PDF
Senast publicerad:

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Ramar och kramar!
 2. PDF Rapport DVU 2017.pdf
 3. Fil/dokument Rapportera brister i webbplatsen tillgänglighet
 4. Fil/dokument Rapportering av farligt avfall
 5. PDF Rapport Grön Flagg Algutstorp 2017.pdf
 6. PDF Rapport Grön Flagg Kesberg 2017_redigerad.pdf
 7. Fil/dokument Rastning av hund
 8. Fil/dokument Receptfria läkemedel
 9. Fil/dokument Regeringen
 10. PDF Regional avfallsplan 2012-2020.pdf
 11. Fil/dokument Registrera din brunn och få ett bättre skydd
 12. PDF Reglemente-Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA).pdf
 13. PDF Reglemente bidrag enskilda vägbelysningsföreningar.pdf
 14. PDF Reglemente för enskilda vägbelysningsföreningar.pdf
 15. PDF Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal, antagen KF § 139 2019-10-09.pdf
 16. PDF Reglemente för krisledningsnämnden 2019-2022.pdf
 17. PDF Reglemente för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg.pdf
 18. Fil/dokument Regler, tillstånd och tillsyn
 19. PDF Regler för avyttring av inventarier och utrustning.pdf
 20. PDF Regler för bidrag av enskilda vägar 2019.pdf
 21. PDF Regler för bidrag av enskilda vägar 2019.pdf
 22. PDF Regler för flaggning i Vårgårda kommun.pdf
 23. PDF Regler för föreningsbidrag.pdf
 24. PDF Regler för föreningsbidrag reviderad 2021.pdf
 25. PDF Regler för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse antaget av KS 2021-05-26 § 120.pdf
 26. PDF Regler för kontroll av etablering.pdf
 27. PDF Regler för partistöd 2019-2022.pdf
 28. PDF Regler för tjänsteinstrument i musikskolan.pdf
 29. PDF Regler för tomtkö.pdf
 30. Fil/dokument Regler för upphandling
 31. PDF Regler för uppvaktning av förtroendevalda.pdf
 32. PDF Regler nystart barnomsorg.pdf
 33. Fil/dokument Rehabbad
 34. Fil/dokument Rektor Annika Svensson - ny rektor på Nårunga skola
 35. PDF REMISS.pdf
 36. PDF Remiss VA-verksamhetsområde Dagvatten 2021 Artillerigatan.pdf
 37. PDF Remiss VA-verksamhetsområde Dagvatten 2021 Hobergs väg Postgårdsbacken.pdf
 38. PDF Remiss VA-verksamhetsområde Dagvatten 2021 Lagmansholm.pdf
 39. PDF Remiss VA-verksamhetsområde Dagvatten 2021 Skarins väg.pdf
 40. PDF Remiss VA-verksamhetsområde Dagvatten 2021 Östadkulle.pdf
 41. Fil/dokument Renhållningsavdelningen påbörjar abonnemangskontroll
 42. Fil/dokument Renhållnings-enhet
 43. PDF Renhållningsföreskrifter Vårgårda 2016.pdf
 44. PDF Renhållningstaxa 2019 Vårgårda.pdf
 45. PDF Renhållningstaxa 2020.pdf
 46. PDF Renhållningstaxa 2021 med framsida.pdf
 47. Fil/dokument Reservera - fjärrlån
 48. Fil/dokument Resesätt och regler
 49. Fil/dokument Reshjälpskortet – ett extra stöd till dig som har färdtjänst
 50. Fil/dokument Res smart
 51. Fil/dokument Restaurang Kastanjen - Matsedel
 52. Fil/dokument Restaurang Trevnaden
 53. Fil/dokument Resultat från enkät om vad invånarna tycker om tekniska tjänster och service
 54. PDF Resultatrapport KKIK.pdf
 55. Excel Resultatrapport kritik på teknik.xlsx
 56. Fil/dokument Resursenhet
 57. Fil/dokument Returmera till enfamiljshushåll kommer att upphöra
 58. PDF Revisionsrapport Familjehemsvård.pdf
 59. PDF Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete utifrån ett arbetsgivarperspektiv.pdf
 60. PDF Revisionsrapport Granskning av momshantering.pdf
 61. PDF Revisionsrapport Granskning av äldreomsorgen.pdf
 62. PDF Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande.pdf
 63. PDF Revisionsrapport kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år samt DUA-överkommelse.pdf
 64. PDF Revisionsrapport Kränkningar och diskriminering i grundskolan-granskning av nämndens styrning och måluppföljning 2012.pdf
 65. PDF Revisionsrapport löne- och arvode.pdf
 66. Fil/dokument Rikard Lindgren- rektor på Björkhyddan och Kesbergsförskola
 67. Fil/dokument Riksdagen
 68. Fil/dokument Riksfärdtjänst
 69. Fil/dokument Riksintressen
 70. PDF Riktlinje ekonomiskt bistånd.pdf
 71. PDF Riktlinje för bidrag till inackordering.pdf
 72. PDF Riktlinje för delegering arbetsterapeut- och fysioterapeutuppgifter.pdf
 73. PDF Riktlinje för delegering sjuksköterskeuppgifter 20190901 .pdf
 74. PDF Riktlinje för ekonomiskt bistånd.pdf
 75. PDF Riktlinje för fördelning av platser på inriktning på nationella program i gymnasieskolan.pdf
 76. PDF Riktlinje för intraprenad..pdf
 77. PDF Riktlinje för socialtjänstens arbete med bostadslöshet.pdf
 78. PDF Riktlinje för vård och omsorgsavgifter .pdf
 79. PDF Riktlinjer+publ+personbilder.pdf
 80. PDF Riktlinjer 2018 TIS.pdf
 81. PDF Riktlinjer fettavskiljare.pdf
 82. PDF Riktlinjer färdtjänst rev 2020 (002).pdf
 83. PDF Riktlinjer för bostadsförsörjningen - Vårgårda kommun 2012-2018.pdf
 84. Fil/dokument Riktlinjer för bostadsförsörjning - Vårgårda kommun 2012-2018
 85. PDF Riktlinjer för bostadsförsörjning - Vårgårda kommun 2012-2018.pdf
 86. PDF Riktlinjer för fakturering och krav 170905.pdf
 87. PDF Riktlinjer för informationssäkerhet - Vårgårda kommun.pdf
 88. Fil/dokument Riktlinjer för kommunens planering
 89. PDF Riktlinjer för lönesättning Vårgårda kommun.pdf
 90. PDF Riktlinjer för markanvisning och exploaterinsavtal_160503.pdf
 91. PDF Riktlinjer för personuppgiftshantering.pdf
 92. PDF Riktlinjer för rätten att välja skola.pdf
 93. PDF Riktlinjer för rätten att välja skola (003).pdf
 94. PDF Riktlinjer för serveringstillstånd öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn.pdf
 95. PDF Riktlinjer för skolpliktsbevakning.pdf
 96. PDF Riktlinjer för skälig levnadsnivå i äldreomsorgen.pdf
 97. PDF Riktlinjer för sociala medier.pdf
 98. PDF Riktlinjer för styrdokument.pdf
 99. PDF Riktlinjer för visselblåsarfunktion.pdf
 100. PDF Riktlinjer mot tagande av muta och gåva för anställda och förtroendevalda.pdf
 101. PDF riktlinjer och principer inkl processkarta.pdf
 102. PDF Riktlinjer oljeavskiljare.pdf
 103. PDF Riktlinjer skolskjuts.pdf
 104. PDF Riktlinjer upphandling social och ekologisk hållbarhet 2015.pdf
 105. PDF Riskutredning.pdf
 106. Fil/dokument Rivningslov och marklov
 107. Fil/dokument Rusta för en allvarlig händelse
 108. PDF Rutin egna medel, hemtjänst.pdf
 109. PDF Rutiner+lex+Sarah+KS+.pdf
 110. PDF Rutin för beställning av hälso- och sjukvårdsinsats som ska utföras av omsorgspersonal.pdf
 111. PDF Rutin för nyckelhantering.pdf
 112. PDF Rutin för särskilt tandvårdsstöd.pdf
 113. PDF Rutin när brukare inte öppnar dörren.pdf
 114. PDF Rutin När kontaktas SSK, AT, FT.pdf
 115. Fil/dokument Råd och stöd
 116. Fil/dokument Råd och stöd
 117. Fil/dokument Råd och stöd
 118. Fil/dokument Råd och stöd
 119. Fil/dokument Råd och stöd
 120. Fil/dokument Råd och stöd
 121. Fil/dokument Råd och stöd
 122. PDF Rätta svar tipsfrågor Framtidsdagen 2017.pdf
 123. Fil/dokument Rätt till skolskjuts
 124. Fil/dokument Röda Korsets stödtelefon till äldre
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons