Meddelande

Spara på vatten! Vattenåtgången är stor just nu i Vårgårda. Grundvattennivån är låg och för stort uttag kommer innebära att vi inte kan försörja kommunen på ett bra sätt. Det är varmt och torrt just nu, vi har efter förra årets torka redan låga nivåer vatten. Vi ber alla att använda vatten omsorgsfullt.

PDF
Senast publicerad: 2017-03-03

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. PDF Rapport DVU 2017.pdf
 2. PDF Rapport Grön Flagg Algutstorp 2017.pdf
 3. PDF Rapport Grön Flagg Kesberg 2017_redigerad.pdf
 4. Fil/dokument Rastning av hund
 5. Fil/dokument Receptfria läkemedel
 6. Fil/dokument Regeringen
 7. PDF Regional avfallsplan 2012-2020.pdf
 8. Fil/dokument Registrera din brunn och få ett bättre skydd
 9. PDF Reglemente-Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA).pdf
 10. PDF Reglemente bidrag enskilda vägbelysningsföreningar.pdf
 11. Fil/dokument Regler, tillstånd och tillsyn
 12. PDF Regler för avyttring av inventarier och utrustning.pdf
 13. PDF Regler för bidrag av enskilda vägar 2019.pdf
 14. PDF Regler för flaggning i Vårgårda kommun.pdf
 15. PDF Regler för kommunalt vårdnadsbidrag.pdf
 16. PDF Regler för tomtkö.pdf
 17. Fil/dokument Regler för upphandling
 18. PDF Regler nystart barnomsorg.pdf
 19. Fil/dokument Rehabbad
 20. PDF REMISS.pdf
 21. Fil/dokument Renhållnings-enhet
 22. PDF Renhållningsföreskrifter Vårgårda 2016.pdf
 23. PDF Renhållningstaxa 2016.pdf
 24. PDF Renhållningstaxa 2017.pdf
 25. PDF Renhållningstaxa 2018.pdf
 26. PDF Renhållningstaxa 2019 Vårgårda.pdf
 27. Fil/dokument Reservera - fjärrlån
 28. Fil/dokument Resesätt och regler
 29. Fil/dokument Reshjälpskortet – ett extra stöd till dig som har färdtjänst
 30. Fil/dokument Res smart
 31. Fil/dokument Restaurang Kastanjen - Matsedel
 32. Fil/dokument Restaurang Trevnaden
 33. PDF Resultatrapport KKIK.pdf
 34. Fil/dokument Resursenhet
 35. PDF Revisionsrapport Familjehemsvård.pdf
 36. PDF Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete utifrån ett arbetsgivarperspektiv.pdf
 37. PDF Revisionsrapport Granskning av momshantering.pdf
 38. PDF Revisionsrapport Granskning av äldreomsorgen.pdf
 39. PDF Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande.pdf
 40. PDF Revisionsrapport kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år samt DUA-överkommelse.pdf
 41. PDF Revisionsrapport Kränkningar och diskriminering i grundskolan-granskning av nämndens styrning och måluppföljning 2012.pdf
 42. PDF Revisionsrapport löne- och arvode.pdf
 43. Fil/dokument Rialto Bio
 44. Fil/dokument Riksdagen
 45. Fil/dokument Riksfärdtjänst
 46. Fil/dokument Riksintressen
 47. PDF Riktlinje för delegering arbetsterapeut- och fysioterapeutuppgifter.pdf
 48. PDF Riktlinje för delegering sjuksköterskeuppgifter.pdf
 49. PDF Riktlinje för intraprenad..pdf
 50. PDF Riktlinjer+publ+personbilder.pdf
 51. PDF Riktlinjer 2018 TIS.pdf
 52. PDF Riktlinjer fettavskiljare.pdf
 53. PDF Riktlinjer för bostadsförsörjningen - Vårgårda kommun 2012-2018.pdf
 54. Fil/dokument Riktlinjer för bostadsförsörjning - Vårgårda kommun 2012-2018
 55. PDF Riktlinjer för bostadsförsörjning - Vårgårda kommun 2012-2018.pdf
 56. PDF Riktlinjer för fakturering och krav 170905.pdf
 57. PDF Riktlinjer för informationssäkerhet - Vårgårda kommun.pdf
 58. Fil/dokument Riktlinjer för kommunens planering
 59. PDF Riktlinjer för lönesättning Vårgårda kommun.pdf
 60. PDF Riktlinjer för markanvisning och exploaterinsavtal_160503.pdf
 61. PDF Riktlinjer för personuppgiftshantering.pdf
 62. PDF Riktlinjer för serveringstillstånd öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn.pdf
 63. PDF Riktlinjer för skälig levnadsnivå i äldreomsorgen.pdf
 64. PDF Riktlinjer för sociala medier.pdf
 65. PDF Riktlinjer för styrdokument.pdf
 66. PDF Riktlinjer mot tagande av muta och gåva för anställda och förtroendevalda.pdf
 67. PDF riktlinjer och principer inkl processkarta.pdf
 68. PDF Riktlinjer oljeavskiljare.pdf
 69. PDF Riktlinjer upphandling social och ekologisk hållbarhet 2015.pdf
 70. Fil/dokument Riskbruk och missbruk
 71. Fil/dokument Risk för vattenbrist – dags att spara på vattnet
 72. Fil/dokument Rivningslov och marklov
 73. Fil/dokument Rusta för en allvarlig händelse
 74. PDF Rutin egna medel, hemtjänst.pdf
 75. PDF Rutiner+lex+Sarah+KS+.pdf
 76. PDF Rutin för beställning av hälso- och sjukvårdsinsats som ska utföras av omsorgspersonal.pdf
 77. PDF Rutin för nyckelhantering.pdf
 78. PDF Rutin för särskilt tandvårdsstöd.pdf
 79. PDF Rutin när brukare inte öppnar dörren.pdf
 80. PDF Rutin När kontaktas SSK, AT, FT.pdf
 81. Fil/dokument Råd och stöd
 82. Fil/dokument Råd och stöd
 83. Fil/dokument Råd och stöd
 84. Fil/dokument Råd och stöd
 85. Fil/dokument Råd och stöd
 86. Fil/dokument Råd och stöd
 87. Fil/dokument Råd och stöd
 88. Fil/dokument Råd och stöd
 89. PDF Rätta svar tipsfrågor Framtidsdagen 2017.pdf
 90. Fil/dokument Rätt till skolresa/skolskjuts
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons