20 förbi Vårgårda - antagande.pdf
 202. PDF Protokollsutdrag § 153 Detaljplan för Hyvlaren.pdf
 203. PDF protokoll ägarsamråd 20180322.pdf
 204. Fil/dokument Prövning av rätten till insatser
 205. Fil/dokument Psykisk ohälsa
 206. Fil/dokument Psykos
 207. Fil/dokument PUA:s Bowling
 208. Fil/dokument PUA-hallen (ishall)
 209. Fil/dokument Pågående detaljplaner
 210. Fil/dokument Pågående och planerade upphandlingar
 211. Fil/dokument Pågående planer och projekt
 212. Fil/dokument Påverka en fråga
 213. Fil/dokument Påverka politiken
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons