PDF
Senast publicerad:

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Samarbetspartners
 2. Fil/dokument Samhällsbyggnad
 3. Fil/dokument Samhälls- orientering
 4. Fil/dokument Samhällsplanering och trafik
 5. Fil/dokument Samhällsutveckling och planering
 6. Fil/dokument Samhällsvetenskapliga programmet
 7. Fil/dokument Samhällsviktig verksamhet
 8. Fil/dokument Sammanfattning av dialogmöte om bostadsbyggnation vid Ornungasjön
 9. PDF Sammanfattning av Synpunkter - Dialogmöte förhandsbesked Lommared 1 15.pdf
 10. Fil/dokument Sammanhållen bebyggelse
 11. PDF sammanställning av tidig dialog 2020-02-18.pdf
 12. PDF Sammanställning av workshop.pdf
 13. PDF Sammanställning EST v33 2019.pdf
 14. PDF Sammanställning EST v37 2019.pdf
 15. PDF sammanställning fokusgrupper.pdf
 16. PDF sammanställning medborgardialog framtiden äldreboende.pdf
 17. PDF Sammanställning Miljömålsindikatorer 2016.pdf
 18. PDF sammnfattning enkät.pdf
 19. Fil/dokument Samråd
 20. Fil/dokument Samråd
 21. Fil/dokument Samråd 2 för detaljplan för E20 förbi Vårgårda
 22. PDF Samråd - Arkeologisk utredning slutmeddelande.pdf
 23. PDF Samråd - Behovsbedömning av miljöbedömning.pdf
 24. PDF Samråd - Bullerutredning.pdf
 25. PDF Samråd - Bullerutredning.pdf
 26. PDF Samråd - Bullerutredning.pdf
 27. PDF Samråd - Bullerutredning 2013-02-06.pdf
 28. PDF Samråd - Bullerutredning bilagor 2013-02-06.pdf
 29. PDF Samråd - Bullerutredning del 1.pdf
 30. PDF Samråd - Bullerutredning del 2.pdf
 31. Fil/dokument Samråd detaljplan för Bryggaren 10 m.fl.
 32. Fil/dokument Samråd detaljplan för Staren 1
 33. PDF Samråd - Enkel gatu- VA- och dagvattenutredning.pdf
 34. PDF Samråd - Fastförteckning.pdf
 35. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 36. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 37. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 38. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 39. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 40. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 41. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 42. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 43. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 44. Fil/dokument Samråd för detaljplan för Hallaberget
 45. Fil/dokument Samråd för detaljplan för Tånga gränd
 46. Fil/dokument Samråd för detaljplan för Vårgårda norra
 47. Fil/dokument Samråd för detaljplan Hyvlaren 5 m.fl.
 48. PDF Samråd - Geotekniskt PM.pdf
 49. PDF Samråd - Geotekniskt PM.pdf
 50. PDF Samråd - Geoteknisk undersökning.pdf
 51. PDF Samråd - Geoteknisk undersökning.pdf
 52. PDF samråd - grundkarta.pdf
 53. PDF Samråd - Grundkarta.pdf
 54. PDF samråd - grundkarta.pdf
 55. PDF Samråd - Grundkarta A3.pdf
 56. PDF Samråd - Grundkarta A3.pdf
 57. PDF Samråd - Grundkarta A3.pdf
 58. PDF Samråd - Grundkarta A3.pdf
 59. PDF Samråd - Grundkarta A4.pdf
 60. PDF Samråd - Grundkarta A4.pdf
 61. PDF Samråd - Grundkarta A4.pdf
 62. PDF samråd - illustrationskarta.pdf
 63. PDF Samråd - Illustrationskarta.pdf
 64. PDF samråd - illustrationskarta.pdf
 65. PDF Samråd - Illustrationskarta A3.pdf
 66. PDF Samråd - Illustrationskarta A3.pdf
 67. PDF Samråd - Illustrationskarta A3.pdf
 68. PDF Samråd - Miljöteknisk undersökning.pdf
 69. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 70. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 71. PDF samråd - planbeskrivning.pdf
 72. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 73. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 74. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 75. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 76. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 77. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 78. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 79. PDF samråd - planbeskrivning.pdf
 80. PDF Samråd - Planbeskrivning kv Björkängen.pdf
 81. PDF samråd - plankarta.pdf
 82. PDF samråd - plankarta.pdf
 83. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 84. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 85. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 86. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 87. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 88. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 89. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 90. PDF Samråd - Plankarta A4.pdf
 91. PDF Samråd - Plankarta illustrationskarta A3.pdf
 92. PDF Samråd - Plankarta illustrationskarta A3.pdf
 93. PDF Samråd - Plan- och illustrationskarta.pdf
 94. PDF Samråd - Planprogram Vårgårda centrum_Högupplöst.pdf
 95. PDF Samråd - Planprogram Vårgårda centrum.pdf
 96. PDF Samråd - Rapport 6117-C Bullerkartor_1.pdf
 97. PDF Samråd - Rapport 6117-C Vårgårda centrumutveckling Trafikbullerutredning.pdf
 98. PDF Samråd - Redovisning arkeologisk utredning.pdf
 99. PDF Samråd - Riskanalys.pdf
 100. Fil/dokument Samrådsmöte och detaljplan
 101. PDF Samrådsredogörelse.pdf
 102. PDF samrådsredogörelse.pdf
 103. PDF Samrådsredogörelse planprogram Fagrabo_190508.pdf
 104. PDF Samrådsredogörelse - Planprogram för Vårgårda centrum_190528.pdf
 105. PDF Samråd - VA-plan.pdf
 106. Fil/dokument Samverkan
 107. Fil/dokument Samverkan för unga till arbete
 108. PDF Samverkansavtal Polis_kommun Vrgrda -16.pdf
 109. PDF samverkansöverenskommelse.pdf
 110. PDF scan.pdf
 111. PDF Scannat protokoll 2018-09-16.pdf
 112. PDF Scannat protokoll KD 2018-03-14.pdf
 113. PDF Scannat protokoll KF 200115.pdf
 114. PDF Scannat protokoll KF 20019-10-09.pdf
 115. PDF Scannat protokoll KF 2018-02-14.pdf
 116. PDF Scannat protokoll KF 2018-05-09.pdf
 117. PDF Scannat protokoll KF 2018-06-13.pdf
 118. PDF Scannat protokoll KF 2018-12-05.pdf
 119. PDF Scannat Protokoll KF 2019-02-20.pdf
 120. PDF Scannat protokoll KF 2019-04-10.pdf
 121. PDF Scannat protokoll KF 2019-05-08.pdf
 122. PDF Scannat protokoll KF 2019-06-12.pdf
 123. PDF Scannat protokoll KF 2019-08-14.pdf
 124. PDF Scannat protokoll KF 2019-09-11.pdf
 125. PDF Scannat protokoll KS 2018-01-31.pdf
 126. PDF Scannat protokoll KS 2018-04-25.pdf
 127. PDF Scannat protokoll KS 20200129.pdf
 128. PDF Scannat protokoll onsdagsräkning.pdf
 129. PDF scenario1.pdf
 130. PDF scenario2.pdf
 131. PDF scenario3.pdf
 132. Fil/dokument Schacksatsningen på Lena skola gav resultat igen!
 133. Fil/dokument Schema Barnskötare
 134. Fil/dokument Schema Gruv
 135. Fil/dokument Schema Gymn
 136. Fil/dokument Schema Vård och omsorg
 137. Fil/dokument Schema Vård och omsorg v40-44
 138. Fil/dokument Schema Vård och omsorg v45-52
 139. Fil/dokument Scouternas återvinningsarbete visar att vi behöver tänka på hur vi skräpar ner
 140. Fil/dokument script.js
 141. Fil/dokument Seniorföreläsning "Konsten att åldras"
 142. Fil/dokument Seniorföreläsning med Lena Bergström
 143. Fil/dokument Seniorträffar och Seniorfester
 144. Fil/dokument Servering av alkoholdrycker på särskilt boende
 145. Fil/dokument Servering till allmänheten
 146. Fil/dokument Service för studerande
 147. Fil/dokument Service och tjänster
 148. Fil/dokument Sevesoverksamhet
 149. PDF SF_Vårgårda_Algutstorp.pdf
 150. Fil/dokument SFI - svenska för invandrare
 151. Fil/dokument showFileImage.mp4
 152. Fil/dokument Simhall
 153. Fil/dokument Simhall och bad
 154. Fil/dokument Simskola
 155. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 156. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 157. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 158. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 159. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 160. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 161. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 162. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 163. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 164. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 165. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 166. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 167. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 168. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 169. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 170. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 171. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 172. Fil/dokument Sjukvård och tandvård
 173. PDF Skadedjur i hemmet.pdf
 174. Fil/dokument Skapa din egen bok
 175. Fil/dokument Skattjakten 2021
 176. Fil/dokument Skicka faktura till Vårgårda kommun
 177. Fil/dokument Skidspår
 178. Fil/dokument Skolavslutningar i Vårgårdas skolor våren 2019
 179. PDF Skolinspektionen 2015.pdf
 180. Fil/dokument Skolor i kommunen
 181. PDF Skolplaceringsområden.pdf
 182. Fil/dokument Skolresa och skolskjuts
 183. Fil/dokument Skolskjuts
 184. PDF Skolskjuts+2011-06-08.pdf
 185. Fil/dokument Skolstart i Vårgårda hösttermin 2018
 186. PDF SkolupptagningsomradenA4.pdf
 187. PDF Skuggstudie Kv Muraren Rapport.pdf
 188. PDF Skydda dig mot brand.pdf
 189. Fil/dokument Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa
 190. Fil/dokument Skyddsrumsinformation
 191. Fil/dokument Skydd vid olyckor
 192. Fil/dokument Skötselråd boende på arabiska
 193. Fil/dokument Skötselråd boende på svenska
 194. Fil/dokument Skötselråd boende på tigrinska
 195. PDF slam.pdf
 196. Fil/dokument Slamhantering och uppströmsarbete
 197. Fil/dokument Slamtömning
 198. PDF Slutdokument Cykelvägnätsberedningen.pdf
 199. Fil/dokument Slutet sällskap - serveringstillstånd
 200. PDF slutrapport.pdf
 201. Fil/dokument Släktforskning
 202. Fil/dokument smartmenu.css
 203. Fil/dokument SMHI inför konsekvensbaserade vädervarningar
 204. Fil/dokument Småstaden Vårgårda 2040: Kartplattform
 205. Fil/dokument Socialtjänst
 206. Fil/dokument Solen skiner
 207. PDF solvärme.PDF
 208. PDF Somaliska - Att bo i hyresrätt.pdf
 209. PDF Somaliska-Modersmålsundervisning.pdf
 210. PDF Somaliska - Skadedjur.pdf
 211. PDF Somaliska - Skydda dig mot brand.pdf
 212. PDF Somaliska - Sortera dina sopor rätt.pdf
 213. PDF Somaliska - Till dig som flyttar.pdf
 214. Fil/dokument Sommarboken drar igång fredag 11 juni
 215. Fil/dokument Sommarboken för vuxna, fr. o. m. 21 juni
 216. Fil/dokument Sommarföretag
 217. Fil/dokument Sommarhönorna har kommit till Kullingshemmet!
 218. Fil/dokument Sommartips för matavfallskärlet
 219. Fil/dokument Sophämtning
 220. PDF Sortera dina sopor rätt.pdf
 221. Fil/dokument Sortera matavfall
 222. Fil/dokument Sotning och brandskydd
 223. Fil/dokument Specialkost i skolan
 224. Fil/dokument Sportlovsaktiviteter 2021
 225. PDF Sportlovsprogram 2021.pdf
 226. PDF Sport som är inne_2015.pdf
 227. Fil/dokument Sprängningar vid E20 förbi Vårgårda och norrut    
 228. Fil/dokument Staffan Berlin
 229. Fil/dokument Starkare skydd för dina uppgifter
 230. Fil/dokument Starta företag
 231. Fil/dokument Startskede
 232. PDF Startskede - Avstämning planuppdrag.pdf
 233. PDF Startskede - Utredning inför exploatering av kv. Björkängen.pdf
 234. Fil/dokument step4.css
 235. Fil/dokument Stina Ekdahl - Hol skola, förskola och fritidshem
 236. Fil/dokument Storleksguide avfallskärl
 237. PDF Storsjön_150601.pdf
 238. PDF storsjön.pdf
 239. Fil/dokument Story of Sundler
 240. Fil/dokument Strandskydd
 241. PDF Strategi för Kultur och fritid.pdf
 242. PDF Strategi för Kultur och fritid.pdf
 243. PDF Strategi för säkerhet Vårgårda kommun.pdf
 244. PDF Strategi integration.pdf
 245. PDF Strategi mot våldsbejakande extremism.pdf
 246. Fil/dokument Strategisk planering och utveckling
 247. PDF Strategi ökad måluppfyllelse.pdf
 248. Fil/dokument Streama film
 249. Fil/dokument Studiebesök
 250. Fil/dokument Studie- och yrkesvägledning
 251. Fil/dokument Studiestöd, studiekeonomi
 252. Fil/dokument Studievägledning
 253. Fil/dokument Stuga i Kvinnestad
 254. Fil/dokument Stuga i Nårunga
 255. Fil/dokument Stuga i Tarabo
 256. Fil/dokument Stuga Mellomgården
 257. Fil/dokument Stuga vid Säveån
 258. Fil/dokument Stuga vid Vittene Säteri
 259. Fil/dokument Stugor och rum
 260. Fil/dokument Stängningsdagar och semester
 261. Fil/dokument Stöd enligt LSS
 262. Fil/dokument Stöd till barn och unga
 263. Fil/dokument Stöd till familjer
 264. Fil/dokument Störande fåglar
 265. Fil/dokument Störningar, kris och beredskap
 266. Fil/dokument Suicide Zero - 23 februari
 267. Fil/dokument Sundlergymnasiet
 268. Fil/dokument Sundlerhälsan
 269. Fil/dokument Svartsjuka är inte romantiskt 2 (1).mp4
 270. Fil/dokument Svartsjuka är inte romantiskt 2 (syntolkad).mp4
 271. Fil/dokument Svartsjuka är inte romantiskt - om våld i ungas relationer
 272. Fil/dokument Sven-Ingvars genom tiderna, 5 november
 273. Fil/dokument Sveriges nationella stödlinje för barn och unga öppet dygnet runt - Bris 116 11
 274. Fil/dokument Svårt att läsa
 275. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 276. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 277. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 278. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 279. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 280. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 281. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 282. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 283. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 284. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 285. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 286. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 287. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 288. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 289. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 290. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 291. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 292. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 293. Fil/dokument Så använder du lyssnafunktionen ReadSpeaker
 294. Fil/dokument Så arbetar vi
 295. Fil/dokument Så arbetar vi
 296. Fil/dokument Så arbetar vi
 297. Fil/dokument Så arbetar vi
 298. Fil/dokument Så arbetar vi
 299. Fil/dokument Så arbetar vi
 300. Fil/dokument Så arbetar vi
 301. Fil/dokument Så arbetar vi
 302. Fil/dokument Så arbetar vi
 303. Fil/dokument Så arbetar vi
 304. Fil/dokument Så arbetar vi
 305. Fil/dokument Så arbetar vi
 306. Fil/dokument Så arbetar vi
 307. Fil/dokument Så arbetar vi
 308. Fil/dokument Så arbetar vi
 309. Fil/dokument Så arbetar vi
 310. Fil/dokument Så arbetar vi
 311. Fil/dokument Så ett frö för utvecklingen!
 312. Fil/dokument Så förmedlas bostäder till nyanlända
 313. Fil/dokument Så går ett möte till
 314. Fil/dokument Så gör du med soporna
 315. Fil/dokument Så här fungerar kommunen
 316. Fil/dokument Så här gör du ditt skolval
 317. Fil/dokument Så kontaktar du kommunen
 318. Fil/dokument Sånger och historier från den gröna ön
 319. Fil/dokument Sånggruppen Rotad bildar Vårgårdas officiella luciatrupp 2020
 320. Fil/dokument Så söker du i diariet
 321. Fil/dokument Säkerhet, möjlighet och framtid med IT-teknik – Aruba!
 322. Fil/dokument Säkringar ARABISK version-.mp4
 323. Fil/dokument Säkringar Engelsk version-.mp4
 324. Fil/dokument Säkringar fransk version-.mp4
 325. Fil/dokument Säkringar SOMALISK.mp4
 326. Fil/dokument Säkringar svensk korrigerad.mp4
 327. Fil/dokument Säkringar TIGRINSK.mp4
 328. Fil/dokument Sändning från sopplunch 25 mars 2021
 329. Fil/dokument Sändning från sopplunch 27 maj 2021
 330. Fil/dokument Sändning från sopplunch 29 april 2021
 331. Fil/dokument Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 10 februari (nu fungerar stream igen)
 332. Fil/dokument Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 11 augusti 2021
 333. Fil/dokument Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 11 november
 334. Fil/dokument Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 12 maj 2021
 335. Fil/dokument Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 13 januari
 336. Fil/dokument Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 13 oktober 2021
 337. Fil/dokument Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 14 april 2021
 338. Fil/dokument Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 8 maj
 339. Fil/dokument Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 8 september 2021
 340. Fil/dokument Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 9 december
 341. Fil/dokument Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 9 juni 2021
 342. Fil/dokument Särskild utbildning för vuxna
 343. Fil/dokument Särskilt boende
 344. Fil/dokument Särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV
 345. Fil/dokument Särskola
 346. PDF Säven_150601.pdf
 347. PDF Säveån Finnatorp_150601.pdf
 348. Fil/dokument Södra Härene
 349. Fil/dokument Sök feriejobb – ett första steg in i yrkeslivet
 350. Fil/dokument Sök feriejobb – ett första steg in i yrkeslivet
 351. Fil/dokument Sökresultat
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons