Meddelande

Spara på vatten! Vattenåtgången är stor just nu i Vårgårda. Grundvattennivån är låg och för stort uttag kommer innebära att vi inte kan försörja kommunen på ett bra sätt. Det är varmt och torrt just nu, vi har efter förra årets torka redan låga nivåer vatten. Vi ber alla att använda vatten omsorgsfullt.

PDF
Senast publicerad: 2017-03-03

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Samarbetspartners
 2. Fil/dokument Samhällsbyggnad
 3. Fil/dokument Samhälls- orientering
 4. Fil/dokument Samhällsplanering och trafik
 5. Fil/dokument Samhällsutveckling och planering
 6. Fil/dokument Samhällsvetenskapliga programmet
 7. Fil/dokument Sammanfattning av dialogmöte om bostadsbyggnation vid Ornungasjön
 8. PDF Sammanfattning av Synpunkter - Dialogmöte förhandsbesked Lommared 1 15.pdf
 9. Fil/dokument Sammanhållen bebyggelse
 10. Fil/dokument Sammanställning av trygghetsenkät
 11. PDF Sammanställning av workshop.pdf
 12. PDF sammanställning fokusgrupper.pdf
 13. PDF sammanställning medborgardialog framtiden äldreboende.pdf
 14. PDF Sammanställning Miljömålsindikatorer 2016.pdf
 15. PDF sammnfattning enkät.pdf
 16. Fil/dokument Samråd
 17. Fil/dokument Samråd
 18. Fil/dokument Samråd 2 för detaljplan för E20 förbi Vårgårda
 19. PDF Samråd - Arkeologisk utredning slutmeddelande.pdf
 20. PDF Samråd - Behovsbedömning av miljöbedömning.pdf
 21. PDF Samråd - Bullerutredning.pdf
 22. PDF Samråd - Bullerutredning.pdf
 23. PDF Samråd - Bullerutredning.pdf
 24. PDF Samråd - Bullerutredning 2013-02-06.pdf
 25. PDF Samråd - Bullerutredning bilagor 2013-02-06.pdf
 26. PDF Samråd - Bullerutredning del 1.pdf
 27. PDF Samråd - Bullerutredning del 2.pdf
 28. Fil/dokument Samråd detaljplan för Bryggaren 10 m.fl.
 29. Fil/dokument Samråd detaljplan för Staren 1
 30. PDF Samråd - Enkel gatu- VA- och dagvattenutredning.pdf
 31. PDF Samråd - Fastförteckning.pdf
 32. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 33. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 34. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 35. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 36. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 37. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 38. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 39. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 40. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 41. Fil/dokument Samråd för detaljplan Hyvlaren 5 m.fl.
 42. PDF Samråd - Geotekniskt PM.pdf
 43. PDF Samråd - Geotekniskt PM.pdf
 44. PDF Samråd - Geoteknisk undersökning.pdf
 45. PDF Samråd - Geoteknisk undersökning.pdf
 46. PDF Samråd - Grundkarta.pdf
 47. PDF Samråd - Grundkarta A3.pdf
 48. PDF Samråd - Grundkarta A3.pdf
 49. PDF Samråd - Grundkarta A3.pdf
 50. PDF Samråd - Grundkarta A3.pdf
 51. PDF Samråd - Grundkarta A4.pdf
 52. PDF Samråd - Grundkarta A4.pdf
 53. PDF Samråd - Grundkarta A4.pdf
 54. PDF Samråd - Illustrationskarta.pdf
 55. PDF Samråd - Illustrationskarta A3.pdf
 56. PDF Samråd - Illustrationskarta A3.pdf
 57. PDF Samråd - Illustrationskarta A3.pdf
 58. PDF Samråd - Miljöteknisk undersökning.pdf
 59. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 60. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 61. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 62. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 63. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 64. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 65. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 66. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 67. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 68. PDF Samråd - Planbeskrivning kv Björkängen.pdf
 69. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 70. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 71. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 72. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 73. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 74. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 75. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 76. PDF Samråd - Plankarta A4.pdf
 77. PDF Samråd - Plankarta illustrationskarta A3.pdf
 78. PDF Samråd - Plankarta illustrationskarta A3.pdf
 79. PDF Samråd - Plan- och illustrationskarta.pdf
 80. Fil/dokument Samråd - planprogram Vårgårda centrum
 81. PDF Samråd - Planprogram Vårgårda centrum_Högupplöst.pdf
 82. PDF Samråd - Planprogram Vårgårda centrum.pdf
 83. PDF Samråd - Rapport 6117-C Bullerkartor_1.pdf
 84. PDF Samråd - Rapport 6117-C Vårgårda centrumutveckling Trafikbullerutredning.pdf
 85. PDF Samråd - Redovisning arkeologisk utredning.pdf
 86. PDF Samråd - Riskanalys.pdf
 87. Fil/dokument Samrådsmöte och detaljplan
 88. PDF Samrådsredogörelse.pdf
 89. PDF samrådsredogörelse.pdf
 90. PDF Samrådsredogörelse planprogram Fagrabo_190508.pdf
 91. PDF Samråd - VA-plan.pdf
 92. Fil/dokument Samtal och anhörigcafé
 93. Fil/dokument Samverkan
 94. Fil/dokument Samverkan för unga till arbete
 95. PDF Samverkansavtal Polis_kommun Vrgrda -16.pdf
 96. PDF samverkansöverenskommelse.pdf
 97. Fil/dokument Sandsjön runt
 98. PDF scan.pdf
 99. PDF Scannat protokoll 2018-09-16.pdf
 100. PDF Scannat protokoll KD 2018-03-14.pdf
 101. PDF Scannat protokoll KF 2018-02-14.pdf
 102. PDF Scannat protokoll KF 2018-05-09.pdf
 103. PDF Scannat protokoll KF 2018-06-13.pdf
 104. PDF Scannat protokoll KF 2018-12-05.pdf
 105. PDF Scannat Protokoll KF 2019-02-20.pdf
 106. PDF Scannat protokoll KF 2019-04-10.pdf
 107. PDF Scannat protokoll KF 2019-05-08.pdf
 108. PDF Scannat protokoll KF 2019-06-12.pdf
 109. PDF Scannat protokoll KS 2018-01-31.pdf
 110. PDF Scannat protokoll KS 2018-04-25.pdf
 111. PDF Scannat protokoll onsdagsräkning.pdf
 112. Fil/dokument Schacksatsningen på Lena skola gav resultat igen!
 113. Fil/dokument Schema Barnskötare
 114. Fil/dokument Schema Gruv
 115. Fil/dokument Schema Gymn
 116. Fil/dokument Schema Vård och omsorg
 117. Fil/dokument Schema Vård och omsorg v40-44
 118. Fil/dokument Schema Vård och omsorg v45-52
 119. Fil/dokument Scouternas återvinningsarbete visar att vi behöver tänka på hur vi skräpar ner
 120. Fil/dokument script.js
 121. Fil/dokument Servering av alkoholdrycker på särskilt boende
 122. Fil/dokument Servering till allmänheten
 123. Fil/dokument Service för studerande
 124. Fil/dokument Service och tjänster
 125. Fil/dokument Sevesoverksamhet
 126. Fil/dokument Sevärdheter
 127. Fil/dokument Sexuella övergrepp
 128. Fil/dokument SFI - svenska för invandrare
 129. Fil/dokument Simhall
 130. Fil/dokument Simhall och bad
 131. Fil/dokument Simskola
 132. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 133. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 134. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 135. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 136. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 137. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 138. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 139. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 140. Fil/dokument Sjukvård och tandvård
 141. Fil/dokument Sju sjöars led
 142. Fil/dokument Självkänsla
 143. Fil/dokument Självmordstankar
 144. Fil/dokument Självskadebeteende
 145. PDF Skadedjur i hemmet.pdf
 146. Fil/dokument Skapa din egen bok
 147. Fil/dokument Skicka faktura till Vårgårda kommun
 148. Fil/dokument Skidspår
 149. Fil/dokument Skilsmässa
 150. Fil/dokument Skolavslutningar i Vårgårdas skolor våren 2019
 151. Fil/dokument Skolfrånvaro
 152. PDF Skolinspektionen 2015.pdf
 153. Fil/dokument Skolresa och skolskjuts
 154. Fil/dokument Skolresa och skolskjuts
 155. PDF Skolskjuts+2011-06-08.pdf
 156. Fil/dokument Skolstart i Vårgårda hösttermin 2018
 157. PDF SkolupptagningsomradenA4.pdf
 158. PDF Skydda dig mot brand.pdf
 159. Fil/dokument Skyddsrumsinformation
 160. Fil/dokument Skydd vid olyckor
 161. Fil/dokument Skötselråd boende på arabiska
 162. Fil/dokument Skötselråd boende på svenska
 163. Fil/dokument Skötselråd boende på tigrinska
 164. PDF slam.pdf
 165. Fil/dokument Slamtömning
 166. PDF Slutdokument Cykelvägnätsberedningen.pdf
 167. Fil/dokument Slutet sällskap - serveringstillstånd
 168. Fil/dokument Släktforskning
 169. Fil/dokument smartmenu.css
 170. Fil/dokument Socialtjänst
 171. PDF solvärme.PDF
 172. PDF Somaliska - Att bo i hyresrätt.pdf
 173. PDF Somaliska - Skadedjur.pdf
 174. PDF Somaliska - Skydda dig mot brand.pdf
 175. PDF Somaliska - Sortera dina sopor rätt.pdf
 176. PDF Somaliska - Till dig som flyttar.pdf
 177. Fil/dokument Sommarhönorna har kommit till Kullingshemmet!
 178. PDF sommarlov 2019.pdf
 179. Fil/dokument Sommarlovsaktiviteter 2019
 180. Fil/dokument Sommarlovsaktiviteter 2019
 181. Fil/dokument Sommarlovsskola
 182. Fil/dokument Sommartider på biblioteket
 183. Fil/dokument Sophämtning
 184. Fil/dokument Sophämtning och återvinningscentralen midsommar
 185. PDF Sortera dina sopor rätt.pdf
 186. Fil/dokument Sortera matavfall
 187. PDF Sorteringsguide 2017 Vårgårda kommun .pdf
 188. Fil/dokument Sotning och brandskydd
 189. Fil/dokument Specialkost i skolan
 190. PDF Sport som är inne_2015.pdf
 191. Fil/dokument Språkcafé
 192. Fil/dokument Starkare skydd för dina uppgifter
 193. Fil/dokument Starta företag
 194. Fil/dokument Startskede
 195. PDF Startskede - Avstämning planuppdrag.pdf
 196. PDF Startskede - Utredning inför exploatering av kv. Björkängen.pdf
 197. Fil/dokument step4.css
 198. Fil/dokument Storleksguide avfallskärl
 199. PDF Storsjön_150601.pdf
 200. PDF storsjön.pdf
 201. Fil/dokument Storsjön i Horla
 202. Fil/dokument Strandskydd
 203. PDF Strategi mot våldsbejakande extremism.pdf
 204. Fil/dokument Strategisk planering och utveckling
 205. PDF Strategi ökad måluppfyllelse.pdf
 206. Fil/dokument Streama film
 207. Fil/dokument Stress
 208. Fil/dokument Studentbalen på Bjertorp slott. En alldeles, alldeles underbar afton..
 209. Fil/dokument Studiebesök
 210. Fil/dokument Studie- och yrkesvägledning
 211. Fil/dokument Studie- och yrkesvägledningen har sommarstängt
 212. Fil/dokument Studiestöd, studiekeonomi
 213. Fil/dokument Studievägledning
 214. Fil/dokument Stuga i Nårunga
 215. Fil/dokument Stuga i Tarabo
 216. Fil/dokument Stuga Mellomgården
 217. Fil/dokument Stuga vid Säveån
 218. Fil/dokument Stuga vid Vittene Säteri
 219. Fil/dokument Stugor och rum
 220. Fil/dokument Stängningsdagar och semester
 221. Fil/dokument Stöd enligt LSS
 222. Fil/dokument Stöd till barn och unga
 223. Fil/dokument Stöd till familjer
 224. Fil/dokument Störande fåglar
 225. Fil/dokument Störningar, kris och beredskap
 226. Fil/dokument Sundlergymnasiet
 227. Fil/dokument Sundlergymnasiet i Ulricehamnsbacken
 228. Fil/dokument Sundlerhälsan
 229. Fil/dokument Svinpest - Ett hot mot tamgrisar och vildsvin, ofarligt för människor
 230. Fil/dokument Svårt att läsa
 231. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 232. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 233. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 234. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 235. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 236. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 237. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 238. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 239. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 240. Fil/dokument Så använder du lyssnafunktionen ReadSpeaker
 241. Fil/dokument Så arbetar vi
 242. Fil/dokument Så arbetar vi
 243. Fil/dokument Så arbetar vi
 244. Fil/dokument Så arbetar vi
 245. Fil/dokument Så arbetar vi
 246. Fil/dokument Så arbetar vi
 247. Fil/dokument Så arbetar vi
 248. Fil/dokument Så arbetar vi
 249. Fil/dokument Så arbetar vi
 250. Fil/dokument Så arbetar vi
 251. Fil/dokument Så arbetar vi
 252. Fil/dokument Så arbetar vi
 253. Fil/dokument Så arbetar vi
 254. Fil/dokument Så arbetar vi
 255. Fil/dokument Så arbetar vi
 256. Fil/dokument Så arbetar vi
 257. Fil/dokument Så förmedlas bostäder till nyanlända
 258. Fil/dokument Så går ett möte till
 259. Fil/dokument Så gör du med soporna
 260. Fil/dokument Så här fungerar kommunen
 261. Fil/dokument Så här gör du ditt skolval
 262. Fil/dokument Så kontaktar du kommunen
 263. Fil/dokument Så söker du i diariet
 264. Fil/dokument Säkerhet, möjlighet och framtid med IT-teknik – Aruba!
 265. Fil/dokument Säkringar ARABISK version-.mp4
 266. Fil/dokument Säkringar Engelsk version-.mp4
 267. Fil/dokument Säkringar fransk version-.mp4
 268. Fil/dokument Säkringar SOMALISK.mp4
 269. Fil/dokument Säkringar svensk korrigerad.mp4
 270. Fil/dokument Säkringar TIGRINSK.mp4
 271. Fil/dokument Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 8 maj
 272. Fil/dokument Särskild utbildning för vuxna
 273. Fil/dokument Särskilt boende
 274. Fil/dokument Särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV
 275. Fil/dokument Särskola
 276. PDF Säven_150601.pdf
 277. PDF Säveån Finnatorp_150601.pdf
 278. Fil/dokument Södra Härene
 279. Fil/dokument Sök feriejobb – ett första steg in i yrkeslivet
 280. Fil/dokument Sökresultat
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons