PDF
Senast publicerad: 2020-08-31

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. PDF Rapport DVU 2017.pdf
 2. Fil/dokument Rapportera brister i webbplatsen tillgänglighet
 3. PDF Rapport Grön Flagg Algutstorp 2017.pdf
 4. PDF Rapport Grön Flagg Kesberg 2017_redigerad.pdf
 5. Fil/dokument Rastning av hund
 6. Fil/dokument Receptfria läkemedel
 7. Fil/dokument Regeringen
 8. PDF Regional avfallsplan 2012-2020.pdf
 9. Fil/dokument Registrera din brunn och få ett bättre skydd
 10. PDF Reglemente-Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA).pdf
 11. PDF Reglemente bidrag enskilda vägbelysningsföreningar.pdf
 12. PDF Reglemente för enskilda vägbelysningsföreningar.pdf
 13. PDF Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal, antagen KF § 139 2019-10-09.pdf
 14. PDF Reglemente för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg.pdf
 15. Fil/dokument Regler, tillstånd och tillsyn
 16. PDF Regler för avyttring av inventarier och utrustning.pdf
 17. PDF Regler för bidrag av enskilda vägar 2019.pdf
 18. PDF Regler för bidrag av enskilda vägar 2019.pdf
 19. PDF Regler för flaggning i Vårgårda kommun.pdf
 20. PDF Regler för föreningsbidrag.pdf
 21. PDF Regler för kontroll av etablering.pdf
 22. PDF Regler för partistöd 2019-2022.pdf
 23. PDF Regler för tjänsteinstrument i musikskolan.pdf
 24. PDF Regler för tomtkö.pdf
 25. Fil/dokument Regler för upphandling
 26. PDF Regler för uppvaktning av förtroendevalda.pdf
 27. PDF Regler nystart barnomsorg.pdf
 28. Fil/dokument Rehabbad
 29. PDF REMISS.pdf
 30. Fil/dokument Renhållnings-enhet
 31. PDF Renhållningsföreskrifter Vårgårda 2016.pdf
 32. PDF Renhållningstaxa 2019 Vårgårda.pdf
 33. PDF Renhållningstaxa 2020.pdf
 34. Fil/dokument Reservera - fjärrlån
 35. Fil/dokument Resesätt och regler
 36. Fil/dokument Reshjälpskortet – ett extra stöd till dig som har färdtjänst
 37. Fil/dokument Res smart
 38. Fil/dokument Restaurang Kastanjen - Matsedel
 39. Fil/dokument Restaurang Trevnaden
 40. Fil/dokument Restriktioner gäller även Vårgårda kommun
 41. Fil/dokument Resultat från enkät om vad invånarna tycker om tekniska tjänster och service
 42. PDF Resultatrapport KKIK.pdf
 43. Excel Resultatrapport kritik på teknik.xlsx
 44. Fil/dokument Resursenhet
 45. Fil/dokument Returmera till enfamiljshushåll kommer att upphöra
 46. PDF Revisionsrapport Familjehemsvård.pdf
 47. PDF Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete utifrån ett arbetsgivarperspektiv.pdf
 48. PDF Revisionsrapport Granskning av momshantering.pdf
 49. PDF Revisionsrapport Granskning av äldreomsorgen.pdf
 50. PDF Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande.pdf
 51. PDF Revisionsrapport kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år samt DUA-överkommelse.pdf
 52. PDF Revisionsrapport Kränkningar och diskriminering i grundskolan-granskning av nämndens styrning och måluppföljning 2012.pdf
 53. PDF Revisionsrapport löne- och arvode.pdf
 54. Fil/dokument Riksdagen
 55. Fil/dokument Riksfärdtjänst
 56. Fil/dokument Riksintressen
 57. PDF Riktlinje ekonomiskt bistånd.pdf
 58. PDF Riktlinje för bidrag till inackordering.pdf
 59. PDF Riktlinje för delegering arbetsterapeut- och fysioterapeutuppgifter.pdf
 60. PDF Riktlinje för delegering sjuksköterskeuppgifter 20190901 .pdf
 61. PDF Riktlinje för ekonomiskt bistånd.pdf
 62. PDF Riktlinje för intraprenad..pdf
 63. PDF Riktlinje för socialtjänstens arbete med bostadslöshet.pdf
 64. PDF Riktlinje för vård och omsorgsavgifter .pdf
 65. PDF Riktlinjer+publ+personbilder.pdf
 66. PDF Riktlinjer 2018 TIS.pdf
 67. PDF Riktlinjer fettavskiljare.pdf
 68. PDF Riktlinjer för bostadsförsörjningen - Vårgårda kommun 2012-2018.pdf
 69. Fil/dokument Riktlinjer för bostadsförsörjning - Vårgårda kommun 2012-2018
 70. PDF Riktlinjer för bostadsförsörjning - Vårgårda kommun 2012-2018.pdf
 71. PDF Riktlinjer för fakturering och krav 170905.pdf
 72. PDF Riktlinjer för informationssäkerhet - Vårgårda kommun.pdf
 73. Fil/dokument Riktlinjer för kommunens planering
 74. PDF Riktlinjer för lönesättning Vårgårda kommun.pdf
 75. PDF Riktlinjer för markanvisning och exploaterinsavtal_160503.pdf
 76. PDF Riktlinjer för personuppgiftshantering.pdf
 77. PDF Riktlinjer för rätten att välja skola.pdf
 78. PDF Riktlinjer för serveringstillstånd öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn.pdf
 79. PDF Riktlinjer för skolpliktsbevakning.pdf
 80. PDF Riktlinjer för skälig levnadsnivå i äldreomsorgen.pdf
 81. PDF Riktlinjer för sociala medier.pdf
 82. PDF Riktlinjer för styrdokument.pdf
 83. PDF Riktlinjer för visselblåsarfunktion.pdf
 84. PDF Riktlinjer mot tagande av muta och gåva för anställda och förtroendevalda.pdf
 85. PDF riktlinjer och principer inkl processkarta.pdf
 86. PDF Riktlinjer oljeavskiljare.pdf
 87. PDF Riktlinjer skolskjuts.pdf
 88. PDF Riktlinjer upphandling social och ekologisk hållbarhet 2015.pdf
 89. Fil/dokument Riskbruk och missbruk
 90. Fil/dokument Rivningslov och marklov
 91. Fil/dokument Rusta för en allvarlig händelse
 92. PDF Rutin egna medel, hemtjänst.pdf
 93. PDF Rutiner+lex+Sarah+KS+.pdf
 94. PDF Rutin för beställning av hälso- och sjukvårdsinsats som ska utföras av omsorgspersonal.pdf
 95. PDF Rutin för nyckelhantering.pdf
 96. PDF Rutin för särskilt tandvårdsstöd.pdf
 97. PDF Rutin när brukare inte öppnar dörren.pdf
 98. PDF Rutin När kontaktas SSK, AT, FT.pdf
 99. Fil/dokument Råd och stöd
 100. Fil/dokument Råd och stöd
 101. Fil/dokument Råd och stöd
 102. Fil/dokument Råd och stöd
 103. Fil/dokument Råd och stöd
 104. Fil/dokument Råd och stöd
 105. Fil/dokument Råd och stöd
 106. PDF Rätta svar tipsfrågor Framtidsdagen 2017.pdf
 107. Fil/dokument Rätt till skolresa/skolskjuts
 108. Fil/dokument Röda Korset har öppnat stödtelefon under coronakrisen
 109. Fil/dokument Rötterna till Mellanösterns konflikter
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons