PDF
Senast publicerad: 2020-08-31

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Ramar och kramar!
 2. PDF Rapport DVU 2017.pdf
 3. Fil/dokument Rapportera brister i webbplatsen tillgänglighet
 4. Fil/dokument Rapportering av farligt avfall
 5. PDF Rapport Grön Flagg Algutstorp 2017.pdf
 6. PDF Rapport Grön Flagg Kesberg 2017_redigerad.pdf
 7. Fil/dokument Rastning av hund
 8. Fil/dokument Receptfria läkemedel
 9. Fil/dokument Regeringen
 10. PDF Regional avfallsplan 2012-2020.pdf
 11. Fil/dokument Registrera din brunn och få ett bättre skydd
 12. PDF Reglemente-Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA).pdf
 13. PDF Reglemente bidrag enskilda vägbelysningsföreningar.pdf
 14. PDF Reglemente för enskilda vägbelysningsföreningar.pdf
 15. PDF Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal, antagen KF § 139 2019-10-09.pdf
 16. PDF Reglemente för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg.pdf
 17. Fil/dokument Regler, tillstånd och tillsyn
 18. PDF Regler för avyttring av inventarier och utrustning.pdf
 19. PDF Regler för bidrag av enskilda vägar 2019.pdf
 20. PDF Regler för bidrag av enskilda vägar 2019.pdf
 21. PDF Regler för flaggning i Vårgårda kommun.pdf
 22. PDF Regler för föreningsbidrag.pdf
 23. PDF Regler för kontroll av etablering.pdf
 24. PDF Regler för partistöd 2019-2022.pdf
 25. PDF Regler för tjänsteinstrument i musikskolan.pdf
 26. PDF Regler för tomtkö.pdf
 27. Fil/dokument Regler för upphandling
 28. PDF Regler för uppvaktning av förtroendevalda.pdf
 29. PDF Regler nystart barnomsorg.pdf
 30. Fil/dokument Rehabbad
 31. Fil/dokument Rektor Annika Svensson - ny rektor på Nårunga skola
 32. PDF REMISS.pdf
 33. PDF Remiss VA-verksamhetsområde Dagvatten 2021 Artillerigatan.pdf
 34. PDF Remiss VA-verksamhetsområde Dagvatten 2021 Hobergs väg Postgårdsbacken.pdf
 35. PDF Remiss VA-verksamhetsområde Dagvatten 2021 Lagmansholm.pdf
 36. PDF Remiss VA-verksamhetsområde Dagvatten 2021 Skarins väg.pdf
 37. PDF Remiss VA-verksamhetsområde Dagvatten 2021 Östadkulle.pdf
 38. Fil/dokument Renhållningsavdelningen påbörjar abonnemangskontroll
 39. Fil/dokument Renhållnings-enhet
 40. PDF Renhållningsföreskrifter Vårgårda 2016.pdf
 41. PDF Renhållningstaxa 2019 Vårgårda.pdf
 42. PDF Renhållningstaxa 2020.pdf
 43. PDF Renhållningstaxa 2021 med framsida.pdf
 44. Fil/dokument Renspolning av vattenledningsnätet i Vårgårda tätort planeras i juni 2021
 45. Fil/dokument Reservera - fjärrlån
 46. Fil/dokument Resesätt och regler
 47. Fil/dokument Reshjälpskortet – ett extra stöd till dig som har färdtjänst
 48. Fil/dokument Res smart
 49. Fil/dokument Restaurang Kastanjen - Matsedel
 50. Fil/dokument Restaurang Trevnaden
 51. Fil/dokument Resultat från enkät om vad invånarna tycker om tekniska tjänster och service
 52. PDF Resultatrapport KKIK.pdf
 53. Excel Resultatrapport kritik på teknik.xlsx
 54. Fil/dokument Resursenhet
 55. Fil/dokument Returmera till enfamiljshushåll kommer att upphöra
 56. PDF Revisionsrapport Familjehemsvård.pdf
 57. PDF Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete utifrån ett arbetsgivarperspektiv.pdf
 58. PDF Revisionsrapport Granskning av momshantering.pdf
 59. PDF Revisionsrapport Granskning av äldreomsorgen.pdf
 60. PDF Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande.pdf
 61. PDF Revisionsrapport kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år samt DUA-överkommelse.pdf
 62. PDF Revisionsrapport Kränkningar och diskriminering i grundskolan-granskning av nämndens styrning och måluppföljning 2012.pdf
 63. PDF Revisionsrapport löne- och arvode.pdf
 64. Fil/dokument Rikard Lindgren- rektor på Björkhyddan och Kesbergsförskola
 65. Fil/dokument Riksdagen
 66. Fil/dokument Riksfärdtjänst
 67. Fil/dokument Riksintressen
 68. PDF Riktlinje ekonomiskt bistånd.pdf
 69. PDF Riktlinje för bidrag till inackordering.pdf
 70. PDF Riktlinje för delegering arbetsterapeut- och fysioterapeutuppgifter.pdf
 71. PDF Riktlinje för delegering sjuksköterskeuppgifter 20190901 .pdf
 72. PDF Riktlinje för ekonomiskt bistånd.pdf
 73. PDF Riktlinje för intraprenad..pdf
 74. PDF Riktlinje för socialtjänstens arbete med bostadslöshet.pdf
 75. PDF Riktlinje för vård och omsorgsavgifter .pdf
 76. PDF Riktlinjer+publ+personbilder.pdf
 77. PDF Riktlinjer 2018 TIS.pdf
 78. PDF Riktlinjer fettavskiljare.pdf
 79. PDF Riktlinjer för bostadsförsörjningen - Vårgårda kommun 2012-2018.pdf
 80. Fil/dokument Riktlinjer för bostadsförsörjning - Vårgårda kommun 2012-2018
 81. PDF Riktlinjer för bostadsförsörjning - Vårgårda kommun 2012-2018.pdf
 82. PDF Riktlinjer för fakturering och krav 170905.pdf
 83. PDF Riktlinjer för informationssäkerhet - Vårgårda kommun.pdf
 84. Fil/dokument Riktlinjer för kommunens planering
 85. PDF Riktlinjer för lönesättning Vårgårda kommun.pdf
 86. PDF Riktlinjer för markanvisning och exploaterinsavtal_160503.pdf
 87. PDF Riktlinjer för personuppgiftshantering.pdf
 88. PDF Riktlinjer för rätten att välja skola.pdf
 89. PDF Riktlinjer för rätten att välja skola (003).pdf
 90. PDF Riktlinjer för serveringstillstånd öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn.pdf
 91. PDF Riktlinjer för skolpliktsbevakning.pdf
 92. PDF Riktlinjer för skälig levnadsnivå i äldreomsorgen.pdf
 93. PDF Riktlinjer för sociala medier.pdf
 94. PDF Riktlinjer för styrdokument.pdf
 95. PDF Riktlinjer för visselblåsarfunktion.pdf
 96. PDF Riktlinjer mot tagande av muta och gåva för anställda och förtroendevalda.pdf
 97. PDF riktlinjer och principer inkl processkarta.pdf
 98. PDF Riktlinjer oljeavskiljare.pdf
 99. PDF Riktlinjer skolskjuts.pdf
 100. PDF Riktlinjer upphandling social och ekologisk hållbarhet 2015.pdf
 101. Fil/dokument Riskbruk och missbruk
 102. Fil/dokument Rivningslov och marklov
 103. Fil/dokument Rusta för en allvarlig händelse
 104. PDF Rutin egna medel, hemtjänst.pdf
 105. PDF Rutiner+lex+Sarah+KS+.pdf
 106. PDF Rutin för beställning av hälso- och sjukvårdsinsats som ska utföras av omsorgspersonal.pdf
 107. PDF Rutin för nyckelhantering.pdf
 108. PDF Rutin för särskilt tandvårdsstöd.pdf
 109. PDF Rutin när brukare inte öppnar dörren.pdf
 110. PDF Rutin När kontaktas SSK, AT, FT.pdf
 111. Fil/dokument Råd och stöd
 112. Fil/dokument Råd och stöd
 113. Fil/dokument Råd och stöd
 114. Fil/dokument Råd och stöd
 115. Fil/dokument Råd och stöd
 116. Fil/dokument Råd och stöd
 117. Fil/dokument Råd och stöd
 118. PDF Rätta svar tipsfrågor Framtidsdagen 2017.pdf
 119. Fil/dokument Rätt till skolresa/skolskjuts
 120. Fil/dokument Röda Korset har öppnat stödtelefon under coronakrisen
 121. Fil/dokument Röda Korsets stödtelefon till äldre
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons