PDF
Senast publicerad: 2017-03-03

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. PDF Rapport DVU 2017.pdf
 2. PDF Rapport Grön Flagg Algutstorp 2017.pdf
 3. PDF Rapport Grön Flagg Kesberg 2017_redigerad.pdf
 4. Fil/dokument Rastning av hund
 5. Fil/dokument Receptfria läkemedel
 6. Fil/dokument Regeringen
 7. PDF Regional avfallsplan 2012-2020.pdf
 8. Fil/dokument Registrera din brunn och få ett bättre skydd
 9. PDF Reglemente-Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA).pdf
 10. PDF Reglemente bidrag enskilda vägbelysningsföreningar.pdf
 11. PDF Reglemente för enskilda vägbelysningsföreningar.pdf
 12. Fil/dokument Regler, tillstånd och tillsyn
 13. PDF Regler för avyttring av inventarier och utrustning.pdf
 14. PDF Regler för bidrag av enskilda vägar 2019.pdf
 15. PDF Regler för bidrag av enskilda vägar 2019.pdf
 16. PDF Regler för flaggning i Vårgårda kommun.pdf
 17. PDF Regler för föreningsbidrag.pdf
 18. PDF Regler för kommunalt vårdnadsbidrag.pdf
 19. PDF Regler för partistöd 2019-2022.pdf
 20. PDF Regler för tomtkö.pdf
 21. Fil/dokument Regler för upphandling
 22. PDF Regler nystart barnomsorg.pdf
 23. Fil/dokument Rehabbad
 24. PDF REMISS.pdf
 25. Fil/dokument Renhållnings-enhet
 26. PDF Renhållningsföreskrifter Vårgårda 2016.pdf
 27. PDF Renhållningstaxa 2016.pdf
 28. PDF Renhållningstaxa 2017.pdf
 29. PDF Renhållningstaxa 2018.pdf
 30. PDF Renhållningstaxa 2019 Vårgårda.pdf
 31. Fil/dokument Reservera - fjärrlån
 32. Fil/dokument Resesätt och regler
 33. Fil/dokument Reshjälpskortet – ett extra stöd till dig som har färdtjänst
 34. Fil/dokument Res smart
 35. Fil/dokument Restaurang Kastanjen - Matsedel
 36. Fil/dokument Restaurang Trevnaden
 37. Fil/dokument Resultat från enkät om vad invånarna tycker om tekniska tjänster och service
 38. PDF Resultatrapport KKIK.pdf
 39. Excel Resultatrapport kritik på teknik.xlsx
 40. Fil/dokument Resursenhet
 41. PDF Revisionsrapport Familjehemsvård.pdf
 42. PDF Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete utifrån ett arbetsgivarperspektiv.pdf
 43. PDF Revisionsrapport Granskning av momshantering.pdf
 44. PDF Revisionsrapport Granskning av äldreomsorgen.pdf
 45. PDF Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande.pdf
 46. PDF Revisionsrapport kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år samt DUA-överkommelse.pdf
 47. PDF Revisionsrapport Kränkningar och diskriminering i grundskolan-granskning av nämndens styrning och måluppföljning 2012.pdf
 48. PDF Revisionsrapport löne- och arvode.pdf
 49. Fil/dokument Rialto Bio
 50. Fil/dokument Riksdagen
 51. Fil/dokument Riksfärdtjänst
 52. Fil/dokument Riksintressen
 53. PDF Riktlinje för bidrag till inackordering.pdf
 54. PDF Riktlinje för delegering arbetsterapeut- och fysioterapeutuppgifter.pdf
 55. PDF Riktlinje för delegering sjuksköterskeuppgifter.pdf
 56. PDF Riktlinje för intraprenad..pdf
 57. PDF Riktlinjer+publ+personbilder.pdf
 58. PDF Riktlinjer 2018 TIS.pdf
 59. PDF Riktlinjer fettavskiljare.pdf
 60. PDF Riktlinjer för bostadsförsörjningen - Vårgårda kommun 2012-2018.pdf
 61. Fil/dokument Riktlinjer för bostadsförsörjning - Vårgårda kommun 2012-2018
 62. PDF Riktlinjer för bostadsförsörjning - Vårgårda kommun 2012-2018.pdf
 63. PDF Riktlinjer för fakturering och krav 170905.pdf
 64. PDF Riktlinjer för informationssäkerhet - Vårgårda kommun.pdf
 65. Fil/dokument Riktlinjer för kommunens planering
 66. PDF Riktlinjer för lönesättning Vårgårda kommun.pdf
 67. PDF Riktlinjer för markanvisning och exploaterinsavtal_160503.pdf
 68. PDF Riktlinjer för personuppgiftshantering.pdf
 69. PDF Riktlinjer för serveringstillstånd öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn.pdf
 70. PDF Riktlinjer för skälig levnadsnivå i äldreomsorgen.pdf
 71. PDF Riktlinjer för sociala medier.pdf
 72. PDF Riktlinjer för styrdokument.pdf
 73. PDF Riktlinjer mot tagande av muta och gåva för anställda och förtroendevalda.pdf
 74. PDF riktlinjer och principer inkl processkarta.pdf
 75. PDF Riktlinjer oljeavskiljare.pdf
 76. PDF Riktlinjer upphandling social och ekologisk hållbarhet 2015.pdf
 77. Fil/dokument Riskbruk och missbruk
 78. Fil/dokument Risk för vattenbrist – dags att spara på vattnet
 79. Fil/dokument Rivningslov och marklov
 80. Fil/dokument Rusta för en allvarlig händelse
 81. PDF Rutin egna medel, hemtjänst.pdf
 82. PDF Rutiner+lex+Sarah+KS+.pdf
 83. PDF Rutin för beställning av hälso- och sjukvårdsinsats som ska utföras av omsorgspersonal.pdf
 84. PDF Rutin för nyckelhantering.pdf
 85. PDF Rutin för särskilt tandvårdsstöd.pdf
 86. PDF Rutin när brukare inte öppnar dörren.pdf
 87. PDF Rutin När kontaktas SSK, AT, FT.pdf
 88. Fil/dokument Råd och stöd
 89. Fil/dokument Råd och stöd
 90. Fil/dokument Råd och stöd
 91. Fil/dokument Råd och stöd
 92. Fil/dokument Råd och stöd
 93. Fil/dokument Råd och stöd
 94. Fil/dokument Råd och stöd
 95. Fil/dokument Råd och stöd
 96. PDF Rätta svar tipsfrågor Framtidsdagen 2017.pdf
 97. Fil/dokument Rätt till skolresa/skolskjuts
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons