Meddelande

Spara på vatten! Vattenåtgången är stor just nu i Vårgårda. Grundvattennivån är låg och för stort uttag kommer innebära att vi inte kan försörja kommunen på ett bra sätt. Det är varmt och torrt just nu, vi har efter förra årets torka redan låga nivåer vatten. Vi ber alla att använda vatten omsorgsfullt.

PDF
Senast publicerad: 2017-03-03

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Parkering
 2. Fil/dokument Parkeringsnorm
 3. PDF Parkeringsnorm för Vårgårda kommun.pdf
 4. Fil/dokument Parkeringstillstånd
 5. Fil/dokument PCB
 6. Fil/dokument Pedagogiskt material om matsvinn
 7. PDF Pekbok.pdf
 8. PDF Persiska - Att bo i hyresrätt.pdf
 9. PDF Persiska - Skadedjur.pdf
 10. PDF Persiska - Skydda dig mot brand.pdf
 11. PDF Persiska - Sortera dina sopor rätt.pdf
 12. PDF Persiska - Till dig som flyttar.pdf
 13. Fil/dokument Personalavdelning
 14. Fil/dokument Personlig assistans
 15. Fil/dokument Personligt ombud
 16. Fil/dokument PIE.htc
 17. PDF planbeskrivning.pdf
 18. PDF planbeskrivning.pdf
 19. PDF Planbeskrivning Algutstorp laga kraft.pdf
 20. PDF Planbeskrivning björkängen.pdf
 21. PDF Plan diskriminering och kränkande behandling, Nårunga.pdf
 22. Fil/dokument Planerad gallring av Kesberget
 23. PDF Plan för introduktionsprogram.pdf
 24. PDF Plan för ökad måluppfyllelse 2017.pdf
 25. PDF Plan Hols förskola 2014-2015.pdf
 26. PDF Plan Introduktion o utv ny chef V-H 2016-2017.pdf
 27. PDF plankarta.pdf
 28. PDF plankarta.pdf
 29. PDF Plankarta Algutstorp laga kraft A3.pdf
 30. PDF Plankarta björkängen.pdf
 31. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Asklanda.pdf
 32. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Hol fritidshem.pdf
 33. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Hol skola.pdf
 34. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017.pdf
 35. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling 20182019.pdf
 36. PDF PLan mot diskriminering och kränkande behandling Algutstorp förskola - 2016 - .pdf
 37. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Asklanda.pdf
 38. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eken och Fridhems förskola 2015 .pdf
 39. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nårunga.pdf
 40. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nårunga förskola.pdf
 41. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nårunga förskola -H17.pdf
 42. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerbo förskola 2015.pdf
 43. PDF Plan mot diskriminering skola fritids lå 14-15.pdf
 44. PDF Plan mot kränkande behandling Asklanda förskola.pdf
 45. PDF Plan mot kränkande behandling Asklanda förskola 2019.pdf
 46. PDF Plan mot kränkande behandling Hol förskola 2019.pdf
 47. PDF Plan mot kränkande behandling Hols skola.pdf
 48. PDF Plan mot kränkande behandling Lena förskola 2014-2015.pdf
 49. PDF Plan mot kränkande behandlin likabehandlingsplan 15-16 Fridhem nr 2 pdf_1.pdf
 50. Fil/dokument Planprogram Fagrabo
 51. PDF Planprogram Fagrabo - Planområde.pdf
 52. Fil/dokument Plats finns på märkestagning! 
 53. PDF PM avvattning.pdf
 54. PDF PM avvattning.pdf
 55. PDF PM buller.pdf
 56. PDF PM buller.pdf
 57. PDF PM geoteknik.pdf
 58. PDF PM geoteknik.pdf
 59. PDF PM geoteknik veoneer.pdf
 60. PDF PM geoteknik veoneer.pdf
 61. PDF PM Geoteknisk utredning.pdf
 62. PDF PM markmiljö.pdf
 63. PDF PM markmiljö.pdf
 64. PDF POL1734_Folder_Vapenamnesti_Webb.pdf
 65. PDF Policy för arbetsmiljö.pdf
 66. PDF Policy för ekonomistyrning beslutad.pdf
 67. PDF Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering.pdf
 68. PDF Policy för internkontroll.pdf
 69. PDF Policy för intraprenad.pdf
 70. PDF Policy för upphandling.pdf
 71. PDF Policy mobiler 2017 jan.pdf
 72. PDF Polisens registerutdrag.pdf
 73. Fil/dokument Polisen varnar för Vishing
 74. Fil/dokument Politisk ordlista
 75. Fil/dokument POSOM - (psykiskt och socialt omhändertagande vid olycker och kriser)
 76. Fil/dokument Poängdagen 2018
 77. Fil/dokument Poängplan BF
 78. Fil/dokument Poängplan EK
 79. Fil/dokument Poängplan FT
 80. Fil/dokument Poängplan GS
 81. Fil/dokument Poängplan HA
 82. Fil/dokument Poängplan IN
 83. Fil/dokument Poängplan NA
 84. Fil/dokument Poängplan SA
 85. Fil/dokument Poängplan TE
 86. Fil/dokument Poängplan VO
 87. Fil/dokument Praktisk information
 88. PDF Presentation 18 jan - Dialogmöte förhandsbesked Lommared 1 15.pdf
 89. PDF Press_jamsessions2.1_vgda_16nov.pdf
 90. Fil/dokument Press och informationsmaterial
 91. Fil/dokument Priser
 92. Fil/dokument Problem i familjen
 93. Fil/dokument Problem i skolan
 94. Fil/dokument Process för översiktsplan
 95. PDF Produktblad LOV-24hvo20190425.pdf
 96. PDF Produktblad LOV-Living Care.pdf
 97. PDF Produktblad LOV-Vårgårda kommun.pdf
 98. Fil/dokument Program
 99. Fil/dokument Program
 100. PDF Program_2015_utskrift.pdf
 101. PDF Program aktiviteter Trevnaden sept och okt..pdf
 102. PDF Programblad cykelhelgen i Vårgårda2018.pdf
 103. PDF Programblad cykelhelgen i Vårgårda2019.pdf
 104. PDF Programblad framtidsdagen 2017.pdf
 105. PDF Programblad framtidsdagen 2018.pdf
 106. PDF Program cykelhelgen i Vårgårda2016.pdf
 107. PDF Program cykelhelgen i Vårgårda2017.pdf
 108. PDF Program Fagrabo 190508_rev0607.pdf
 109. Fil/dokument Program för aktiviteter
 110. PDF program-för-mässan.pdf
 111. PDF Program mot våldsbejakande extremism.pdf
 112. PDF program-och-uställarlista.pdf
 113. PDF Program till Fördjupad översiktsplan - Småstaden Vårgårda 2040_antagen KF 2017-11-08 § 133.pdf
 114. Fil/dokument Program v. 24
 115. Fil/dokument Program v. 25
 116. Fil/dokument Program v. 26
 117. Fil/dokument Program v. 27
 118. Fil/dokument Program v. 28
 119. Fil/dokument Program v. 29
 120. Fil/dokument Program v. 30
 121. Fil/dokument Program v. 31
 122. Fil/dokument Program v. 32
 123. Fil/dokument Program v. 33
 124. PDF Program Vargardamote18.pdf
 125. Fil/dokument Projektet tar semester
 126. Fil/dokument Projektet är igång
 127. Fil/dokument Projekt Framtidens Centrum
 128. Fil/dokument PromoSVE169-H264.mp4
 129. PDF Promoting health in adolescents preventing the use of tobacco.pdf
 130. PDF Protokoll KF 2018-01-17 Scannat.pdf
 131. PDF Protokoll KF 2019-01-16.pdf
 132. PDF Protokoll Kommunfullmäktige 2018-04-11.pdf
 133. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-10.pdf
 134. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-17.pdf
 135. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2018-11-07.pdf
 136. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-02-07.pdf
 137. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-02-28.pdf
 138. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-28.pdf
 139. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-23.pdf
 140. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-06-20.pdf
 141. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29.pdf
 142. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-09-26.pdf
 143. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-24.pdf
 144. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-11-21.pdf
 145. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-12-19.pdf
 146. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-01-30.pdf
 147. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-02-27.pdf
 148. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-03-27.pdf
 149. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-04-24.pdf
 150. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-05-29.pdf
 151. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-06-19.pdf
 152. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miiljö 2018-04-19.pdf
 153. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-01-25.pdf
 154. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-02-22.pdf
 155. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-03-22.pdf
 156. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-05-28.pdf
 157. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-06-28.pdf
 158. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-09-17.pdf
 159. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-10-22.pdf
 160. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-12-13.pdf
 161. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-12-19_1.pdf
 162. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-12-20.pdf
 163. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-01-31.pdf
 164. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-02-28.pdf
 165. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-03-28.pdf
 166. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-04-25.pdf
 167. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-06-05.pdf
 168. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-06-27 S.pdf
 169. Fil/dokument Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och miljö 27 juni 2019
 170. PDF Protokoll Servicenämnd ekonomi och personal 2018-11-13.pdf
 171. PDF Protokoll servicenämnd ekonomi och personal 2019-03-06.pdf
 172. PDF Protokoll Servicenämnden ekonomi och personal 2018-03-07.pdf
 173. PDF Protokoll Servicenämnden ekonomi och personal 2018-05-14.pdf
 174. PDF Protokoll servicenämnden ekonomi och personal 2018-09-12..pdf
 175. PDF Protokoll servicenämnden ekonomi och personal 2019-05-13.pdf
 176. PDF Protokoll Servicenämnden IT Växel Telefoni 2018-05-14.pdf
 177. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-03-07.pdf
 178. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-09-12.pdf
 179. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-09-12.pdf
 180. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-11-13 med bilaga.pdf
 181. PDF Protokoll servicenämnd ITVäxelTelefoni 2019-03-06.pdf
 182. PDF Protokoll styrelse 20171213.pdf
 183. PDF protokoll ägarsamråd 20180322.pdf
 184. Fil/dokument Prövning av rätten till insatser
 185. Fil/dokument Psykisk ohälsa
 186. Fil/dokument Psykos
 187. Fil/dokument PUA:s Bowling
 188. Fil/dokument PUA-hallen (ishall)
 189. Fil/dokument Pågående detaljplaner
 190. Fil/dokument Pågående och planerade upphandlingar
 191. Fil/dokument Pågående planer och projekt
 192. Fil/dokument Påsklovsprogram
 193. Fil/dokument Påverka en fråga
 194. Fil/dokument Påverka politiken
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons