PDF
Senast publicerad:

Att tänka på vid kontakt med oss

E-post

Det finns inget formellt krav på att man ska ange sitt namn när man skriver till en myndighetsbrevlåda. Men om du vill att en myndighet ska göra något som rör dig eller dina ärenden räcker det inte med att enbart veta din e-postadress.

Du måste lämna åtminstone för- och efternamn och gärna postadress eller telefonnummer. Om du frågar efter ett ärende som rör dig bör du också ange person- eller organisationsnummer. Ju fler uppgifter du lämnar desto enklare är det för myndigheten att ge dig ett snabbt svar.

E-post till myndigheter är allmän handling. E-post betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Interaktiv på www.vargarda.se

Kommentarer, synpunkter eller svar som kan antas strida mot gällande lagstiftning, direktiv och/eller policydokument ska skyndsamt avpubliceras eller raderas. Innan radering måste innehållet av meddelandet samt information om dess avsändare sparas. Såväl avpublicerat som raderat innehåll måste behandlas i enlighet med regler om allmänna handlingar.

Kommentar får inte innehålla:

  • förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
  • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • svordomar eller obscena ord
  • kommersiella budskap eller reklam

Kommunens personal

Kommunens personal kan du kontakta med e-post: förnamn.efternamn@vargarda.se eller genom att ringa kommunens växel 0322-60 06 00. (När du skriver e-postadresser ska å, ä  och ö bytas ut mot a och o.)

Information om e-posthantering, offentlighet och sekretess: När du kontaktar kommunen är det bra att veta att all skriftlig kommunikation som e-post, vanlig post eller fax kan komma att diarieföras och bli offentlig handling.

Om du översänder en handling till kommunen via e-post vars inkomstdatum har en rättslig betydelse eller på annat sätt får anses vara en handling av vikt, bör du i handlingen begära att kommunen bekräftar mottagandet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons