PDF
Senast publicerad:

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Parkering
 2. Fil/dokument Parkeringsnorm
 3. PDF Parkeringsnorm för Vårgårda kommun.pdf
 4. Fil/dokument Parkeringstillstånd
 5. Fil/dokument Paviljongens förskola
 6. Fil/dokument PCB
 7. PDF Pedagogisk måltid 2020.pdf
 8. Fil/dokument Pedagogiskt material om matsvinn
 9. PDF Pekbok.pdf
 10. PDF Persiska - Att bo i hyresrätt.pdf
 11. PDF Persiska - Skadedjur.pdf
 12. PDF Persiska - Skydda dig mot brand.pdf
 13. PDF Persiska - Sortera dina sopor rätt.pdf
 14. PDF Persiska - Till dig som flyttar.pdf
 15. Fil/dokument Personalavdelning
 16. Fil/dokument Personligt ombud
 17. Fil/dokument PIE.htc
 18. PDF planbeskrivning.pdf
 19. PDF planbeskrivning.pdf
 20. PDF planbeskrivning.pdf
 21. PDF Planbeskrivning.pdf
 22. PDF Planbeskrivning Algutstorp laga kraft.pdf
 23. PDF Planbeskrivning björkängen.pdf
 24. PDF Plan diskriminering och kränkande behandling, Nårunga.pdf
 25. Fil/dokument Planerade byten av vattenmätare är inställt
 26. Fil/dokument Planerad gallring av Kesberget
 27. PDF Plan för intern kontroll 2020.pdf
 28. PDF Plan för introduktionsprogram.pdf
 29. PDF Plan för rekrytering inom utbildning.pdf
 30. PDF Plan för ökad måluppfyllelse 2017.pdf
 31. PDF Plan för ökad måluppfyllelse 2020.pdf
 32. PDF Plan för ökad måluppfyllelse Läsåret 21-22.pdf
 33. PDF Plan Introduktion o utv ny chef V-H 2016-2017.pdf
 34. PDF plankarta.pdf
 35. PDF plankarta.pdf
 36. PDF plankarta A3.pdf
 37. PDF Plankarta Algutstorp laga kraft A3.pdf
 38. PDF Plankarta björkängen.pdf
 39. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Asklanda.pdf
 40. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Hol fritidshem.pdf
 41. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Hol skola.pdf
 42. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017.pdf
 43. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling 20182019.pdf
 44. PDF PLan mot diskriminering och kränkande behandling Algutstorp förskola - 2016 - .pdf
 45. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Asklanda.pdf
 46. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nårunga.pdf
 47. PDF Plan mot diskriminering skola fritids lå 14-15.pdf
 48. PDF Plan mot kränkande behandling Asklanda förskola 2019 2020.pdf
 49. PDF Plan mot kränkande behandling Hol förskola 2019.pdf
 50. PDF Plan mot kränkande behandling Hol förskola 2019 2020.pdf
 51. PDF Plan mot kränkande behandling Hols skola.pdf
 52. PDF Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem.pdf
 53. PDF Plan mot kränkande behandling PaviljongenTånga Västerbo förskola 2021-2022.pdf
 54. PDF Plan mot kränkande behandlin likabehandlingsplan 15-16 Fridhem nr 2 pdf_1.pdf
 55. PDF Plan- och bygglovtaxa 2021.pdf
 56. Fil/dokument Planprogram Fagrabo
 57. PDF Planprogram Fagrabo - Planområde.pdf
 58. PDF Planprogram för Vårgårda centrum_Antagen KF 190814 § 153.pdf
 59. Fil/dokument Planprogram för Vårgårda centrum antaget i kommunfullmäktige
 60. Fil/dokument Planprogram Vårgårda centrum
 61. PDF PM avvattning.pdf
 62. PDF PM avvattning.pdf
 63. PDF PM buller.pdf
 64. PDF PM buller.pdf
 65. PDF PM geoteknik.pdf
 66. PDF PM geoteknik.pdf
 67. PDF PM geoteknik veoneer.pdf
 68. PDF PM geoteknik veoneer.pdf
 69. PDF PM Geoteknisk utredning.pdf
 70. PDF PM markmiljö.pdf
 71. PDF PM markmiljö.pdf
 72. PDF POL1734_Folder_Vapenamnesti_Webb.pdf
 73. PDF Policy för arbetsmiljö.pdf
 74. PDF Policy för ekonomistyrning beslutad.pdf
 75. PDF Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering.pdf
 76. PDF Policy för internkontroll.pdf
 77. PDF Policy för intraprenad.pdf
 78. PDF Policy för pension.pdf
 79. PDF Policy för pension (2).pdf
 80. PDF Policy för upphandling.pdf
 81. PDF Policy mobiler 2017 jan.pdf
 82. PDF Polisens registerutdrag.pdf
 83. Fil/dokument Polisen varnar för Vishing
 84. Fil/dokument Politisk ordlista
 85. Fil/dokument POSOM - (psykiskt och socialt omhändertagande vid olycker och kriser)
 86. Fil/dokument Poängplan BF
 87. Fil/dokument Poängplan EK
 88. Fil/dokument Poängplan FT
 89. Fil/dokument Poängplan GS
 90. Fil/dokument Poängplan HA
 91. Fil/dokument Poängplan IN
 92. Fil/dokument Poängplan NA
 93. Fil/dokument Poängplan SA
 94. Fil/dokument Poängplan TE
 95. Fil/dokument Poängplan VO
 96. Fil/dokument Praktisk information
 97. Fil/dokument Prata med barn och unga om corona
 98. PDF Presentation 18 jan - Dialogmöte förhandsbesked Lommared 1 15.pdf
 99. PDF Press_jamsessions2.1_vgda_16nov.pdf
 100. PDF Pressmeddelande Kören Rotad bildar luciatruppen 2020.pdf
 101. Fil/dokument Press och informationsmaterial
 102. Fil/dokument Process för översiktsplan
 103. PDF Produktblad LOV-24hvo20190425.pdf
 104. PDF Produktblad LOV-Living Care.pdf
 105. PDF Produktblad LOV-Vårgårda kommun2020.pdf
 106. Fil/dokument Program
 107. Fil/dokument Program
 108. PDF Program_2015_utskrift.pdf
 109. PDF Program aktiviteter Trevnaden sept och okt..pdf
 110. PDF Programblad cykelhelgen i Vårgårda2018.pdf
 111. PDF Programblad cykelhelgen i Vårgårda2019.pdf
 112. PDF Programblad framtidsdagen 2017.pdf
 113. PDF Programblad framtidsdagen 2018.pdf
 114. PDF Program cykelhelgen i Vårgårda2016.pdf
 115. PDF Program cykelhelgen i Vårgårda2017.pdf
 116. PDF Program Fagrabo 190508_rev0607.pdf
 117. Fil/dokument Program för aktiviteter
 118. PDF Program för framtidens äldreomsorg i Vårgårda.pdf
 119. PDF Program för kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019-2022 (1).pdf
 120. PDF program-för-mässan.pdf
 121. PDF Program mot våldsbejakande extremism.pdf
 122. PDF program-och-uställarlista.pdf
 123. PDF Program till Fördjupad översiktsplan - Småstaden Vårgårda 2040_antagen KF 2017-11-08 § 133.pdf
 124. PDF Program Vargardamote18.pdf
 125. Fil/dokument Projektet tar semester
 126. Fil/dokument Projektet är avslutat
 127. Fil/dokument Projektet är igång
 128. Fil/dokument Projekt Framtidens Centrum
 129. Fil/dokument PromoSVE169-H264.mp4
 130. PDF Promoting health in adolescents preventing the use of tobacco.pdf
 131. PDF Protkoll kommunstyrelsen 2020-09-30.pdf
 132. PDF Protokoll BoM 2020-06-25 - Signerat.pdf
 133. PDF Protokoll BoM 2020-12-17.pdf
 134. PDF Protokoll BoM 20210128.pdf
 135. PDF Protokoll BoM 20210415.pdf
 136. PDF protokoll BoM 2021-04-29 Justerat.pdf
 137. PDF Protokoll BoM 20210628BoM 2021-06-28.pdf
 138. PDF Protokoll Gemensam servicenämnd ekonomi och personal 2020-11-10.pdf
 139. PDF Protokoll ITVT 2019-09-16.pdf
 140. PDF Protokoll KF 2018-01-17 Scannat.pdf
 141. PDF Protokoll KF 2019-01-16.pdf
 142. PDF Protokoll KF 2019-12-11.pdf
 143. PDF Protokoll KF 2020-04-15.pdf
 144. PDF Protokoll KF 2020-06-10.pdf
 145. PDF Protokoll KF 2020-09-09.pdf
 146. PDF Protokoll KF 2020-10-14.pdf
 147. PDF Protokoll KF 2020-11-11.pdf
 148. PDF Protokoll KF 2020-12-09.pdf
 149. PDF Protokoll KF 2021-01-13.pdf
 150. PDF Protokoll KF 2021-02-10.pdf
 151. PDF Protokoll KF 2021-04-14.pdf
 152. PDF Protokoll KF 2021-05-12.pdf
 153. Word Protokoll KF 2021-06-09.docx
 154. PDF Protokoll KF 2021-06-09 justerat.pdf
 155. PDF Protokoll Kommunfullmäktige 2018-04-11.pdf
 156. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-10.pdf
 157. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-17.pdf
 158. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2018-11-07.pdf
 159. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2019-11-06.pdf
 160. PDF Protokoll Kommunfullmäktige 2020-02-19.pdf
 161. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2021-08-11.pdf
 162. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2021-09-08.pdf
 163. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2021-10-13.pdf
 164. PDF Protokoll kommunstyrelsen § 133 omedelbar justering 2020-05-27.pdf
 165. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-02-07.pdf
 166. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-02-28.pdf
 167. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-28.pdf
 168. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-23.pdf
 169. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-06-20.pdf
 170. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29.pdf
 171. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-09-26.pdf
 172. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-24.pdf
 173. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-11-21.pdf
 174. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-12-19.pdf
 175. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-01-30.pdf
 176. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-02-27.pdf
 177. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-03-27.pdf
 178. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-04-24.pdf
 179. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-05-29.pdf
 180. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-06-19.pdf
 181. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-08-28.pdf
 182. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-09-25.pdf
 183. PDF Protokoll Kommunstyrelsen 2019-10-23.pdf
 184. PDF Protokoll Kommunstyrelsen 2019-11-27.pdf
 185. PDF Protokoll Kommunstyrelsen 2019-12-18.pdf
 186. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-26.pdf
 187. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2020-03-25.pdf
 188. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-29.pdf
 189. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2020-05-27.pdf
 190. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2020-06-17.pdf
 191. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2020-08-26.pdf
 192. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-21.pdf
 193. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2020-11-25.pdf
 194. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2020-12-07.pdf
 195. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2020-12-16.pdf
 196. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2021-01-27.pdf
 197. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2021-02-24.pdf
 198. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2021-03-31.pdf
 199. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2021-04-28.pdf
 200. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-26.pdf
 201. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-26 ny.pdf
 202. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2021-06-23.pdf
 203. Word Protokoll kommunstyrelsen 2021-08-25.docx
 204. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2021-09-29 scannad version.pdf
 205. Fil/dokument Protokoll kommunstyrelsen 29 september 2021
 206. PDF Protokoll kommunstyrelsen omedelbar justering 2019-10-23.pdf
 207. PDF Protokoll Krisledningsnämnden 2020-12-09.pdf
 208. PDF Protokoll MN BoM 2020-10-29.pdf
 209. Word Protokoll MN LoO 200114O.docx
 210. PDF Protokoll MN LoO 200218O.pdf
 211. PDF Protokoll MN LoO 2020-03-10O.pdf
 212. PDF Protokoll MN LoO 2020-04-14O.pdf
 213. PDF Protokoll MN LoO 2020-04-17O.pdf
 214. PDF Protokoll MN LoO 2020-05-12O.pdf
 215. PDF Protokoll MN LoO 2020-06-01O.pdf
 216. PDF Protokoll MN LoO 2020-06-09O.pdf
 217. PDF Protokoll MN LoO 2020-08-11O.pdf
 218. PDF Protokoll MN LoO 2020-09-08O.pdf
 219. PDF Protokoll MN LoO 20201013O.pdf
 220. PDF Protokoll MN LoO 2020-11-10O.pdf
 221. PDF Protokoll MN LoO 2020-12-08O.pdf
 222. PDF Protokoll MN LoO 2021-01-19.pdf
 223. PDF Protokoll MN LoO 2021-02-03O.pdf
 224. PDF Protokoll MN LoO 2021-02-16O.pdf
 225. PDF Protokoll MN LoO 2021-04-13.pdf
 226. PDF Protokoll MN LoO 2021-04-13O omedelbart justerad §39.pdf
 227. PDF Protokoll MN LoO 2021-05-18.pdf
 228. PDF Protokoll MN LoO 2021-06-15.pdf
 229. PDF Protokoll MN LoO 2021-08-17O.pdf
 230. PDF Protokoll MN LoO 2021-09-14O.pdf
 231. PDF Protokoll MN LoO 2021-10-19O.pdf
 232. PDF Protokoll MN LoOo 2021-03-16.pdf
 233. PDF Protokoll myndighetsnämnd BoM 2021-02-25.pdf
 234. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miiljö 2018-04-19.pdf
 235. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-01-25.pdf
 236. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-02-22.pdf
 237. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-03-22.pdf
 238. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-05-28.pdf
 239. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-06-28.pdf
 240. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-09-17.pdf
 241. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-10-22.pdf
 242. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-12-13.pdf
 243. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-12-19_1.pdf
 244. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-12-20.pdf
 245. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-01-31.pdf
 246. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-02-28.pdf
 247. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-03-28.pdf
 248. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-04-25.pdf
 249. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-06-05.pdf
 250. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-06-27 S.pdf
 251. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-08-29.pdf
 252. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-09-26.pdf
 253. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-10-31.pdf
 254. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-12-19.pdf
 255. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2020-01-30.pdf
 256. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2020-02-27.pdf
 257. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2020-03-26.pdf
 258. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2020-04-29.pdf
 259. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2020-05-28.pdf
 260. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2020-08-27.pdf
 261. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2020-09-24.pdf
 262. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 21-05-27.pdf
 263. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 210628.pdf
 264. Fil/dokument Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 30 september 2021
 265. PDF Protokoll Myndighetsnämnden bygg och miljö 2019-11-28.pdf
 266. Fil/dokument Protokoll Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2021-10-19
 267. Fil/dokument Protokoll sammanträde kommunfullmäktige 13 oktober 2021
 268. PDF Protokoll Servicenämnd ekonomi och personal 2018-11-13.pdf
 269. PDF Protokoll servicenämnd ekonomi och personal 2019-03-06.pdf
 270. PDF Protokoll Servicenämnd ekonomi och personal 2019-09-16.pdf
 271. PDF Protokoll Servicenämnd ekonomi och personal 2020-03-04.pdf
 272. PDF Protokoll Servicenämnd ekonomi och personal 2020-09-29.pdf
 273. PDF Protokoll servicenämnd ekonomi och personal 2021-03-03.pdf
 274. PDF Protokoll Servicenämnd ekonomi och personal 2021-05-19.pdf
 275. PDF Protokoll Servicenämnden ekonomi och personal 2018-03-07.pdf
 276. PDF Protokoll Servicenämnden ekonomi och personal 2018-05-14.pdf
 277. PDF Protokoll servicenämnden ekonomi och personal 2018-09-12..pdf
 278. PDF Protokoll servicenämnden ekonomi och personal 2019-05-13.pdf
 279. PDF Protokoll Servicenämnden ekonomi och personal 2019-11-11.pdf
 280. PDF Protokoll Servicenämnden ekonomi och personal 2020-05-13.pdf
 281. PDF Protokoll Servicenämnden IT Växel Telefoni 2018-05-14.pdf
 282. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel och Telefoni 2020-03-04.pdf
 283. PDF Protokoll servicenämnd IT växel och telefoni 2021-03-03.pdf
 284. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-03-07.pdf
 285. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-09-12.pdf
 286. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-09-12.pdf
 287. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-11-13 med bilaga.pdf
 288. PDF Protokoll servicenämnd ITVäxelTelefoni 2019-03-06.pdf
 289. PDF Protokoll Servicenämnd ITVäxelTelefoni 2020-09-29.pdf
 290. PDF Protokoll Sjuhärads Samordningsförbund 2019-09-11.pdf
 291. PDF Protokoll Sjuhärads Samordningsörbund 2020-11-24.pdf
 292. PDF Protokoll styrelse 20171213.pdf
 293. PDF Protokoll styrelse Sjurhärads samordningsförbund 20200205.pdf
 294. PDF Protokollsutdrag §133 Detaljplan för E20 förbi Vårgårda - antagande.pdf
 295. PDF Protokollsutdrag § 153 Detaljplan för Hyvlaren.pdf
 296. PDF Protokollsutdrag § 97 kommunstyrelsen 2021-04-28.pdf
 297. PDF Protokollsutdrag Svar på remiss - Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland KS 2020-09-30 § 199.pdf
 298. PDF Protokoll valnämnden 2021-03-11.pdf
 299. PDF protokoll ägarsamråd 20180322.pdf
 300. Fil/dokument Prova reflexbanorna vid Kesberget
 301. Fil/dokument Prövning av rätten till insatser
 302. Fil/dokument Pskykiatrins dag sker digitalt
 303. Fil/dokument Psykisk ohälsa
 304. Fil/dokument PUA:s Bowling
 305. Fil/dokument PUA-hallen (ishall)
 306. Fil/dokument Pysselpåsar fyllda med kärlek!
 307. Fil/dokument Pågående detaljplaner
 308. Fil/dokument Pågående och planerade upphandlingar
 309. Fil/dokument Pågående planer och projekt
 310. Fil/dokument Pålitlig information och länkar om Covid-19
 311. PDF Påsklovsprogram i Vårgårda 2020.pdf
 312. Fil/dokument Påverka en fråga
 313. Fil/dokument Påverka politiken
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons